Islamisk Stat – DABIQ 15 – Derfor hader vi dig – Derfor bekæmper vi dig….

Islamisk stat Dabiq 15

.

.

Kort tid efter det velsignede angreb på en sodomit, Crusader natklub af Mujahid Omar Mateen, var amerikanske politikere hurtige til at hoppe ind i rampelyset og fordømme skyderiet, og erklære det for en hadforbrydelse, en terrorhandling og en handling af meningsløs vold. En hadforbrydelse? Ja. Muslimer hader utvivlsomt de liberalistiske Mandsskøger, ligesom alle andre, der stadig har deres fitrah (medfødte menneskelige natur) intakt. En terrorhandling? Helt sikkert. Muslimer er blevet befalet at terrorisere de vantro fjender af Allah. Men er det en handling af meningsløs vold?

Man skulle tro, at den gennemsnitlige vesterlænding, nu ville have opgivet de trættende påstand om, at aktionerne fra Mujahidin, som gentagne gange har erklæret deres mål, intentioner og motivationer – ikke giver mening. Medmindre du virkelig – og naivt tror, at de forbrydelser i Vesten mod Islam og muslimerne, fornærmelserne mod Profeten saws, brændte koraner eller at føre krig mod kalifatet, ikke ville være at bede om en brutal gengældelse fra Mujahidin, for du ved udmærket godt, at angrebene udført af Omar Mateen, Larossi Aballa, og mange andre før og efter dem, som hævn for islam og muslimerne, giver fuldstændig mening. Det eneste meningsløse ville være, at der ikke kom nogen voldelig, hård gengældelse fra første færd!

.

.

Mange vesterlændinge er dog allerede klar til at hævde, at angrebene fra Mujahidin er meningsløse og drøfter ustandseligt, hvorfor vi hader Vesten og hvorfor vi bekæmpe dem, og at det ikke er andet og mere end en politisk handling og et propaganda værktøj. Politikerne vil sige det, uanset hvor meget det står i modsætning til fakta og sund fornuft, og det alene for at samle så mange stemmer, som de kan, før næste valgrunde. Deres analytikere og journalister vil sige det samme for at holde dem selv fra at blive et mål ved at sige noget, som masserne anser for at være “politisk ukorrekt”. De frafaldne “imamer” i Vesten vil fremføre de samme udslidte klichéer, for at undgå en modreaktion fra de vantro samfund, de har valgt at opholde sig i.

Pointen er, at folk godt ved, at deres handlinger er tåbelige, men de gentager dem uanset, fordi de er bange for konsekvenserne ved at afvige fra fortællingen. Der er undtagelser blandt de vantro, uden tvivl, folk, der ufortrødent vil erklære, at jihad og lovene af Shari’ah – samt andet, der anses som tabu, da islam er en “fredens religion” –  at det alt sammen i virkeligheden er helt islamisk, men de har tendens til at være mennesker med langt mindre troværdighed, så deres stemmer bliver afvist, hvorefter en stor del af de uvidende masser fortsætter troen på de falske fortællinger. Som sådan bliver det vigtigt for os at tydeliggøre for Vesten i utvetydige vendinger – endnu en gang – hvorfor vi hader dig, og hvorfor vi bekæmper dig.

.

.

1.
Vi hader dig, først og fremmest, fordi du er vantro; du afviser Enheden med Allah – uanset om du er klar over det eller ej – ved at gøre Ham til partner i tilbedelser, hvor du bespotter ham, hævder, at han har en søn, du fabrikere løgne om Hans profeter og budbringere, og du fremelsker alle mulige djævelske forestillinger. Det er grunden til, at vi åbent erklære vores had til dig og vores fjendskab mod dig. “Der har allerede været for dig et glimrende eksempel i Abraham og dem med ham, da de sagde til deres folk,” Ja, vi er adskilles fra dig og fra hvad du tilbeder andre end Allah. Vi har afvist dig, og der er opstået mellem os og jer, et evigt fjendskab og had, indtil du tror på Allah alene “(Al-Mumtahanah 4). Desuden, ligesom din vantro er den primære grund til at vi hader dig, er din vantro den primære grund til at vi bekæmper dig, da vi er blevet befalet at bekæmpe de vantro, indtil de underkaster sig Islams autoritet, enten ved at blive muslimer, eller ved at betale jizya – for dem, der ydes denne mulighed – og lever med ydmygelse under reglen for muslimerne. Selv hvis du skulle stoppe kampene mod os, ville din best-case scenario være en stilstand af krigen, hvor vi ville suspendere vores angreb mod dig – hvis vi fandt det nødvendigt – for at fokusere på de tættere og mere umiddelbare trusler, for til sidst at genoptager vores kampagner imod dig. Bortset fra muligheden for en midlertidig våbenhvile, er dette det eneste sandsynlige scenarie, der vil bringe dig et flygtig pusterum fra vores angreb. For i sidste ende kan du ikke bringe dig en varig fred for vores krig imod dig. Du kan kun forsinke det midlertidigt.” For vi vil bekæmp dig, indtil der ikke er fitnah [hedenskab] og [indtil] religion omfavner det hele i respekt for Allah” (Al-Baqarah 193).

.

.

2.
Vi hader dig, fordi dit verdslige, liberale samfund tillader de ting, som Allah har forbudt, og forbyde mange af de ting han har tilladt, et spørgsmål, der ikke vedrører dig, fordi du adskiller mellem religion og stat, og dermed giver øverste myndighed til dine luner og ønsker via lovgiverne, så du selv kommer til magten. Dermed ønsker du at frarøve Allah hans ret til at blive adlydt, for du ønsker at tilrane denne ret for jer selv. “Legislation is not but for Allah” (Yusuf 40). Din sekulære liberalisme har ført dig til at tolerere og endda støtte “homoseksuelles rettigheder,” at tillade alkohol, narkotika, utugt, gambling og at åger bliver udbredt, og tilskynde folk til at bespotte dem, der fordømmer disse beskidte synder og laster. Som sådan vil vi fører krig imod dig for at stoppe dig i at sprede din vantro og udskejelser – din sekularisme og nationalisme, dine perverse liberale værdier, din kristendom og ateisme – og al den fordærvelse og korruption det indebærer. Du har gjort det til din opgave at “befri” de muslimske samfund; Vi har gjort det til vores mission at bekæmpe hele din indflydelse og beskytte menneskeheden mod dine vildledende koncepter og din afvigende livsstil.

.

.

3.
I sager med den ateistiske tro, vi hader dig og fører krig imod dig, fordi du ikke tror på eksistensen af din Herre og Skaber. Du vidne til ekstraordinære komplekse sammensætning af skabte væsener, og de forbløffende og uforklarligt præcise fysiske love, der styrer hele universet, men insisterer på, at de alle er kommet gennem tilfældighed, og man bliver latterliggjort, hånet, og udstødt for at anerkende, at de forbløffende tegn vi er vidne til dag efter dag er skabt af visdommen fra den Alvidende Skaber, og ikke som et resultatet af tilfældigheder. “Or were they created by nothing, or were they the creators [af sig selv]? « (At-Tur 35). Din vantro til din Skaber fører dig til at benægte dommedag, og hævder, at “du lever kun én gang.” “De, der er vantro har hævdet, at de aldrig vil genopstå. Sig, ‘Ja, ved min Herre, vil du helt sikkert opstå; så vil du helt sikkert blive informeret om, hvad du gjorde. Og at det for Allah er let’ ” (At-Taghabun 7).

.

.

4.
Vi hader dig for dine forbrydelser mod islam og fører krig imod dig for at straffe dig for dine synder mod vores religion. Så længe dine vantro fortsat håne vores tro, fornærmer Allahs profeter – herunder Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammad, brænder koranen og åbenlyst bagvasker lovene i Shari’ah, vil vi fortsætte med at gøre gengæld, ikke med slogans og plakater, men med kugler og knive.

.

.

5.
Vi hader dig for dine forbrydelser mod muslimerne; dine droner og jagerflys bomber, der dræber og såre vores folk rundt omkring i verden, og din støtte til tyranner i muslimernes lande, der undertrykker, torturerer og fører krig mod enhver, der kalder til sandheden. Som sådan vil vi bekæmpe dig for at stoppe dig i at dræbe vore mænd, kvinder og børn, for at befri de af dem, som du fængsler og torturerer, og for at hævne de utallige muslimer, der har lidt som følge af dine gerninger.

.

.

6.
Vi hader dig for at invadere vores land og vil bekæmpe dig, frastøde dig og uddrive dig. Så længe der er en tomme af territoriet for os at genvinde, vil jihad fortsat være en personlig forpligtelse for hver eneste muslim.

Hvad der er vigtigt at forstå her er, at selv om nogle måske hævder, at din udenrigspolitik er årsagen til, hvad der driver vores had, så er denne særlige grund til at hade dig sekundær, der blot er nævnt i slutningen af ovenstående liste. Faktum er, selvom du skulle stoppe med at bombe os, fængsle os, torturere os, bagvaske os og tilrane dig vore lande, vil vi fortsætte med at hade dig, fordi vores primære årsag til at hade dig, ikke vil ophøre med at eksistere, før du omfavner Islam. Selv hvis du skulle betale jizya og leve under Islams autoritet i ydmygelse, ville vi fortsætte med at hade dig. Ingen tvivl om vi vil stoppe kampene mod dig derefter, som vi ville stoppe kampene enhver vantro, der indgår en pagt med os, men vi ville ikke stoppe med at hade dig.

Hvad der er vigtigt at forstå, hvis ikke det vigtigste at forstå, er, at vi bekæmper dig, ikke blot at straffe og afskrække dig, men for at bringe dig ægte frihed i dette liv og frelse i det hinsides, frihed fra at blive gjort til slave af dine luner og ønsker, såvel som dem fra dine gejstlige og lovgivende forsamlinger, og give dig frelse ved at tilbede din Skaber alene og følge hans budbringer. Vi bekæmpe dig for at bringe dig ud fra mørket af vantro og ind i lyset af islam, og for at befri dig fra dine begrænsninger for leve det verdslige liv alene, så du kan nyde både velsignelserne i det verdslige liv og lyksalighed i det hinsides.

Kernen i sagen er, at der ligger et meget solidt fundament af forståelse til grund for vores terrorisme, krigsførelse, hensynsløshed og brutalitet. Så solidt, at nogle liberale journalist gerne vil have dig til at tro, at det vi gør, hvad end vi gør, er fordi vi er simple monstre, og der ingen logik er bag vores fremgangsmåde. Men faktum er, at vi fortsætter med at vokse – og eskalere – en beregnet krig mod Vesten, som de gerne havde set afsluttet for flere år siden. Vi fortsætter med at trække dig længere og længere ind i den sump, du troede, du allerede var undsluppet, kun for at indse, at du sidder endnu dybere fast i det mørke vand … Og vi gør det samtidig med vi tilbyde dig en vej ud på vores vilkår. Trods det fortsætter du med at tro, at disse “foragtelige terrorister” hader dig på grund af dine cafelatte og dine Timberlands, og bruger latterlig mange penge i forsøge på at sejre i en krig, der er umulig at vinde, eller du kan acceptere virkeligheden og erkende, at vi aldrig vil holde op med at hade dig, før du omfavner Islam, og aldrig vil stoppe kampene mod dig, før du er klar til at forlade sumpen af krigsførelse og terrorisme gennem de udgange, vi leverer, udgange fremført af vor Herre for befolkningen i skriftet: islam, jizyah, eller – som et sidste middel til et flygtigt pusterum – en midlertidig våbenhvile.

Kilde: dabiq15.pdf

.

Irak Tusindvis af mennesker deltager i fredagsbønnen i Fallujah

Omar El-Hussein døde som martyr, og bliver husket som sådan i »Dabiq«

.