Jægere: Ulven er ikke en hellig ko…. Men det er jagt heller ikke!

Jægernes forhold til ulven har aldrig nogensinde været en “hellig ko”

.

Jægere: Ulven er ikke en hellig ko

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, indleder med at fastslå, at ulven har sin plads i den europæiske og danske natur, men det skal være lettere at skyde ulve, der skaber problemer, skriver han på vegne af Danmarks Jægerforbund.

– Efter mere end 200 års fravær er ulven tilbage i den danske natur. Og meget tyder på, at det er på permanent basis med etablering af en fast bestand, der formentlig kun vil vokse de kommende år.

– Det rejser spørgsmålene: Hvem er det et problem for, og hvad gør vi ved det?


.

Frem for jagtformanden glæder sig over, at naturen med ulvens tilbagekomst er blevet beriget med et vigtigt top-rovdyr, der påviseligt er regulerende naturens arter på en for artsdiversiteten mest optimale måde.

Hvilket ikke kan tillægges jægerne.

Så benyttes lejligheden i stedet til at problematisere ulvens tilbagekomst ved at fremhæve frygt for, problemer med og sidst, men bestemt ikke mindst – at det er jægerne, der skal være “top-rovdyret”, der regulerer naturens orden.

Det hverken kan eller gør de….

De samme jagtorganisationer omtales end ikke som værende en naturbeskyttende organisation!

.

.


.

Jagtformanden skriver:

– Den spæde ulvebestand i Danmark skaber en vis frygt hos især den del af befolkningen, som bor i områder, hvor ulvene færdes.

– En frygt, som samfundet som helhed må tage alvorligt, idet det fremadrettet kan påvirke adfærden hos mange mennesker og offentlige institutioner, der ikke længere føler, at de kan bevæge sig frit i naturen.

– Ulvene har også med sikkerhed angrebet husdyr, hvor det især er gået ud over fåreavlere.

Med andre ord har de få eksisterende ulve i Danmark allerede vist sig også at være et problem for landbruget.

Hvad kan vi så gøre ved det?

.


.

Man skal naturligvis informere befolkningen og de offentlige institutioner, herunder de meget omtalte skovbørnehaver, at ulven er ganske ufarlig for mennesker, modsat omstrejfende hunde, der i det store perspektiv kan vise sig at være langt mere angribende og dræbende flere får og andre husdyr, end ulvene.

Desuden skal jægerne huske sig selv og befolkningen på, at husdyr kun udgør 0,6% af ulvenes føde, og at hverken fåreavl eller jagt i Danmark er en “hellig ko”.

Begge dele er kun en hobby.

Det er en kendsgerning, at befolkningen flest i dag har meget lille indsigt i og berøring med naturen, og derfor er letpåvirkelige af skræmmende misinformation.

Hvilket jægerne naturligvis ved og udnytter med deres forvridende fortællinger.

.

.

Filmen “Dødens Gab” har således ikke været til fordel i beskyttelsen af hajerne, der nu er truet på deres overlevelse af samme grund.

Det er ligeledes en kendsgerning, at der aldrig har været så mange mennesker med angstneuroser, som der er i dag.

Som det også er en kendsgerning, at opvækstforholdene aldrig har været så unaturlige, som i dag.

Hvorfor vi som biologisk væsner skal bevæger om mod det naturlige, og ikke stadig længere væk fra det naturlige.

Man skal derfor ikke, som Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund, manipulere befolkningen med angst.

.

.

For den der gør det, har en syg dagsorden! 

En naturbeskyttende organisation vil, modsat jagtorganisationerne, oplyse om de faktiske forhold omkring ulvene, med forståelse for ulvens indflytning som ny art for nogen opleves som farlig og skræmmende.

Og det uagtet, at folk skal være mere end heldig overhovedet at få en ulv at se i naturen.

Der er 180.000 med jagttegn i Danmark. Men naturen har ikke brug for en eneste dem.

Derimod er ulven, sammen med de øvrige rovdyr og rovfugle, de naturlige jæger, og er og har altid været altafgørende for økosystemet.

Jægerne burde derimod bekymre sig mere om arten: Homo sapiens, der foruden at være bestandsmæssigt i fortsat vækst, påviseligt også er blevet den mest livsfarlig, altødelæggende art på alle niveauer i al den tid, der har været liv på jorden.

.

..


.

Fra benlås til pragmatisk tilgang

Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund, fortæller videre:

I oktober 2017 vedtog EU’s Miljøudvalg et udkast til en resolution som udløber af det såkaldte fitnesstjek af EU’s naturdirektiver.

Resolutionen var en måned senere til afstemning i Europa-Parlamentet, der med stort flertal stemte for en mere pragmatisk tilgang til naturbeskyttelse i EU.

Europa-Parlamentet opfordrede således EU-Kommissionen til at udvikle en procedure til ændring af beskyttelsesstatus for arter, der har nået en gunstig bevaringsstatus. Det ser vi som en positiv bevægelse i retning af, at man med tiden kan nedskalere beskyttelsesniveauet for eksempel ulve.

Det vil samtidig være en international anerkendelse af behovet for, at en dynamisk natur, der kræver dynamiske forvaltningsmekanismer, ikke som i dag skal være lagt i benlås af stive internationale regler, her i form af de to naturdirektiver.

Når det er sagt, skal det også slås fast, at vi naturligvis anerkender behovet for både habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til at sikre international og koordineret beskyttelse af sårbare arter.

Vi ønsker således, at nationalstaterne kan få større indflydelse på naturpolitikken, herunder være med til at sætte nye forvaltningsmål for f.eks. ulvebestandene i Europa.

.


.

Med en Donald Trump som “klimaminister”, eller en Espen Lunde Larsen, som “miljøminister”, skal man være politisk højreekstrem, dersom man tror det er et ansvar nationalstaterne kan forvalte på en for naturen fordelagtig måde.

Det er da også den forklædte landbrugs- og erhvervsminister, under dække af at være “Miljøminister”, Espen Lunde Larsens målsætning, at undergrave EU’s naturdirektiver og overordnede forvaltning af den fælles natur i Europa til helhedens bedste.

Og det støtter Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund…!

Konsekvenserne ses eksempelvis i Polen: Polen er mod fredning af Bialowieza skoven og den europæiske bison

Var det ikke fordi natur- og miljøorganisationerne fandtes ville der i dag have været fri jagt på samtlige rovfugle og rovdyr…!

Det er jo ikke tilfældigt, at jagtorganisationerne ikke betragtes som naturbeskyttende.

Ligeså lidt som Bæredygtigt Landbrug har noget som helst med bæredygtig natur at gøre.

.

.


.

Jægerforbundets holdning er klar. Der er plads til ulven som en naturligt hjemmehørende art.

Men vi ønsker, når den centraleuropæiske bestand, herunder den danske, når et niveau, hvor den er i gunstig bevaringsstatus, at der skal kunne drives jagt på ulv som på alle andre arter.

Med ulvens tilbagekomst i den danske natur vil der kunne opstå konflikter mellem ulv og jagthunde under jagt.

I den situation skal det sikres, at jægerne har en retsstatus, så vi kan forsvare vores hunde i tilfælde af et ulveangreb.

Danmarks Jægerforbund mener således af en række årsager, at det er rettidig omhu allerede nu at arbejde på at flytte ulvens beskyttelsesniveau fra habitatdirektivets bilag 4 til bilag 5.

Det vil samtidig gøre det endnu enklere at fjerne problemulve i henhold til den danske ulveforvaltningsplan, der allerede nu tillader fjernelse af disse dyr, hvis det danske samfund har brug for det.

Med andre ord er Jægerforbundets holdning, at ulven ikke er en hellig ko.

.


.

Det er med ulvene, som med rovfuglene, at der ikke skal indføres jagt på dem… når de har nået en “gunstig bevaringsstatus”.

Deres antal reguleres naturligt af mængde af føde, sygdomme og ynglemuligheder. Og opstår der et problem, skal der gives særskilt tilladelse til en regulering af det pågældende problem, der skal kunne dokumenteres.

Jagthunde har ikke en særstatus, som ikke gælder samtlige hunde!

Jagtorganisationerne selv har til dato bevist manglende evnen til rettidig omhu i forhold til bevarelsen af naturværdierne, klimaændringerne, naturødelæggelserne…. End ikke indenfor egne rækker kan de holde orden!

Jægernes beskydning af rovfugle er en pind til egen ligkiste

Ny fældesag: Ulovlig fælde i jysk skov politianmeldt

Hvorfor jagt på ingen måde er, eller på noget tidspunkt bliver, en “hellig ko”.

Kilde: altinget.dk

.

Fåreavler: Vi er en lillebitte hobby-niche, der vil ulven skal “reguleres” – Det ulvene eller os!

.