Islamisk Stat bekæmper “Den moderne verden” for at redde menneskeheden

Menneskehedens verden er i opløsning i manglende forståelse af det skabte.

.

Bedst som det amerikanske udenrigsministerium har advaret amerikanske turister mod at rejse til Europa i sommerferien på grund af latent terrorrisiko, rammes de på egen jord af Islamisk Stat, der på ingen måde ser det vestlige samfund såkaldte “frisind” som moderne. Men som er afvigende enhver naturlighed, som Allah [swt] skabte mennesket som udgangspunkt, og som mennesket med dets evne til at tænke, også fik ansvaret for at passe på.

Guds kærlighed er alene menneskets ansvar

Det er så simpelt og logisk at begribe hele menneskehedens Guds vilje med det skabte, at dén er uden evne til logisk tænkning, der ikke forstår det. Og er derfor i sin enfoldighed en trussel mod helheden, dersom denne tillades mulighed  for at overbevise sine omgivelser om at pågældende har ret, og de andre tager fejl. Hvorfor de må ændre deres forståelse af den skabende Guds vilje med det skabte.

Det er dét, som er forskellen på Islamisk Stat [ISIL] med den hellige koran [القرآن] i hånden og den såkaldte “moderne verden”, der kun vifter med sin bankbog som det mest hellige. Og hvor intet længere er naturligt, logisk eller simpelt, men hvor alt er blevet unaturligt, ekstremt og altødelæggende.

Men man ser da heller ikke naturligheden i tingene blive drøftet i den såkaldte “moderne verden”. Hvilket selvsagt ikke er overraskende, da dens samfundsindretning og forståelse af naturligheden ikke kan forsvares med nogen som helst faglighed… Overhovedet!

En kendsgerning: Menneskehedens overlevelse står og falder med Islam

Den såkaldte “moderne verden” har taget sig en frihed, der er modstridende naturens love, som Allah [swt] skabte dem gældende mennesket, og truer nu hele menneskeheden. Hvorfor denne trussel mod menneskeheden, og dermed hele den “moderne verden”, konsekvent og uden hensyn skal udryddes fra jordens overflade, dersom menneskeheden skal overleve.

.

Måske nok anset som førende klimaforkæmpere, men evner ikke at finde løsningen..!

.

Canadiske Naomi Klein er en af verdens førende klimaforkæmpere. For hende er opgøret med den fossile økonomi en moralsk fordring. Det drejer sig ikke kun om at redde kloden fra udslip af de altødelæggende drivhusgasser:

»Det handler også om at sige nej til et hierarki i vurderingen af liv. En syg forbrugskultur, der behandler natur og mennesker, som noget man kan bruge og smide væk«.

Naomi Klein bruger i sin bog udtrykket offerzoner for at beskrive de enorme områder og store befolkningsgrupper, som den rige verden har afskrevet i jagten på økonomisk vækst:

»Underkategorier af menneskeheden, der blev anset for at være mindre menneskelige, hvilket gjorde forgiftningen af dem i fremskridtets navn acceptabel på en eller anden måde.« Enorme skovområder ryddet af skovhugst, landskaber omdannet til ørkener på grund af minedrift efter udvinding af for eksempel canadisk tjæreolie. Men også migranter og arbejdsløse.

– Jeg tror, at en af grundene til, at vores kultur finder det så svært at se klimakrisen i øjnene hænger sammen med hastigheden i vores kultur. Det, at vi lever i en kultur, som er adskilt fra naturen og fra gensidigheds-traditionen i forhold til naturen. Alle kulturer har den tradition. Men de fleste af os i de velstående lande er adskilte fra den. Det handler altså ikke så meget om at opfinde noget nyt som at huske på de sider af vores kultur, mener hun.

– Vi har et økonomisk system, som for enhver pris opmuntrer til kortsigtet vækst. Og omvendt har vi en klode, hvis overlevelse afhænger af, om vi begrænser vores forbrug af ressourcer.

Klimakrisen er i hendes øjne ikke kun en trussel mod menneskeheden. Den er også en chance for at gøre op med et økonomisk system, der ikke blot ødelægger miljøet, men også samfund og mennesker.

Kilde: organictoday.dk

.

Islamisk Stat handlinger fremprovokerer det psykisk syge i den vestlige verden.

Hvilket er helt tilsigtet i forhold til muslimernes selvforståelse….

To be or not to be a muslim…?

Anders Behring Breivik

.

“Den moderne civilisation vil bryde sammen inden for de næste årtier”, forudsiger et nyt studie. Det finder nøjagtigt de samme faretegn, som fik tidligere civilisationer til at gå under.

»Der er bestemt grund til at være bekymret. Når vi ser en overbefolkning og et stadig større pres på ressourcerne, så indtræffer der en ændring i de relative priser på arbejdskraft og prisen på ressourcerne. Prisen på ressourcerne stiger, og prisen på arbejdskraft falder, og det gør det rigtig svært at finde på alternativer på kort sigt. Man kan bruge rigtig meget arbejdskraft i udviklingslandene på at fremskaffe mineraler, fjerne skov, udrydde truede arter, inden det ikke længere kan betale sig,« siger Thorkil Casse.”

Kilde: ing.dk/artikel/nasa-studie

.

Danmark En Støjende Pind skal have en løkke om halsen

.

Demokratiet skaber et stadig mere psykisk sygt samfund – 

Tages der højde for psykisk syge politiker i et demokrati? – 

Politikerne begår ødelæggende psykisk vold mod samfundets børn

Sådan bliver det psykisk syge til en naturlighed

Homo-politiker: Det er gammeldags at forstå familien som “far, mor og børn”

Det er ikke børnenes skyld

Narcissisme er blevet en folkesygdom

Mennesket er ved at begå kollektivt selvmord

.

kapitalisme wall street

Bekæmp kapitalismen med alle midler

Islamisk stat skal angribe fundamentet for den vestlige verdens bestående

.

.

Dagbladet Berlingske har i deres leder set skriften på væggen.

Der findes dybt radikaliserede lommer i vores samfund [det vestlige], som kan forrette enorme skader med simple metoder, og som vi er nødt til at komme til livs med alle de midler, der er til rådighed.

De går ikke væk af sig selv.

.

Det tragiske masseskyderi i Orlando var med mindst 50 dræbte ikke alene det værste i USAs historie. Det tilføjer også en dimension til rækken af blodige terroraktioner begået mod Vesten, som ikke tidligere har været kendt.

At det netop var den populære natklub Pulse, som er mødested for blandt andre bøsser og lesbiske, at den 29-årige Omar Mateen trængte ind på og begyndte at skyde om sig med sine våben, er næppe en tilfældighed.

.

.

I Paris var det de udendørs cafeer, spillestedet Bataclan og et nationalt fodboldstadion, og før det satiremagasinet Charlie Hebdo og et jødisk supermarked. I København var det et debat-arrangement om satiretegninger på Krudttønden og den jødiske synagoge. I Bruxelles var målene lufthavnen og metroen.

Når den islamistiske terror rammer, er målet vores livsstil, vores frihed og mangfoldighed, vores frisind og tolerance, vores demokrati og ytringsfrihed. De værdier, vi værdsætter og beskytter, og som kendetegner den moderne vestlige kultur, er genstand for så stort et had, at mennesker er parate til at begå de mest grusomme forbrydelser.

At dræbe mere end 50 uskyldige ved at trænge ind på en natklub og indlede en massakre er ikke blot en fej og utilgivelig handling. Den vidner også om, at der findes dybt radikaliserede lommer i vores samfund, som kan forrette enorme skader med simple metoder, og som vi er nødt til at komme til livs med alle de midler, der er til rådighed. Det går ikke væk af sig selv.

Islamisk Stat, som massemorderen i Florida angiveligt har svoret troskab til, symboliserer et af de mest modbydelige og umenneskelige regimer, verden har set. Civiliserede samfund er kendetegnede ved at beskytte sine minoriteter, uanset om det handler om politik, religion, race, køn eller seksuel orientering.

Og ligesom Vesten vil og skal beskytte sine jøder, gælder det samme for bøsser og lesbiske. Terror og hadforbrydelser er ikke kun et angreb på dem, det rammer, men på os alle sammen.

.

I jagten på et motiv til det drabelige angreb på en homoseksuel natklub i den amerikanske by Orlando natten til søndag lokal tid er en britisk prædikant nu blevet fremhævet som en mulig inspiration for gerningmanden, den 29-årige Omar Mateen.

Teorien i flere amerikanske og britiske medier medier lyder nu på, at Orlando-gerningsmanden Omar Mateen kan være blevet inspireret af oplægget i forhold sit angreb, der kostede 49 mennesker livet på den homoseksuelle bar. Det er dog ikke blevet påvist, at Omar Mateen befandt sig til oplægget.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Ulv

“Lone Wolf” er et problem for det højteknologiske overvågningssamfund

Al Qaedas øverste leder opfordrer til ”lone wolf” angreb mod Vesten

Frygten for den ensomme ulv

.

Den ensomme ulv, der opererer på egen hånd, er et velkendt redskab for de islamistiske terrororganisationer. Selv om Omar Mateen tidligere har været i forbundspolitiet FBIs søgelys, så gør hans autonome måde at operere på, det meget svært for myndighederne at opdage ham.

Næsten uanset hvor fintmasket overvågningen og sikkerhedskontollen bliver i vores samfund, vil fanatiske terrorister, der arbejder alene, altid være i stand til at udføre deres ugerning – i hvilket navn det end måtte ske. Vejen frem er derfor udover at forstærke sikkerheden at sætte massivt ind mod selve radikaliseringen – på nettet, i moskeer, skoler og fængsler eller hvor den måtte finde sted.

Masseskyderiet vil sætte sit præg på den amerikanske præsidentvalgkamp, både når det handler om adgang til våben, indvandring, terrorbekæmpelse og beskyttelse af homoseksuelle. Men uanset hvor debatten og kampagnerne bevæger sig hen, må terroristerne ikke få held til at gøre skade på de værdier og den livsstil, som vi holder af.

Kilde: b.dk/berlingske

.

Senest fra Orlando, USA….

.

Islamisk stat Omar Mateen Orlando havde svoret troskab til Islamisk Stat 3

.

Efterfølgende drabet på de 50 personer i den homoseksuelle natklub i Orlando er der forudsigeligt et virvar af ofte modstridende informationer, ifølge direktør for FBI.

Om detaljerne i forbindelse med den værste masse-skydning i USA’s historie, sagde FBI-direktør James Comey mandag, at mistænkte er identificeret som 29-årig Omar Mateen, samt at han havde ikke blot lovede loyalitet til den islamiske stat i Irak og Levanten (ISIL, også kendt som ISIS), men også udtrykt solidaritet med de Tsarnaev brødre, der gennemførte Boston Marathon bombningen og en selvmordsbomber, der døde for al-Nusra Front, der er en gruppe, der kæmper mod ISIL.

“De [FBI] har virkelig forsøger at male et billede af en forvirret person, der følte sig målrettet på grund af sin religion,” sagde Al Jazeera’s Patty Culhane, der rapporterer fra Orlando.

Omar Mateen havde ringet til 911 under angrebet på natklubben puls tidligt søndag, og havde her udtrykt sin troskab til ISIL.

Men Comey – der mente Mateen havde udvist “stærke tegn på radikalisering” – sagde, at i de sidste par år, havde Omar Mateen også udtrykt støtte til både al-Qaeda [sunni] og Hizbollah [shia].

FBI undersøgt Omar Mateen for 10 måneder siden, da han i maj 2013 begynder at udtrykke provokerende bemærkninger til støtte for terrorister.

Comey sagde, at FBI efterforskere introducerede ham til fortrolige kilder, fulgte ham og gennemgik en del af hans kommunikation, men Mateen hævdede, at hans bemærkninger var udtrykt i vrede, fordi hans kollegaer diskriminerede ham, fordi han var muslim.

Med hensyn til om FBI kunne have gjort noget anderledes, sagde Comey, at det mente han ikke.

.

Anden del af Henry Kissingers analyse

.

30 års krig i Guds navn 1989-2009 (1/2)

.

USA’s præsident Obama har i mellemtiden udtalt, at Matten syntes at være en “selvstændig radikaliserede”, og at der var “ingen klare beviser på han var støttet af udefrakommende” eller at angrebet på natklubben var en del af et bredere plot.

Mandag udtaler Hillary Clinton, USA’s demokratiske præsidentkandidat sig håbefuldt ved at love, at hun vil give “lone wolf” angrebene topprioritet, hvis hun bliver valgt, samt med udgangspunkt i den nu døde angriber, at “den virus, der forgiftede hans sind stadig er meget levende.”

For videre at henlede opmærksomheden på den amerikanske luftkampagne rettet mod ISIL.

Hun talte også kraftigt for at forbyde de halvautomatiske våben, som var blevet anvendt i Orlando.

“Jeg mener ikke krigsvåben har nogen plads i vores gader,” sagde hun.

.

30 års krigen i Guds navn – 1989-2009 (2/2)

.

Donald Trump, USA’s republikanske præsidentkandidat satte fokus på begrebet: “radikal Islam” i forbindelse med angrebet, i en tale han holdt i New Hampshire.

Han genopfandt også sin tidligere opfordring til et midlertidigt forbud mod at lade muslimer ind i USA, ved at sige, at det nuværende indvandrings system “ikke tillader os at beskytte vores borgere”.

Om forbuddet mod salg af tunge våbentyper til private, tilføjede han, at det ikke ville ikke være en effektiv løsning til at standse disse angreb.

.

.

Kilde: aljazeera.com

.

naturnatur

Fra terrorbevægelse til livreddende miljøorganisation

.