Jægernes beskydning af rovfugle er en pind til egen ligkiste

.

Nedenstående artikel, der er henved 13 år gammel, hvor intet omkring ulovlig jagt på rovfuglene er ændret i alle disse år, slutter med en konstatering, som nærmest bliver en profeti:

.

“Ellers ender det vel også med at man skal aflægge en intelligenstest sammen med resten af jagttegnsprøven.”

.

Det rejser nemlig en række spørgsmål:

.

Hvor ubegavet, forstokket eller psykisk syg skal en person egentlig være, for ikke at kunne blive jæger?

Eller for den sags skyld, hvor uvidende må jægeren være om naturens sammenspillende orden i det store perspektiv?

Eller for den sags skyld, hvor mange jæger er det rimeligt at have i et så lille land, med stadig mindre natur?

Eller for den sags skyld i disse terrortider, hvorledes undgår man, at det er vordende terrorister, der med deres jagttegn, nu kan bevæbne sig selv og en mindre hær med langtrækkende “sniper-rifler”?

.

.

Der er ikke uvæsentlige spørgsmål i dagens Danmark, hvor stort set intet er som for en menneskealder siden.

Det her er ikke mod jagt.

Men for det er kompetente jæger, der jager med indsigt og stor forståelse for den hele natur.

Der ikke bygger på et ultrakort kursus

Jagttegn på 4 dage, billigt og i Midtjylland

.

.

Jægere i modvind.

.

April 26, 2005

Hvis jægere ligger gift ud mod rovfugle, er det sandsynligvis for at bekæmpe musvåger som har været lagt for had i årtier.

Imidlertid er det videnskabeligt bevist, at musvåger kun ganske sjældent tager fasankyllinger. Det ved musvågerne, det ved videnskabsfolkene og det ved ornitologerne.

Kun jægerne har endnu ikke opfattet den nye faktuelle viden.

Hver gang der dør en rovfugl i Danmark, får jægerne skylden for at have efterstræbt fuglens liv. Der er aldrig faldet dom i sager af denne karakter mod jægere, blot en enkelt landmand er blevet taget på fersk gerning.

Men hver gang en rovfugl dør får jægerne alligevel skylden. Det bliver skrevet i avisen og kommer i fjernsynet, og så bliver mistanken og formodningen pludselig til hårde kendsgerninger. Sådan virker medierne, sådan opfatter folk historierne.

Det burde vi som få vide her i H C Andersen eget land i hans jubilæumsår. En død rovfugl bliver til en kæmpe trussel mod det dyreliv der ikke er jagtbart.

Det er vi nødt til at gøre os klart så hurtigt som muligt.

Lovlydige jægere.

Naturligvis er de danske jægere lovlydige. Men det hjælper ikke en hyldende hattefis, hvis andre interessegrupper har held til at kalde enhver efterstræbelse af et stykke vildt for jagt. Og det gør de.

Derfor er det pr. definition jægere der ombringer landets rovfugle med gift. Det forklarede Dansk Ornitologisk Forening mig så sendt som i går.

Og vi ved det jo alle sammen. Der var engang hvor jægere brugte gift mod rovfugle. Måske er der stadig nogle der lever i den vildfarelse at det er helt i orden at bruge gift.

Det er det ikke.

Kender Du en af de vildfarne så hjælp ham til at stoppe.

Skader jagten.

For hver eneste forgiftede – eller på anden måde ombragt rovfugl – skader jagten i et omfang man slet ikke kan forestille sig.

Hver eneste døde rovfugl er en pind til den ligkiste som fasanopdrættet og ande-udsætningerne skal begraves i hvis vi ikke selv kan standse ulovlighederne.

For hvis forgiftningshistorierne ikke hører op, så bliver tæppe trukket væk under vores mulighed for at udsætte fasaner og ænder i den danske natur.

Så enkelt er det.

Det må da selv en forstokket jæger eller landmand kunne forstå?

Ellers ender det vel også med at man skal aflægge en intelligenstest sammen med resten af jagttegnsprøven.

Kilde: huntersmagazine.com

.

Tamme fasaner er nemmere at ramme…!

.

Dansk undersøgelse af musvåger og fasaner

.

Mange jægere har et anstrengt forhold til musvåger. ”De tager fasaner” lyder det igen og igen.

Det passer imidlertid ikke.

En dansk undersøgelse påviser at næppe mere end en femtedel af de musvåger der træffes i nærheden af en fasanudsætning rent faktisk har slået en fasan ihjel og spist den.

.

“Lerduer” med vinger

.

Omfattende undersøgelse

I midten af firserne var det stadig muligt at opnå tilladelse til at skyde musvåger i nærheden af fasanudsætningerne.

I perioden fra 14. juli 1985 til 9. juni 1988 blev der nedlagt 220 musvåger i nærheden af de unge fasaner, og de døde musvåger blev sendt til obduktion hos specialestuderende Maj F. Munk, som i alt undersøgte knap 400 musvåger fra hele landet, idet der også blev indsendt skudte musvåger fra de danske flyvestationer.

Af forskellige grunde er undersøgelsen aldrig tidligere blevet offentliggjort, men det råder vi så bod på nu.

.

Skydedyrene kommer når der kaldes…

.

Konklusion.

Hvis man skal sige det meget kort, så viser denne undersøgelse, som i videnskabelige kredse regnes for at være en stor og omfattende undersøgelse, at under en femtedel af musvågerne ved fasanudsætningen rent faktisk tager levende fasaner.

Musvågen er altså langt fra den dødelige trussel for fasanerne, som generationers overleveringer har gjort den til.

Det er tid til at mærke sig de omfattende og solide videnskabelige fakta.

Nu behøver vi ikke tro noget om musvåger og deres fødevalg – nu ved vi.

Kilde: huntersmagazine.com

 

Dusør på 50.000 kr. for oplysninger om udlægning af nervegift til rovfugle

.