Jægerforbund skyder nu med skarpt efter landbruget

.

– Danmarks Jægerforbund har i flere årtier arbejdet for at skabe plads til naturen og robuste fødekæder i landbrugslandet. Derfor skal der lyde en stor ros til Landbrugsstyrelsen, der har været lydhøre, og taget initiativ til, at der er blevet skabt flere muligheder for at bringe naturen og vildtet tilbage på landbrugsjorden.

Men nu kræver det, at landbruget griber mulighederne for at integrerer natur- og vildtpleje i landbrugsdriften. De skal vise, at de vil det!

Det var budskabet, da Niels Søndergaard, Jagtfagligchef i Danmarks Jægerforbund, bød velkommen sidst i august 2018 til workshoppen ”Giv agerlandets natur en håndsrækning – vildt- og bivenlige tiltag” som Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund afholdte i Jagtens Hus.

Landbrug & fødevarer, Bæredygtigt landbrug og Foreningen for reduceret jordbehandling, havde som de eneste af landbrugets organisationer valgt at prioritere dette vigtige emne.

Der blev gjort stærkt opmærksom på, at debatten ikke omhandlede udtag af landbrugsjord (til klimaskove eller mere natur), og at der udelukkende skulle fokuseres på naturforbedrende tiltag i det meget opdyrkede landskab.

.

.

Naturen er efterhånden så forarmet, at Danmarks Jægerforbund nu går endnu mere i rette med landbrugserhvervet, for ikke at gøre nok for at sikre der er plads til naturen i det meget opdyrkede landskab.

For det skader jagten når antallet af viber, lærker, agerhøns, markfirben og insekter styrtdykker. Hvorved hele fødekæder forsvinder.

Her er det ikke nok landbruget forsøger at redde den i land i forhold til befolkningen med deres lærkepletter, vibepletter, blomsterstriber, faunastriber, insektvolde, bi-hoteller o.lign kunstige tiltag, for på den måde at fremstå som naturansvarlige.

“Landbruget bør være fuldt ud klar over at det står skidt til i det dyrkede land«, siger Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen, der helt usædvanligt ikke lægger fingre imellem i sin kritik af landbruget.

.

.

FN lader ikke nogen i tvivl

Det skal ses i lyset at, at FN netop har understreget, at dyrearter, insekter og naturområder forsvinder med sådan en fart, at det nu er absolut afgørende for verdens lande at gå sammen om at bevare jordens biodiversitet.

Sker det ikke i løbet af de næste to år, vil det få alvorlige konsekvenser for menneskeheden.

Så skarp lyder meldingen fra FN’s chef for biodiversitet, Cristiana Pașca Palmer, forud for et topmøde om jordens økosystemer i Egypten i denne måned.

– Jeg håber ikke, at vi bliver den første art til at dokumentere vores egen udryddelse, siger hun til The Guardian.

Det er nemlig nødvendigt at beskytte dyr, insekter og natur, som er helt afgørende for den globale produktion af mad og rent drikkevand samt niveauet af kulstof i atmosfæren, understreger Cristiana Pașca Palmer.

FN advarer: Vi er helt konkret ved at udrydde menneskeheden

.

.

Jagtformanden understreger, at det er hele landbrugserhvervet, som dyrker over halvdelen af Danmarks areal, de er efter. Og ikke den enkle jagtudlejer. 

Landbruget har et ansvar for at sikre, at der er hele og sammenhængende naturlige fødekæder i landbrugslandet, og denne præmis ønsker jagtforeningen at erhvervet støtter op om.

“Jægerforbundet har kæmpet for at sikre biodiversiteten igennem landbrugslovgivningen. Men det er klart vores indtryk, at man i L&F ikke gør nok for at få gjort landmænd opmærksomme på de muligheder, der rent faktisk er i lovgivningen. Og for landbrugets egen skyld bør man gøre noget mere, for det handler også om det billede, som landbruget har i det øvrige samfund. Som det er nu, så er man i stor hast ved at ødelægge fødekæden for en lang række arter”, siger Claus Lind Christensen.

.

Fremtidens jagt bliver for størstedelen med kamera.

.

“Jeg ved godt, at landbruget selv synes, at man gør en stor indsats med at skabe natur. Det batter bare ikke noget, at man gør det på nogle bedrifter og ikke andre. Men det er givet godt ud, fordi befolkningen ser det som udtryk for, at landbruget også vil naturen. Det burde være et led i den gode fortælling om landbrug,” understreger formanden for Danmarks Jægerforbund.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: jaegerforbundet.dk

.

Kø foran Retten fra tidlig morgen, hvor 66-årig skal forklarer, hvorfor han gjorde det.

Jægerformand har tilsyneladende set “skriften på væggen”

.