Jægernes holden hånd over “voldspsykopater” stiller spørgsmålstegn ved jagt i Danmark

Søren beklager at han skrev det i en debat på Facebook.

.

Formand for Kronjyllands Jagtforening forsøger at dysse sagen ned

.

Peter Kaae Schmidt, Kronjydens Jagtforening

Jeg har haft en snak med Søren om hans opslag på Facebook og efterfølgende optræden i medierne, fortæller foreningens formand Peter Schmidt.

 – Søren kan godt se, at hans udtalelser om at skyde ulven med spidsskarpt (fuldkappet), vel vidende at det påfører dyret store lidelser, ikke stemmer overens med de jagtetiske værdier, jægerne og jægerforbundet står for, eller den jagt han selv praktiserer.

Søren beklager at han skrev det i en debat på Facebook. Søren ønsker ikke at skade foreningens medlemmer eller jagten, så Søren melder sig efter fælles aftale ud af foreningen og Danmarks Jægerforbund med omgående virkning.

Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle til at tænke, før de taster. Uanset om et opslag er skrevet i en ophedet debat, så fanger bordet, og de kan skade os alle.

Jeg har modtaget mange henvendelser om sagen, og alle uden undtagelse har været meget kritiske overfor Sørens opslag. Det er glædeligt at konstatere, at jagtetikken står højt på jægernes liste, og at det er en sag, mange synes, at det er værd at kæmpe for, slutter formand Peter Schmidt med at sige.

Kilde: kronjyllandsjagtforening.dk

.

Men sagen er slet ikke slut, og spreder sig på Facebook, som en steppebrand.

.

Formand for Kronjyllands Jagtforening, Peter Schmidt, der en lokalforening med 500 medlemmer under det langt større Danmarks Jægerforbund, giver nærmest indtryk af, at det er et adfærdsvanskeligt barn, han har måtte gå i rette med.

Søren Behrens Hevring Kjeldsen

Og ikke en erfaren jæger og riffelskytte, der helt bevidst er understøttende selvtægt i forskellige tråde. Han går blandt andet i rette med det udbredte udtryk “skyd, grav og hold kæft” – altså at man skal dræbe ulven, grave den ned og tie stille med det bagefter.

“Du må ikke grave. Hvis en finder dig med en ulv ved siden af dig, og du er i gang med at grave et hul, så er det et fældende bevis med det samme. Du skal kun skyde og holde kæft. Men… du skal skal skyde med et fuldkappet projektil.

Det lærte jeg af svenskerne. Fordi så krydser den 4-5-6-7-8-9-10 naborevirer, inden den dør. Og så har INGEN en eneste chance for at finde ud af, hvem der skudt den.”

Sådan skriver jægeren den 20. marts i den lukkede gruppe “ulvefri Danmark” med 566 medlemmer.

.

.

Ulvefrit Danmark medlem: Sådan giver du ulven en lang og pinefuld død – og slipper fra det

.

Fanden hytter sine….

 

Historien fra avisen Danmark blev fredag morgen delt i facebookgruppen “Green Team“, der tæller over 1.600 medlemmer og er en gruppe, hvor jægere kan debattere mediernes behandling af jagt.

Og jægerne i gruppen er mildt sagt rasende over manden fra Kronjylland Jagtforenings ageren.

“Han skulle være persona non grata (uønsket person) i alt hvad der hedder jagt/forening/forbund plus ingen adgang til våben,” skriver medlem Frank Lille.

“Disse voldspsykopater, som svælger rundt i, hvor meget de hader og ønsker at skade f.eks. ulve, er den p.t. værste trussel imod danske jægeres gode navn og omdømme, skriver en af administratorerne af gruppen Jens Ulrik Høgh.

“Det eneste tilfælde, som umiddelbart kan skade os mere, er, når en totalforvirret idiot faktisk lytter til dem og trykker på aftrækkeren.

Og det synes at ligge lige til højrebenet, hvem Jens Ulrik Høgh hér har i tankerne.

.

.

Hvis Danmarks Jægerforbund på nogen måde kan skille sig af med medlemmer som ham, så bør de gøre det så hurtigt som muligt og gentage øvelsen, hver eneste gang et medlem føler trang til at følge trop med lignende demonstrationer af idioti.

Der er en enorm forskel på, om artikler som denne handler om en enkelt rabiat ekstremist, som står alene i periferien med sine holdninger, eller om den (som nu) handler om en rabiat ekstremist, som tillades at være en del af vore fællesskaber,” skriver Jens Ulrik Høgh.

Her nævnes jægerne, der er medlemmer i Ulvefrit Danmark, så ikke direkte, men underforstået.

.

Steffen Troldtoft deltog i den stiftende generalforsamling i foreningen “Ulvefrit Danmark dagen efter en meget nær slægtning til ham skød ulven på Steffen Troldtofts mark.

.

Skader alle jægere

En af de jægere, der blander sig i debatten på “Green Team”-gruppen er Freddy Wulff, tidligere professionel jæger, forfatter til to bøger om jagt og medlem af Danmarks Jægerforbund. Han gør opmærksom på, at jægerforbundet bør have hjemmel til at ekskludere medlemmer for at sprede metoder til, hvordan man giver en ulv en lang og pinefuld død, uden at man bliver opdaget.

.

Jeg skammer mig lidt over, at der ikke er flere jægere, som går i mod den slags mennesker.

Ham, der har skrevet opskriften, er ikke engang den værste.

Der er flere, som er langt værre, når de taler om ulve. De taler blandt andet om at lægge gift til ulven i kadavere.

.

Danmarks Jægerforbund skulle tage sig sammen og ekskludere disse mennesker. De er jo ikke reelle repræsentanter for danske jægere, men de kommer jo til at gøre almindelige danskere til anti-jægere, og det skader os alle sammen, siger Freddy Wulff til avisen Danmark.

Flere er også inde at skrive, at riffeljægeren fra Kronjyllands Jagtforening blot er villigt talerør for andre jægere, som har fodret ham med opskriften på ulvedrab, så han kunne sprede den, ligesom en del slutter sig til Freddy Wulff om kravet om eksklusion af jægeren.

Kilde: fyens.dk

.

Stiftende generalforsamling i Ulvefrit Danmark 16. april 2018

.

Jagtforening eller Venstre-mafia?

Flere både unavngivne og navngivne jægere fra det midt- og sønderjyske opfordrer på flere debatsider til at skyde den ulv eller de ulve, der er flyttet ind i Jylland.

.

– Hvis du færdes i jægerkredse, kan du dårligt komme til et jægerselskab, uden at der er ‘skyd-ulven-rygter’, fortæller Thomas Secher Jensen, seniorforsker på Naturhistorisk museum i Aarhus.

For nylig modtog Thomas Secher Jensen et brev, hvori en unavngiven jæger påstod, at han havde kendskab til mindst tre ulve, der var blevet skudt og gravet ned.

På Facebooksiden ‘Ulv i Danmark’ skriver en mand: ‘Dræb de fandener, de hører ikke til i Danmark mere… samtlige jægere jeg kender har gjort sig klar til at dræbe dem i stilhed’.

Den holdning, er Thomas Secher Jensen bekymret for, vil resultere i ulvedrab.

Ulven er totalfredet

Det er streng ulovligt at skyde en ulv. Ulven er nemlig beskyttet af den skrappeste beskyttelse under EU – naturbeskyttelsesdirektivet.

Strafferammen for at dræbe en ulv er op til to års fængsel.

De danske jægere: Skyd ulvene og grav dem ned

.

Er lovløse norske terror-tilstande mod ulven nu også Danmark politik?

.

Hvis man tror jægerne er til for naturen, så er der noget man helt har misforstået.

.

Uden at kæmme alle over én kam, findes der jægere, der ser naturen som en helhed, hvor alt i naturen er sammenhængende fra det mindste til det største, hvor det ikke kun er skydedyrene, der tæller.

Men som man så hurtigt opdager er at disse jægere ikke de mange, og kan derfor ikke omforme den førte politik i Danmarks Jægerforbund, hvor kun skydedyrene vægtes.

Det vil de militante jægere i grupper som Ulvefrit Danmark eller organiseret i jagtforeningerne bredt naturligvis benægte, med det er fakta… deres adfærd viser det.

Danmarks Jægerforbund melder ud, at de fortsat er helt klar til at regulere ulven.

.

”Vi er helt klar til at regulere ulven i det omfang, det er muligt og nødvendigt” fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.

Han fortæller, at baggrunden for den revision der pågår er på baggrund af de udfordringer som især landbruget har.

”Vi er naturligvis en del af arbejdet fordi vi er en del af ulvegruppen og, fordi vi støtter landbruget. Vi har som jægere et ansvar på det punkt, og hvis der er ulve, der påvirker samfundet overvejende negativt i forhold til landbrugsdrift, så er det vores lod at tage del i det samfundsansvar,” siger han.

Claus Lind Christensen var en af de første fortalere for, at der skulle reageres på ulvenes indtog i Danmark.

Her var det Jægerforbundets holdning fra starten, at der skulle oprettes en ulvegruppe, som kunne være med til at præge ulvedebatten og det politiske arbejde med ulve.

”Vi vidste fra dag et, at det absolut ikke er uden problemer at have ulve i naturen. Hvis jeg taler med mine svenske eller finske kolleger, så blegner de danske tilfælde – det er et meget stort problem for dem”, siger han.

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget

.

.

Skal jagttegnet inddrages?

Danmarks Naturfredningsforening rejser også spørgsmålet om, hvorvidt opfordringer til dyremishandling og krybskytteri skal have konsekvenser for jægere med jagttegn.

– Det er dybt forkasteligt at have drøftelser om dyremishandling på den måde i jægerkredse.

Det er langt ude på et overdrev.

.

.

Når jægerne ikke kan holde orden i eget hus

Så bliver det i sidste ende befolkningen, der bestemmer om vanviddet skal fortsætte.

Jagt er blot en hobby, og helt uden betydning for naturen, der er selvregulerende.

.

Kristian Pihl Lorentzen (V)

Spørgsmålet er om dele af jagtorganisationerne, der nu ser det som deres opgave at beskytte landbrugets interesser, og dermed de kapitalistiske interesser, ikke er ved at blive en del af en højreekstremistisk politisk udvikling, hvor selv borgerlige politiker “pænt indpakket” opfordrer til selvtægt mod naturens arter.

Og det i en grad, så Vildtforvaltningsrådet måtte advarer de borgerlige politikere om ikke at mane til selvtægt. Klogt nok, for selvtægt den ene vej, vil føre selvtægt med sig den anden vej.

Kampen om ulvens overlevelse kan blive en krig mellem “Dem og Os”

Som Freddy Wulff så rigtigt skrev, så er Søren Behrens Hevring Kjeldsen, der har skrevet opskriften til dyremishandlingen af ulvene, ikke engang den værste.

Der er flere, som er langt værre, når de taler om ulve. De taler blandt andet om at lægge gift til ulven i kadavere.

En ny og direkte naturfjendtlig forening har således set dagens lys. Foreningen Ulvefrit Danmark må med deres holdninger siges at have inspireret omgivelserne til at se bort fra jagtlove og totalfredninger.

Danmark har fået sin første Nazi-lignende naturforagtende forening – Ulvefrit Danmark

.

Jægere raser over opskrift på ulvedrab – Krav om inddragelse af jagttegn

.