Imam: ’Klimakampen er en muslimsk pligt’

Da menneskehedens Gud nedsendte sin vilje til menneskeheden var det ikke med tilladelse til at udrydde det skabte, men med budskabet om at beskytte naturligheden til den sidste dag.

For det vil være det eneste afgørende bevis på de har forstået deres skaber gennem hans sidste sendebud, profeten Muhammad [saws].

Der som bekendt levede meget nøjsomt….!

Hvor mange muslimer af Allahs [swt] nåde findes der så i virkeligheden?

.

.

Imam: ’Klimakampen er en muslimsk pligt’

At praktisere religion er at udvise respekt for Guds skaberværk, og derfor bør danske muslimer engagere sig meget mere i den grønne omstilling, mener imam Abdul Wahid Pedersen. Han er del af et fællesreligiøst opråb, hvor kristne, jøder og muslimer i fællesskab vil sætte klimaet på dagsordenen i Danmark

Gud skabte Jorden, og mennesket er i færd med at ødelægge den.

Det er den simple, men gravalvorlige analyse, der nu får imam Abdul Wahid Pedersen til at råbe til kamp for den grønne omstilling i Danmark. Ved sin side har han biskop i Roskilde Peter Fischer Møller, den katolske pastor Daniel Nørgaard og overrabbiner Jair Melchior. Tilsammen repræsenterer de Danmarks fire største religioner, når de på mandag i Pressens Hus skal diskutere, hvorvidt religion skal beskytte kloden mod de menneskeskabte klimaforandringer.

Ifølge Abdul Wahid Pedersen kan man spore en dyb respekt for klimaet i islams hellige skrifter, Koranen og Sunna, der som bekendt blev skrevet, mange hundrede år før CO2-kvoter og COP-møder blev afgørende for menneskets fremtid.

»Der er hundredvis af referencer i Koranen og Profetens eget eksempel, hvor du kan aflæse en dyb respekt for naturen. For eksempel møder Profeten en mand, der vasker sig ved en rindende flod inden bøn. Så siger han: ’Du bruger for meget vand’. ’Kan man det?’ svarer den bedende. Og ja, det kan man. Der er masser af den slags eksempler, Profeten var i den grad miljøforkæmper.«

– Så det er en muslimsk forpligtelse at passe på naturen?

»I allerhøjeste grad.«

»Der bliver nok gjort lidt her og der, men det er uden tvivl alt for lidt. Vi kan gøre meget mere. Jeg så gerne, at muslimer var i spidsen for Greenpeace, Dyrenes Beskyttelse og alle mulige andre organisationer. Vi har en forpligtelse over for miljøet, det er en opgave, der er pålagt os, men vi har ikke været gode nok til at italesætte den. Jeg har ikke været god nok til at italesætte det, ej heller mine imamkolleger.

Det er på tide, vi for alvor tager skeen i den anden hånd.«

.

Kilde: information.dk/kultur

.

Den største trussel mod islam går de fleste rundt med i hånden

.

.

Bjørn Holmskjold: Det er lidt meget for sent er jeg bange for, i forhold til blandt andet de accelererende klimaændringer, at en imam iklæder sig naturbeskyttelsens grønne turban i forhold til et skaberværk, der de sidste 1400 år kun er blevet mere og mere sønderflået og misbrugt. Og som nu er truende hele menneskehedens overlevelse. I øvrigt kender muslimerne meget lidt til naturen. Hvilket understøtter, at det kun er en politisk udmelding imam Abdul Wahid Pedersen kommer med, og ikke noget muslimerne selv praktiserer.
Synes godt om · Svar · 1 t.
.
.
Abdul Wahid Pedersen: Det kunne jo være, Bjørn Holmskjold, at lidt fokus på området kunne få nogle muslimer til at interessere sig mere for emnet og gå i brechen for det. Men hvis holdningen hos alle er lige så negativ, som den er hos dig, så ser det værre end skidt ud.
.
Bjørn Holmskjold: Nu er jeg jo så en, der konsekvent sammenfatter islam med den naturlighed Gud skabte, hvorfor jeg ikke gøre noget gældende, jeg ikke har baggrund for at have iagttaget gennem mange år…. For mange år siden på en mail-liste; Cybermuslimer… kaldte du selv denne vej, via naturen, til finde islam, og denne vej til at forstå islam, for natur-islam…. Det tog jeg meget seriøst, at har gennem årerne kun udbygget min viden om det Gud skabte, og ikke mindst Guds vilje med det skabte, så jeg i dag kun tolker Guds vilje via det skabte… Hvilket understøtter islam og proftene saws fortolkning, men ikke de fortolkninger som i dag – 22-25 generationer efter profetens saws – gøres gældende mange steder.
.
.
Abdul Wahid Pedersen: Og fordi jeg ved, at du netop har denne vinkel til det, forbavser din negative udmelding mig så meget desto mere.
.
.
Bjørn Holmskjold: Var profeten saws blevet rettolket på sin meget nøjsomme levevis, som værende et budskab til muslimerne, så ville de have forstået, at der var en grænse også for den menneskelige grådighed…. hvorfor den vestlige verden, der kun kendes på dens grådighed, aldrig ville være blevet tilladt. Men det forstod muslimerne ikke, hvorfor alle er skyldige i mistolkning af Guds vilje på det mest centrale punkt…. Den skabte naturlighed er menneskets pligt af beskytter fra den første dag, til den sidste dag… For derved beviser mennesket, om de har forstået Gud… eller kun deres egne behov….!
.
.
Abdul Wahid Pedersen: Det er vi jo ikke uenige om, og derfor vil jeg netop italesætte det blandt muslimer. Det forstår du tilsyneladende ikke, eftersom du angriber mig for præcis at ville gøre dette. Men fred være med det. Jeg gør det alligevel, uagtet hvad du måtte mene om det.
.
.
Bjørn Holmskjold: Det er meget sent, Abdul Wahid Pedersen…. Muslimerne er slet ikke indstillet på at tænke på en natur, som de ikke har lært at forstå. Udviklingen i verden gør den virkelighed gældende, at det som er ødelæggende den skabte naturlighed nu er så omfattende, at mange med indsigt i klima og økosystemerne er meget bange for, det allerede er for sent. Og muslimerne er end ikke klar over, at de har et særligt ansvar. Da profetens saws fortolkning af Guds vilje jo netop er korrekt…. Så nu 1400 år efter er det lidt sent at forstå noget, der skulle være forstået for 1400 år siden. Det er det jeg ser er problemet….
.
.
Abdul Wahid Pedersen: Jamen så lad os da alle holde mund og sætte os over i hjørnet og spise tudekiks.
.
.
Bjørn Holmskjold: Nej, netop ikke. Muslimerne skal kaldes til kamp mod det ødelæggende.. Men det budskab ser jeg ikke… Måske er der vilje til en Grøn moske der gøres gældende, som bedste bud i indlægget…!
.
.
Abdul Wahid Pedersen: Så at kalde klimakampen en pligt ser du ikke som en klar opfordring?
.
.
Bjørn Holmskjold: Nej, for den forudsætter muslimerne forstår, hvad det forstås med en Grøn Moske. Og det forstår de ikke, for naturen er jo ikke på dagsordenen i praktiseringen af islam. De ved dårligt nok, hvad naturens love er for en størrelse. De har derimod lært at tage afstand fra naturen, som værende imod Islam…
.
.
.
Bjørn Holmskjold: Darwin problematikken du ved….
.
.
Bjørn Holmskjold: Abdul Wahid Pedersen: Hvad mener du med “grøn omstilling”? Det er et vestligt begreb, der kun betyder, at man skal fortsætte overudnyttelsen af skaberværket… CO2-neutralt…! Derfor spørgsmålet stillet i forhold til, hvad “grøn omstilling” betyder i forhold til islam. Da vel ikke det samme?
.
.

Bjørn Holmskjold: Dette blev bragt på et forum, hvor kristendommens præster drøftede kristendommen. Og oplevede også dengang en dyb, dyb tavshed, som jeg altid mødes med når man fortolker Guds vilje med det skabte. Der netop ikke er skabt tilfældigt, men strengt naturlovmæssigt.

Samme tavshed møder jeg for øvrigt også fra den ugudelige sekulære verden, uagtet jeg konsekvent angriber den, og dens såkaldte “eksperter”, der heller ikke forstår naturens love, og da slet ikke de, der er i forhold til mennesket.

Synes godt om · Svar · Lige nu

.

Sharia er Edens Have

.
 
Kristeligt Dagblad, publiceret d.09/07 2006.
 
Nu er jeg ikke kristen teolog, eller lærd i islam i traditionel forstand. For det forudsætter som minimum, at jeg har læst de hellige bøger, som de to religioner er repræsenterende. Da dette ikke er tilfældet, og jeg alligevel vover at involvere mig i så tunge emner, som netop de religiøse forhold må siges at være, da skyldes dette vovemod, at Gud også har signaleret sin vilje i den natur, som han skabte forinden mennesket så dagens lys.
 
Af Bjørn Holmskjold.