Ikke kun verdenshavene stiger – Det gør menneskehavet også – Dødeligt!

Læger og den medicinske industri er stærkt medvirkende til det hurtigt stigende menneskehav.

Der med klimaændringerne vil oversvømme den nordlige verdensdel med klimaflygtninge i milliarder.

.

FN: Inden 2030 er Jordens befolkning vokset med en milliard mennesker

Hvert år øges jordens befolkning med omkring 83 millioner mennesker.

Det er konklusionen i FN’s seneste befolkningsfremskrivning, der viser, at antallet af mennesker i 2017 næsten nåede op på 7,6 milliarder.

Om blot 12 år – i 2030 – vil der være hele 8,6 milliarder mennesker.

Med rundt regnet 83 millioner mennesker føjet til verdens befolkning hvert år, ventes den opadgående udvikling i befolkningsstørrelsen at fortsætte, selv hvis vi antager, at fertilitetsniveauerne vil fortsætte med at falde, står der i rapporten.

Ser man blot 70 år længere ud i fremtiden, viser FN’s befolkningsfremskrivning, at Jordens befolkning i 2100 vil have rundet 11 milliarder.

.

.

Det er særligt det afrikanske kontinent, som er med til at sende befolkningstallet i vejret. Ifølge FN ventes mere end halvdelen af den forventede vækst at komme fra Afrika.

Alene fra 2017 og frem til 2050 (om 33 år) vokser verdens befolkning med 2,2 milliarder, og af dem vil de 1,3 milliarder komme fra Afrika. Nummer to på listen er Asien, der bidrager med 750 millioner mennesker.

På det tidspunkt vil syv af verdens 20 mest befolkede lande være afrikanske. Nemlig Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Egypten, Tanzania, Uganda og Kenya.

.

.

Børnedødeligheden falder

En af grundene til, at vi bliver flere og flere på Jorden skyldes, at børnedødeligheden falder markant.

Også her har Afrika, særligt landene syd for Sahara, rykket sig langt. I perioden 2000-2005 døde 141 ud af 1.000 børn – altså flere end hvert 10. – inden det fyldte fem år. I dag er det tal nede på 95 ud af 1.000.

Foruden at færre børn dør tidligt, bliver verdens befolkning også ældre og ældre.

Hvor den forventede levetid i 2010-2015 var 71 år på globalt niveau, vil den i 2045-2050 være 77 år i stedet.

Igen tæller Afrika sig for en stor del af den udvikling. I samme periode ventes den forventede levetid på det afrikanske kontinent nemlig at vokse med lige knap 11 år

Vi bliver altså fortsat flere og flere mennesker på Jorden, men ifølge FN sker det lidt langsommere end tidligere.

For ti år siden voksede Jordens befolkning med 1,24 procent om året, mens der i dag er tale om en vækst på 1,1 procent om året.

Det skyldes blandt andet, at fødselsraten falder.

I 1990-1995 kunne kvinder i snit forvente tre fødsler, og i 2095-2100 vil det være nede på to fødsler per kvinde.

.

Vi overbefolker og overforbruger os selv ihjel

.

Middelklassen i udviklingslande vokser langt hurtigere end forventet

Og dermed forbruget af naturens ressourcer, der allerede overforbruges ud over alle naturlige grænser.

.

I slutningen af 2016 var hele 3,2 milliarder mennesker en del af den stadig voksende middelklasse. Hvis væksten fortsætter, vil det betyde, at verden om to til tre år vil nå et punkt, hvor størstedelen af verdens befolkning vil befinde sig i middel eller øvre klasse. Velstanden i vækstmarkederne betyder dog ikke nødvendigvis en stigning i sociale velfærdsydelser. 

I en ny rapport fra The Brooking Institution bliver der gjort op med gamle vækstprognoser for den globale middelklasse. Middelklassen i vækstmarkeder er vokset i langt højere grad end tidligere antaget. Med 3,2 milliarder mennesker globalt i middelklassen allerede ved udgangen af 2016 har væksten i udviklingslande overgået de mest positive forventninger – med over 500 millioner mennesker.

.

.

På lang sigt estimeres det, at væksten i middelklassen kan stige årligt med 4 procent. Væksten vil dog være størst i såkaldte udviklingsmarkeder. I de udviklede markeder er væksten i middelklassemarkedet modnet, og der forventes en vækst på 0,5 til 1 procent årligt sammenlignet med væksten i middelklassen i udviklingslande, som forventes at ramme årlige vækstrater på 6 procent eller mere. Det er især Asien, som bliver den største drivkraft bag denne udvikling, og rapporten vurderer, at 88 procent af den næste milliard i middelklassen kommer fra Asien.

Selvom middelklassen vokser hastigt i udviklingslandene, ser man ikke nødvendigvis tilsvarende stigende investeringer i offentlige velfærdssystemer, som man gjorde, da veludviklede lande såsom Tyskland og USA var på et lignende stadie. Ifølge World Values Survey fra 2015 skyldes det middelklassens manglende tiltro til regeringer og skattesystemer, hvor middelklassen i vækstmarkederne især føler, at de selv er grunden til deres succes.

Kilde: brookings.edu/wp – Kilde: globalnyt.dk – Kilde: unfpa.org/world

.

Klimaet: Forskernes anbefalinger overser det største problem: Den menneskelige faktor

.