Jægerne ønsker jagt i dyrenes yngletid og støttes af Pia Adelsteen (DF)

Klimaændringerne vender op og ned på alt i naturen.

Hvilket jagtorganisationerne vil udnytte til egen fordel, fremfor at bekæmpe klimaændringerne.

.

.

Esben Lunde Larsen afviser jagt på ynglende dyr

Der bliver ikke jagttid i dyrs yngletid, lover Esben Lunde Larsen (V) trods kritik.

.

En kommende revision af jagtloven kan betyde, at det bliver lovligt at skyde pattedyr som kronhjort, rådyr eller andre arter, mens de har unger.

Det frygter blandt andet Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dyrenes Beskyttelse.

Begge organisationer er i oprør over et ændringsforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

– Det er simpelthen uanstændigt. Jægerne har længe presset på og æder sig ind på begge ender af yngletiden, siger biolog Bo Håkansson fra DN.

Lovændringen lægger op til at sløjfe den såkaldte “bør-regel” i jagtloven, som siger: “Der bør ikke drives jagt i perioden 1. februar – 31. august”.

Dermed vil man fjerne beskyttelsen af dyrene, mens de opfostrer deres unger, påpeger Bo Håkansson.

– Vi har meget vanskeligt ved at tro, at det virkelig har været hensigten med forslaget at åbne mulighed for at fastsætte jagttider på de jagtbare pattedyr i deres yngletid. Men det er konsekvensen, siger han.

.

Vildtforvaltningsrådet er ganske godt klar over, at det er befolkningen, der i sidste ende har et ord at skulle have sagt.

og henviser til en undersøgelse – der en gang blevet lavet!

.

Pia Adelsteen (DF), formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, mener derimod, at forslaget beskytter dyrene bedre.

– Selvfølgelig skal vi ikke jage dyr i ynglesæsonen. Det må man ikke i dag og heller ikke, når dette er vedtaget. Intentionen er ikke at øge presset på sårbare arter, men at øge beskyttelsen, postulere hun.

Grunden til ændringen er, at klimaforandringer har ændret yngletiden for nogle arter, forklarer hun.

– Der er faktisk dyr, der i dag yngler på et andet tidspunkt end før. Den 1. oktober er der jagtsæson, men hvis der er dyr, der yngler da, skal de jo heller ikke jages, siger DF’s ordfører.

Ønsket om ændringen kommer ifølge Pia Adelsteen dels fra jægerne, dels fra Liberal Alliance.

– Jeg er (som miljøordfører for DF rent ud sagt) ikke så meget inde i det. Men vi har også talt med nogle naturfolk (hvis saglighed eller mangel på samme, jeg derfor ikke har forudsætninger for af gennemskue). For mig (som almindelig husmor) giver det god mening at støtte ændringsforslaget, så man ikke bare har en fast periode. Vi er nødt til at være mere specifikke, siger hun.

I DN undrer man sig over den forklaring, siger Bo Håkansson.

– Hvis det virkelig er det, de vil, så kan de jo bare skrive, at man ikke må jage i den enkelte arts yngletid – i stedet for at fjerne hele bestemmelsen om perioden, siger biologen.

Forslaget om at ændre jagtloven er en udløber af forslaget om at tillade falkejagt, som ellers har været forbudt i Danmark i 50 år.

.

.

Der bliver ikke jagt på dyr, der yngler, lover miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) efter kritik af forslag til ændring af jagtregler.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dyrenes Beskyttelse har som nævnt rejst bekymring om et ændringsforslag, der vil fjerne den såkaldte “bør-regel” fra et forslag til en revision af jagtloven.

Reglen lyder: Der bør ikke drives jagt i perioden 1. februar – 31. august.

– Vi indfører ikke jagttid på en masse pattedyr i deres yngletid. Vi fjerner ganske enkelt en regel, fordi den er overflødig og reelt ikke har en juridisk betydning, siger miljøministeren i en pressemeddelelse.

Kritikken er rejst af blandt andre Bo Håkansson fra DN.

– Vi har meget vanskeligt ved at tro, at det virkelig har været hensigten med forslaget at åbne mulighed for at fastsætte jagttider på de jagtbare pattedyr i deres yngletid. Men det er konsekvensen, siger han.

Esben Lunde Larsen oplyser, at jagttid besluttes af ministeren efter rådgivning fra Vildtforvaltningsrådet.

– Sådan er det i dag, og sådan vil det være efter fjernelsen af “bør-reglen”, skriver han i pressemeddelelsen.

– Så rent faktuelt ændres der ikke noget i forhold til, hvordan jagt i yngleperioden reguleres, siger ministeren.

Ministeren ønsker ikke at stille op til interview med Ritzau.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: ni.dk

.

“Foto: Poul Blicher Andersen/DOF”

Endnu et drab på danske rovfugle med ulovlig gift…!

.