Isbjørne kan uddø hurtigere end frygtet viser ny undersøgelse

 

Isbjørne vil kunne uddø hurtigere, end frygtet, viser undersøgelse.

Dyrene står over for en stigende kamp for at finde nok føde til at overleve, som konsekvens af, at klimaændringerne med stigende hastighed forvandler deres miljø, som de er tilpasset.

Ny forskning har afdækket ny indsigt i isbjørne vaner, og afslører, at de arktiske rovdyr har langt højere stofskifte end tidligere antaget. Det betyder, at de har brug for mere bytte, først og fremmest sæler, for at opfylde deres energibehov på et tidspunkt, hvor den vigende havis gør jagt stadig vanskeligere for dyrene.

.

.

En undersøgelse af ni isbjørne over en treårig periode udført af US Geological Survey og UC Santa Cruz Found konstaterer, at dyrene kræver mindst en voksen, eller tre unge, ringsæler hver 10 dag, for at opretholde deres vægt. Fem af de ni bjørne var ude af stand til at skaffe den mængde føde under forskningen, hvilket resulterede i faldende kropsvægt – så meget som 20 kg i løbet af en 10-dages studieperiode.

“Vi oplevede en faste eller hungersnøds-livsændring – hvis de gik glip af sæler, havde det en temmelig dramatisk effekt på dem,” sagde Anthony Pagano, en af USGS biologerne, tilknyttet forskningen, der er offentliggjort i Science.

“Vi var overraskede over at se så store ændringer i kroppens masse, på et tidspunkt, hvor de burde have kropsvægt nok til at klare sig i løbet af året. Dette og andre undersøgelser tyder på, at isbjørnene ikke er i stand til at opfylde deres ernæringsbehov, som de kunne tidligere.”

Pagano teamet undersøgt bjørne i en periode i løbet af april, i et forløb over tre år, fra 2014 til 2016, i Beaufort Sea i Alaska.

De satte et GPS-halsbånd på bjørnene med video-kameraer til at måle aktivitetsniveauet. Blodprøver blev også taget fra bjørnene.

.

.

Tidligere blev isbjørne anset for at forbruge relativt lidt energi, hvor de ofte venter i timer ved siden af huller i isen, som sæler brugte for at trække vejret. Men forskerne fandt, at de rent faktisk havde et gennemsnitligt stofskifte, der var 50% højere, end tidligere skønnet.

Med modsat tidligere undersøgelser, så viser den nye forskning, at overlevelsesraten og kroppens tilstand gør, at arten står over for et endnu værre dilemma, end tidligere frygtet.

Arktis opvarmes dobbelt så hurtigt, som det globale gennemsnit i verden, hvilket mindsker havisen, som er bjørnens forudsætning for at skaffe  føde, og nu tvinger mange til at gå fra vand og ind på land, hvor de desperat fouragerer efter gåseæg eller affald fra spande i fjerntliggende byer.

.

.

En nylig meget delt video af en afmagret isbjørn er en “forfærdelig scene, som vi vil se mere af i fremtiden og hurtigere, end vi troede,” ifølge Dr. Steven Amstrup, der har lavet Polar Bear forskning i 30 år i Alaska

“Dette er en fremragende undersøgelse, der er fyldt med en masse manglende oplysninger om isbjørnen,” sagde Amstrup, der ikke selv var involveret i USGS Research. “Hvert eneste bevismateriale viser, at isbjørnene er afhængige af havis, og hvis vi ikke ændrer udviklingen af klimaændringerne, vil isbjørnene i sidste ende forsvinde.

“Isbjørnen står over for valget mellem at komme ind på jord eller flyde ud med isen ud til det dybe hav, hvor der er lidt mad. Vi vil se flere sultende bjørne og flere af dem gå i land, hvor de vil komme i problemer ved de så møder på menneskene.”

Isbjørnene er listet af den tidligere amerikanske regering som en truet art, men med Trump administrationen er der vendt op og ned på de foranstaltninger, der skal tackle klimaændringerne, da præsidenten tilsyneladende er helt uvidende om situationen i Arktis.

.

.

Under et interview søndag, sagde Donald Trump, at hvis “iskappen ville smelte, ville den være væk nu, men nu sætter den rekorder. Isen er på et rekordhøjt niveau.”

I virkeligheden, da iskappen systematisk måles i september, er arktisk havis faldet med omkring 13% pr. årti siden 1979.

Sidste år måltes den til det ottende laveste omfang i de 38 år, der er lavet satellit-målinger.

.

.

De enorme iskolde iskapper i Grønland og Antarktis reagerer langsommere på den varmere atmosfære og oceaner, men forskerne ser konsekvenserne, da de i høj grad vil påvirke havets stigende vandstandsniveau, som konsekvens af en stadig mere betydelig smeltning.

I løbet af det sidste årti har Grønland mistet 2.000.000.000.000 (2000 milliader) tons af sin ismasse.

“Jeg håber, at vi vil få en opvågning, men vi har ikke gjort meget for at redde isbjørnen i løbet af det seneste årti,” sagde Amstrup. “Med den administration, er jeg ikke helt sikker på, om vi overhovedet kan komme i kontakt med den.”

Kilde: theguardian.com

.

Donald Trump vil fylde verdenshavene med boretårne efter olie- og gas

.