Ingen tillid til “miljøminister” Esben Lunde Larsens (V), garanti for at beskytte ynglende vildt

Venstres “miljøminister” Esben Lunde Larsen er ubetinget en hån mod Danmarks naturværdier.

.

Helt forudsigeligt er der ingen tillid til Lunde Larsens forklaring om ændret jagt.

.

Flere Grønne Foreninger og Socialdemokratiet har ikke tillid til Venstres miljøminister, Esben Lunde Larsens lovning om, ikke at vil åbne for jagt på dyr med unger.

Venstres såkaldte “miljøminister” mener selv, han altid er til at stole på, uagtet han i en fart blevet fyret som Fiskeriminister i sagen om kvotekongerne.

Socialdemokratiet føler sig på ingen måde beroliget af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) forsikring om, at en kommende ændring af jagtloven også i fremtiden vil beskytte pattedyr, mens de har unger.

Det siger partiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen. Og det er sidste udkald, understreger han.

Forslaget skal andenbehandles af Folketinget tirsdag 5. december og endeligt vedtages 7. december.

– Det er et meget rodet forløb, hvor det er svært at blive klog på, hvilke hensyn miljøministeren varetager, siger han.

– Det undrer mig, at Esben Lunde Larsen først lægger op til at fjerne den regel i lovgivningen, der beskytter dyr mod jagt i yngletiden, for derefter nu at påstå, at det ingen betydning får, tilføjer S-ordføreren.

Ritzau kunne torsdag berette, hvordan både Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dyrenes Beskyttelse er i oprør over regeringens ændringsforslag, som støttes af Dansk Folkeparti.

.

.

Dyrevenner er rystet over forslag om jagt i yngletiden.

De er mange og kan koste Venstre og Dansk Folkeparti dyrt ved næste ved næste Folketingsvalg.

Ifølge biolog Bo Håkansson i DN kan forslaget betyde, at det nu bliver tilladt at skyde dyr som kronhjort, rådyr eller andre arter, mens de opfostrer deres unger.

Baggrunden er, at Lunde Larsen vil skrotte den såkaldte “bør-regel” i jagtloven. Den siger: “Der bør ikke drives jagt i perioden 1. februar – 31. august”.

Det fik fredag Lunde Larsen til at udsende en pressemeddelelse, hvori han afviser, at der bliver grønt lys for jagt på dyr i ynglesæsonen.

– Vi fjerner ganske enkelt en regel, fordi den er overflødig og reelt ikke har en juridisk betydning. Der er arter, man allerede i dag kan have jagt på i dele af den lange periode, for eksempel kronkalv og råbuk, sagde ministeren.

Ifølge formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, DF’s Pia Adelsteen, stammer ønsket om at fjerne “bør-reglen” i jagtloven fra jægerne og Liberal Alliance.

Årsagen til forslaget er, at klimaforandringer har ændret yngletiden for nogle arter, forklarer hun.

Christian Rabjerg Madsen vil nu stille spørgsmål til Lunde Larsen for at “få klare svar”.

– Lovgivningen bør klart og tydeligt sikre, at man ikke må jage dyr i deres yngletid. På den måde tager man også højde for, at nogle arter har forskudt deres yngletid, siger S-ordføreren.

I Dansk Skovforening er man generelt enig i, at der ikke bør være jagt på dyr i yngletiden, siger formanden, godsejer Niels Iuel Reventlow.

.

Offentliggjort den 1. nov. 2012

.

– Men vi er enige med Jægerforbundet i, at da arterne udvikler sig (!), og klimaet udvikler sig, kan det være en god idé at have jagttider for enkelte arter inden for perioden, hvis det er relevant, og arten kan bære det, siger han.

På samme måde som vi bør bevare de gamle bygninger… Men det er ikke afgørende for samfundets bæreevne, dersom de forsvinder.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Tusindvis af ynglende duer giver jægerne jagt uden for jagttiden

.