Islam i Danmark: »Hadprædikanter« er alle muslimer, der spreder budskabet…!

Disse to højreekstreme »hadprædikanter« ved ikke, at de er mere radikaliserende muslimerne, end nogen imam, der blot citerer koranen.

.

Støjberg har med stor tilfredshed oplyst, at der er tilføjet yderligere to personer til listen over »hadprædikanter«

Listen omfatter nu 10 personer.

Danmarks såkaldte Integrationsminister Inger Støjberg (V) har med stor tilfredshed oplyst, at der er tilføjet yderligere to personer over navngivne, religiøse forkyndere på listen over »hadprædikanter«, som ikke må rejse ind i Danmark.

Listen omfatter desuden:

.

.

. 

Det oplyser ministeren på hendes Facebook.

»Hadprædikanter er ondskabens fangearme, og vi har alt for ofte set hvordan de indfanger og opfordrer til had og terrror. Vi skal ikke lægge jord til disse hadprædikanter, som forsøger at omstyrte vort land,« skriver ministeren.

Udfordrende denne påstand er følgende indsat på hende FB-side:

.

Inger Støjberg og Martin Henriksen er om nogen »hadprædikanter«, og mere radikaliserende muslimerne, end nogen imam, der blot citerer koranen.

Den vestlige verden er jo kendetegnende ved at være den mest unaturlige samfundsindretning nogensinde i menneskehedens historie, hvorfor der er nogle sandheder fra muslimerne, der for enhver pris skal stoppes.

Islam er ikke kun en religion, men en samfundsindretning, der bygger på en bæredygtig forståelse af både naturen, som menneskenes levested og en dyb forståelse af den menneskelige psykologi, der skal underlægges begrænsninger, for ikke at blive selvdestruktiv.

Som man ser det i eksempelvis Danmark. Hvor det mest unaturlige i dag ses som det mest naturlige.

Hvorfor den muslimske helhedsforståelse af det skabte er en trussel for den vestlige forståelse. Der ikke kan forsvares på noget sagligt niveau.

Inger Støjberg og Martin Henriksen repræsenterer således ikke viden og indsigt,  men kun det vestlige forfald.

.

De seneste to, der er påført listen er Alparslan Kuytul, som stammer fra Tyrkiet, hvor han også opholder sig, og Ismail al-Wahwah, som er australier og bosat i Australien.

.

Alparslan Kuytul

Danske undertekster

.

Med de seneste tilføjelser omfatter listen nu 10 personer.

Inger Støjberg forventer logisk nok, at listen bliver endnu længere. For de seneste 9 muslimske forkyndere af islam er langt fra de eneste. Hvorfor listen forudsigeligt bliver meget lang.

Den offentlige, nationale sanktionsliste er udfaldet af en aftale fra foråret 2016.

Aftalen blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om »initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser«, fremgår det af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

.

Ismail al-Wahwah

.

Man kan blive optaget på den nationale sanktionsliste, dersom man i sit virke som religiøs forkynder har udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at man vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark. Derudover skal der være en vis sandsynlighed for, at udlændingen vil rejse ind i Danmark.

Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, eller som er omfattet af EU-reglerne, kan ikke optages på listen. Indrejseforbuddet varer i to år.

.

Muslimerne behøver ikke at krybe for enfoldigheden i den vestlige verden.

Hvorfor så gør det?

.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: facebook – Inger Støjberg

.

Det er en kendsgerning, at vi ikke er mere begavet end vælgerne… Der jo har valgt os!

Det er jo det, der er hele problemet!

Klimaet: Islamismen er ikke problemet – men løsningen på verdens problemer!

.