Islam tager moderskabet særdeles alvorligt

Islam tager moderskabet særdeles alvorligt.

Og det med god grund!

.

.

I Danmark lader man som om, at forældrerollen sættes højt. Men virkeligheden er den helt modsatte. Realiteten er derimod, at man vægter kapitalismen mange gange højere, end barnets tarv!

Man svigter børnenes naturlige opvækst i en sådan grad, at der er tale om en som konsekvens af samfundsindretningen organiseret børnemishandling.

Hverken mere eller mindre!

Konsekvensen er at børnene skades psykisk. Hvilket får den følgekonsekvens, at børnene som forældre vil skade deres børn med de samme svigt, som de selv oplevede.

Det er indbegrebet af den sociale arv.

Da det sker som konsekvens af den unaturlige samfundsindretning, da vil disse psykiske skader bliver et samfundsnedbrydende problem. Hvorfor vi i dag har et af de mest psykisk syge samfund i verden. Det er nu så udbredt at være psykisk syg, at folk ser det psykisk syge som en normalitet. For de kender ikke til andet, og møder ikke andet. Hvorfor de slet ikke tænker over det.

Derfor tænker regeringen heller ikke over det.

For dem handler det derfor kun om penge, vækst og fremgang. Vi skal nemlig ikke være det naturligste samfund i verden.

Men det rigeste!

Det koster netop naturligheden i tingene. Og det i en sådan grad, at end ikke psykologerne evner at hjælpe med at varsko om konsekvenserne.

For de er nemlig selv opvækstskadet!

Islam er således indrettet med sharia-love, der beskytter muslimerne mod at bryde med Guds vilje. Det er jo selvklart i mod Guds vilje, at man skaber et samfund, der er ødelæggende for børnene. Hvorfor sharia rummer den adfærd som skal følges, så det ikke sker. Hvilket muslimerne gøre ualmindelig klogt i at forstå.

For Gud er ikke tilgivende!

.

Indsatsen har fejlet: Unge begår fortsat selvmord

En storstilet handlingsplan, som skulle forhindre unge i at begå selvmord, har ikke virket, viser et nyt forskningsprojekt.

Selvmordsraten for unge mellem 15 og 19 år er stik imod forventningerne ikke faldet fra 2003 til 2012. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Center for Selvmordsforskning.

I 2001 blev der iværksat en landsdækkende handlingsplan om forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark, men selv om der er blevet oprettet regionale centre for selvmordsforebyggelse og landsdækkende rådgivningsordninger, har det ikke givet den ønskede effekt.

Læs mere……

http://www.bt.dk/danmark/flere-unge-begaar-selvmord-trods-forebyggende-indsats

 .

383943_2480224619459_1667875107_2380976_1777937136_n

.

Danske unge er blandt Europas mest selvskadende

Danske unge har en af de højeste rapporterede selvskade-rater i EU, skriver metroxpress.

I en undersøgelse blandt danske gymnasieelever i alderen 15-19 år fra 2011 svarede 21,5 procent, at de havde gjort skade på sig selv på et tidspunkt – 16,2 procent svarede, at det var inden for det seneste år.

Til sammenligning viser et studie publiceret i 2011, der rapporterer fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 15-16-årige i flere europæiske lande, at 5,8 procent af de europæiske unge i gennemsnit har gjort skade på sig selv en eller flere gange inden for det seneste år.

Vidensråd for Forebyggelse udgav sidste år rapporten ‘Børn og unges mentale helbred’, der konstaterer, at den høje forekomst af selvskade i Danmark er tankevækkende set i et internationalt perspektiv.

Læs mere……

http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-01-07-danske-unge-er-blandt-europas-mest-selvskadende

.

.

Forsigtige forældre kan få børn med angst

Op mod hvert tiende barn og unge herhjemme lider af angst. Angsten er oftest fremkaldt i en ond spiral, hvor forældre vil beskytte et følsomt barn, som derved blot bliver endnu mere skrøbeligt.

Både han og hans københavnske kollega oplever, at der blandt forældre er en stigende tendens til at være overbeskyttende. Ifølge Mikael Thastum kan det hænge sammen med, at folk får børn i en stadig senere alder. Forskning viser, at jo ældre forældrene er, desto mere forsigtige er de med deres børn. Og vi når heller ikke at få helt så mange børn, som vi gerne vil, så vi passer måske bedre på dem, vi får.

Læs mere……

http://www.b.dk/nationalt/forsigtige-foraeldre-kan-faa-boern-med-angst

.

.

Demokratiet skaber et stadig mere psykisk sygt samfund

https://holmskjold.net/demokratiet-skaber-et-stadig-mere-psykisk-sygt-samfund/

.

.

You may also like...