Irak: Uden mad og drikke… landbruget havde problemer før ISIL, og vil have det efter ISIL….

.

Abu Dhabi Sami Yuhanna havde et anstændigt liv som hvede landmand indtil en jihadist satte en pistol for hovedet og erklærede hans jord i Iraks Nineveh-provinsen nu var islamiske stats ejendom.

En offensiv har ryddet de militante væk fra den østlige halvdel af provinshovedstaden, Mosul, og nærliggende byer og landsbyer, som Qaraqosh, hvor Yuhanna har sine marker.

Men terror og dårlig ledelse, der prægede ISIL’s to-år lange beslaglæggelse af Iraks landbrugs kerneland har ødelagt landmænd og forværret landets fødevaresikkerhed.

Yuhanna, der plejer at sælge omkring 100 tons hvede om året, bor nu i en lille trailer og driver taxa kørsel i den kurdiske hovedstad Erbil, og kan knap overleve. Han er stadig hjemsøgt af væbnede militante.

“De tog stort set alt, hvad jeg ejede,” sagde han.

.

.

Landmænd frygter landbrugssektoren vil tage år om at komme sig, hvor traktorer mangler, ueksploderede miner rundt på markerne og gården beskadiget af luftangreb på de militante, der solgte råvarer som hvede til at finansiere deres operationer.

Nineve var Iraks mest produktive landbrug region før ankomsten af ​​islamiske stat, der producerede omkring 1,5 millioner tons hvede om året, eller omkring 21 procent af Iraks samlede hvede produktion, og 32 procent af byg.

Det anslås, at 70 procent af landmændene flygtede, da islamisk stat overtog, og dem, der blev – blev enten en del af bevægelsen eller måtte leve i frygt – og imødese tunge beskatninger.

Som kristen, var Yuhanna særligt sårbare over for de sunni-muslimske ekstremister, der forsøgte at bygge et selvbærende kalifat og dræbte de, der var imod deres radikale ideer.

“De mennesker, som jeg selv, vi var alle fra dette område. Jeg kendte hver eneste af dem. De sluttede sig til Daesh,” sagde Yuhanna, ved hjælp af et akronym for gruppen.

.

.

Man var ikke i stand til at få de officielle tal for landbrugsproduktionen under islamisk stats kontrol, fordi regeringen ikke havde adgang til områder under jihadisterne overherredømme.

Haider al-Abbadi, leder af General Union of Farmers Andelsselskaber, fortalte i et telefoninterview, at han skønnede produktionen var faldt til omkring 300.000 tons, baseret på regnskaber, hvor meget korn landmænd havde solgt.

“Islamisk stat plejede at overvåge landmænd i almindelighed, og forhindrede dem i at gå ud i markerne og passe landbrugets jorder, fordi de var bange for, at de så ville flygte eller slutte sig til regeringsstyrkerne,” sagde Abbadi.

“Denne sæson vil det være svært at se en forbedring. Det eneste håb er, at landmændene kan være i stand til at markedsføre deres produkter til regeringen igen. Jeg forventer ikke afgrøden hvede vil blive på mere end 500.000 tons denne sæson.”

Fadel El Zubi, Irak repræsentant for FN Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), ser fremtidsmulighederne for landbruget som dystre.

“Det er ekstremt vigtigt at støtte landmændene med deres situation i de nyligt generobrede områder, der er kendetegnet ved ekstreme vanskeligheder, der forhindrer dem i at starte såningen for denne sæson 2016-2017,” sagde Zubi i et skriftligt svar til Reuters.

.

.

“Frø, gødning, brændstof, elektricitet, virksomt landbrugs udstyr, samt vandingskanaler og brønde og andre vigtige forsyninger, er ikke tilgængelige, så landmændene kan genoprette deres sædvanlige landbrugsarbejde.”

De militante beslaglagde 1,1 millioner tons hvede, der var i regeringens siloer, ifølge Zubi. Desuden blev omkring 40 procent af landbrugsmaskiner solgt som dele eller smuglet ind i nabolandene for at rejse penge til de militante aktiviteter, sagde Abbadi.

Fødevaresikkerheden har konsekvent været en af ​​statens største – og mest presserende – udfordringer.

Selv diktator Saddam Hussein var forsigtige, når det kom til maden. Der var rationering på mel, madolie, ris, sukker og babymælk, styret af det offentlige Distribution System (PDS), der blev oprettet i 1991 for at modvirke de FN pålagte økonomiske sanktioner.

Fattige irakere er fortsat afhængige af systemet, som er blevet korrupt gennem årene samt alvorligt indskrænket i konfliktområder.

FAO anslår der er omkring 2,4 millioner mennesker i Irak, der ikke har adgang til nærende mad, der opfylder deres ernæringsmæssige behov.

.

.

Islamiske Stat skiller sig ud fra militante grupper som al-Qaeda ved at holde territorium og forsøge at skabe en administration, der kunne levere basale serviceydelser for at vinde offentlig støtte. Men gruppen mislykkedes på områder som landbrug.

På ét område lykkedes det ikke de militante at matche regeringens priser, sagde landmændene. Mens staten betalte det dobbelte af markedsprisen for råvarer såsom hvede, betalte islamiske stat under det globale gennemsnit.

“De betalte landmænd omkring $ 200 ton, mens regeringen betale op til $ 600 et ton,” siger Zubi.

Ghanem Hussein plejede at arbejde med 100 donhums (250.000 kvadratmeter) afgrøder, så som hvede og byg under bjergkæden. Da jihadisterne dukkede op, skrumpede hans markarealer ind til 10 donhums, fordi han ikke fuldt ud samarbejde med dem.

“De ville ikke købe noget fra os. Jeg havde lige nok til at fodre min dyr. Total ødelæggelse,” sagde Hussein, og kastede en håndfuld frø på det lille stykke jord omkring hans hus i landsbyen Omar Khabshi.

Han frygter nu for sikkerheden for sine børn, fordi hunde, der lever af at spise døde dyr langs vejene også kunne finde på at bide folk i hans landsby.

.

.

Islamisk Statens manglende opfyldelse af de basale behov for irakerne vil sandsynligvis underminere ethvert forsøg på at gøre comeback i landet, som forsøger at komme sig efter tabene i Syrien og Libyen, sagde landmændene.

Og regeringen vil ikke tilbyde meget håb, sagde de, hvor de fleste af landets ressourcer er rettet mod at drive de militante ud af Mosul.

Det er en velkendt historie for landmændene. Da islamiske stat overtog Mosul i juni 2014 havde landmænd i regionen stadig ikke modtaget offentlige betalinger for hvede de havde solgt samme år.

Kadhum al-Bahadli, regeringens rådgiver i landbrugets anliggender, sagde indsats var i gang med at betale og kompensere landmænd og tilbyde lån til frø, trods lave oliepriser og forværrede statsfinanser.

“Regeringen har allerede planer om at kompensere Mosuls landmænd for hvede leveret til regeringens siloer, før besættelsen af ​​Daesh. De bør være tålmodige, for processen er kompliceret og har brug for mere tid.”

Aref Hassan, leder af en landmænds forening i Basheeqa med 1.100 medlemmer, viste Reuters fotografier af en by, der var omgivet af grønne marker, der nu var blevet reduceret til murbrokker i bestræbelserne på at fjerne jihadister.

Kun få familier er vendt tilbage.

.

.

Hassan gik gennem en olivenlund, fortvivlede var synet af det ene træ efter det andet var brændt af militante i et tilsyneladende forsøg på at skabe røg til at unddrage sig luftangreb.

Genskabelsen af lunden kunne tage et årti, sagde han. For nu er der mere presserende problemer.

“Der er stadig miner og improviserede eksplosive anordninger på en masse af jorden, så landmændene ikke kan arbejde med den,” sagde han.

“Vi håber, at internationale organisationer og minerydnings organisationer vil rense landbrugsområderne.

Landmændene kan ikke gå tilbage til sin jord, før disse er ryddet.”

Kilde: reuters.com

.

ISIL dræber-droner kan lastes med andet end bomber, og bruges andre steder end i Irak

.

You may also like...