Imamer vil have dansk udgave af islam for at tækkes de vantro

koranen

Med sharia udmærker islam sig ved at være dybeste fortolkning af Gud nogensinde

.

Et manifest skal beskrive, hvordan islam tilpasses virkeligheden i Danmark, mener muslimske organisationer. En religionssociolog kalder det banebrydende. Integrationsministeren er skeptisk.

En række store muslimske organisationer vil samle muslimske foreninger med henblik på at lave et manifest om islams rolle i Danmark.

Det sker på baggrund af den voldsomme kritik, der er rejst mod imamer ved 8 af landets omkring 150 moskéer efter deres udtalelser i en række dokumentarprogrammer på TV 2 om blandt andet kvindens rolle.

I en kronik i lørdagens udgave af Jyllands-Posten skriver tre imamer på vegne af fem større muslimske organisationer, at »Koranens ord skal kunne omsættes til den situation, man måtte befinde sig i, og skal give mening i den moderne tid«, og at muslimer skal »finde løsninger, som kan forene deres tro med det at være borgere i Danmark, både de skrevne og uskrevne regler og love, forpligtelser, normer osv.«

En af forfatterne, imam Waseem Hussain fra Dansk Islamisk Center, siger:

  • »Der er behov for et opgør med imamer, der udtaler sig, som befinder de sig mentalt et sted i Mellemøsten. Vi skal tænke islams lovsæt ind i en moderne dansk sammenhæng. Er det ifølge dansk lov forbudt at have flere koner og at slå sine børn, er det forbudt, uanset hvilken islamfortolkning en imam måtte sidde med. Det er jo samfundsundergravende og bizart, at nogle imamer ikke vil følge reglerne. Så opholder de sig i det forkerte land.«

.

.

Samme imam, og ligesindede, står nu med et stort forklaringsproblem. Dersom han ikke vil fremstå ubegavet omkring fortolkningen af islam.

Nemlig om begrebet den “moderne verden”.

Den såkaldte “moderne verden” kan nemlig slet ikke forsvares af de såkaldte moderne mennesker selv. Og derfor heller ikke af islam. Hvorfor imam Waseem Hussain netop står med et stort forklaringsproblem.

Teknologien er ikke løsningen, men problemet!

Gud er jo ikke en tro, men er netop repræsenterende alt det Gud skabte så fuldendt, at videnskaben ingen fejl vil finde. Således ved vi, at Gud befinder sig før det skabte, hvorfor vi af samme grund kun har det skabte til at forstå Gud ud fra.

På den måde er der ens vilkår om man tror eller ej. Enhver fortolkning, uanset om den er religiøs eller videnskabelig, skal derfor være i overensstemmelse de naturlovmæssigheder, Gud skabte gældende alt liv på jorden, herunder også mennesket.

Gud skabte på den måde en fuldstændig helhed, og derfor også en fuldstændig forståelse af Guds vilje med det skabte.

.

Det er den samme kamp, som den første kamp mod kuffar

.

Hvad mens den egentlig med Helhedsforståelsen?

.

Religionssociolog Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet har ikke set lignende initiativer fra muslimerne før og kalder det banebrydende, hvis det lykkes at skabe et manifest. Det vil også lægge et pres på og rette søgelyset mod de konservative moskéforeninger, der ikke vil være med, pointerer han.

  • »Der har været meget snak om behovet for en reformation inden for islam, og dette kan være begyndelsen på en reform af islam ud fra et dansk perspektiv,« siger han.

Han ser for sig islam blive fortolket som de kristne fortolker biblen, der slet ikke fortolker Gud, men en karikatur af Gud, de har udformet i deres eget billede. Religionssociolog Brian Arly Jacobsen røber derved, at hans faglighed også er en karikatur.

Overfor TV 2 uddyber Waseem Hussain.

  • – Vi mener, det er på tide, at vi får lavet de retningslinjer. Vi åbner op for en ærlig dialog med alle muslimer, siger Waseem Hussain til TV 2.

Han siger, at manifestet handler om, hvordan muslimer i Danmark skal agere her i landet.

  • – Det handler om at forstå, hvordan vi som muslimer skal kunne agere inden for de danske samfundsnormer, siger Waseem Hussain, der understreger at dansk lov skal respekteres og overholdes.

– Dansk lovgivning står ikke til diskussion. Vi lever jo her, siger Waseem Hussain.

.

Videnskaberne, religionerne og det Guddommelige

Her er sagen den, at dansk lovgivning til enhver tid overrules af de naturens love, Gud skabte gældende mennesket, som vi godt ved er den eneste art af alle arter, der vil kunne forbryde sig mod naturens love. Hvorfor også den danske lovgivning skal være i overensstemmelse med Guds vilje med det skabte. Men det er den danske lovgivning bestemt ikke. Hvorfor man skal se bort fra den. Hvilket gælder al lovgivning, der er i modstrid med den naturlighed, Gud skabte.

De konservatives integrationsordfører Naser Khader kritiserer (Se tv-indslaget her) en gruppe imamer, der ønsker reform af islam, for ikke at være vidtgående nok.

Naser Khader kalder det positivt men ikke nok, at tre imamer nu efterlyser et nyt islamisk manifest. De tager ikke nok afstand fra sharia.

.

koranen

.

Islam kan kun reformeres til en endnu mere præcis fortolkning af Guds vilje, end den allerede er. Fortolkningerne kan gøres helt præcise ved at holde dem op mod naturens love. Det vil ikke ændre noget i forhold til den generelle praktiseringen af islam, men vil samle muslimerne som én umma, med helt samme fortolkning af den éne Guds vilje. Hvor sharia-lovene forbliver at være det helt centrale at forstå.

.

.

Sharia-lovene er helt unikke derved, at de afspejler Guds vilje omkring den skabte naturlighed i almindelighed, og den menneskelige naturlighed i særdeleshed.

Guds kærlighed er alene menneskets ansvar

Altafgørende for den menneskelige naturlighed er naturlige opvækstbetingelser. Er den naturlighed ikke til stede forsvinder naturligheden hos mennesket. Der så bliver psykisk afvigende fra det naturlige. Det vil sige psykisk sygt. Det ved man kun forekommer hos mennesket, da det afvigende fra det naturlige hos alle andre arter ret omgående straffes med døden. Hvorfor man ikke, som hos mennesket, ser det psykisk syge opformere sig i naturen.

Helt på samme måde skal sharia-lovene forstås. Sharia skal fastholde det naturlige, og dræbe det unaturlige. Hvordan det dræbes er helt op til mennesket. Blot det fjernes fra jordens overflade. Gud er på ingen måde vejledende om formen.

Satans yngel – Satan er jo Guds modsætning.

.

inger støjberg

.

Støjberg om islamkronik: Danske værdier kan ikke gradbøjes

– Generationer før os har lagt et fundament af frihedsrettigheder, som betyder, at man kan leve, fuldstændig som man vil.

Når man lever og bor i Danmark, skal man efterleve det værdisæt fuldstændigt, siger Inger Støjberg.

.

Inger Støjberg understreger, at mange muslimer har taget danske værdier til sig.

.

Spørgsmål: Giver frihedsrettighederne ikke netop lov til at være imod frihedsrettighederne?

– Man kan være imod frihedsrettighederne, men man kan ikke slå hul på fundamentet. Vi har ligestilling mellem kønnene, og det er ikke til debat, siger ministeren, som ikke mener, det er tilstrækkeligt, at imamerne i kronikken slår fast, at dansk lov skal følges.

– Vi kan desværre se, at der i en række moskeer bliver rådgivet mod ligestilling. Det kan man ikke have i Danmark, siger hun, men understreger at mange muslimer har taget danske værdier til sig.

Kilde: kristeligt-dagblad.dk

.

muslim

.

Måske nogen har bemærket sig, at man i den vestlige verden i stigende grad italesætter muslimerne, som enten de gode muslimer eller de onde/radikaliserede muslimer. Helt på samme måde, som man italesatte begrebet “terrorister”, efter angrebet på World Trade Center.

For hvem vil ikke gerne roses for at være en god muslim?

Og hvem gider lige være en terrorist?

Når man i Vesten kalder nogen for gode muslimer er det ikke i betydningen af en god muslim i forhold til koranen. Men i betydning af en vestligt orienteret muslim. Hvorfor de konsekvent bliver fremhævet i medierne som et forbillede for andre muslimer.

Det er naturligvis en manipulering, som jeg meget bemærker mig, som så meget andet, folk flest ikke tænker så meget over. Dels kender jeg den vestlige tænkemåde i almindelighed, og psykologien bag i særdeleshed.

.

Fredens religion tillades ikke et kalifat – før de bekæmper de, der manipulerende fremhæver islam som fredens religion.

Og derved bliver fredens religion så terrorister!

.

At strategien er effektiv er der slet ingen tvivl om.

Sigtet er naturligvis, at man over tid indoktrinerer de muslimske talsmænd og imamer til en bestemt forståelse af virkeligheden. Nemlig den vestlige. De, der ikke bidder på krogen udstilles så som de onde, der kun skader islam.

Og hvem gider lige være én af dem, der skader islam?

Jeg bruger iblandt den konstatering, at Danmark har de venligste muslimer i verden.

.

Der ligger en kamp før kalifatet bliver en realitet

.

Det er ikke ment som en ros!

Men som en påpegning af, at muslimerne i udstrakt grad lader sig indoktrinere af de vestlige manipuleringer. Det er særligt iøjnefaldende hos de muslimske talsmænd, hvis ansvar det er at forsvare de muslimske værdier ved at fortolke de dybeste betydninger i koranen. Og det ikke mindst og i særlig grad, når de interviewes af medierne. Vel vidende at muslimerne flest, og her især de unge muslimer, vil tage udlægningen til sig som måden de skal forstå islam på.

For kendetegnende de fleste muslimer er koranens dybe fortolkninger ikke deres stærkeste side. Hvorfor de gengiver den fortolkning, som de mener andre muslimer mener, er den rigtige fortolkning.

Så meget desto mere er det vigtigt, at de toneangivende muslimske talsmænd ikke viger en tomme fra koranen, når de interviewes af de vestlige medier. Men det gør de meget ofte… Tilmed flere meter!

Og det for at imødekomme den vestlige forståelse af virkeligheden for derved at være de gode muslimer.

Af samme grund er Grimhøj Moskeen nu igen udstillet som en udklækningsanstalt for radikale muslimer alene derved, at de rent faktisk fortolker koranen. som det den er.

.

hizb -ut-tahrir Danmark

Moske-debatten er politisk racisme for fuld udblæsning

.