I fremtiden må familierne selv passe deres gamle

Bondesamfundet forstod ikke konsekvenserne ved at gå ind i industrisamfundet….

Reform, der skulle sikre flere sosu’er, men det er gået lige modsat

En ny rapport viser, at optaget på sosu-skoler er 41 pct. lavere nu end for fem år siden.

Danmarks ældre og syge har brug for unge som den 27-årige Sara Jørgensen fra Svendborg. Et menneske, der lige efter 10. klasse uddannede sig til først sosu-hjælper og senere sosu-assistent.

Men i den tid, der er gået, siden Sara Jørgensen begyndte at tænkte på at videreuddanne sig til sosu-assistent, er antallet af optagne på landets sosu-skoler faldet drastisk, og dermed er der i dag udsigt til mangel på de uddannede hænder i bl.a. plejesektoren.

Danmarks Evalueringsinstitut beskriver udviklingen på landets erhvervsuddannelse siden 2015. Den viser, at der i dag er 41 pct. færre optagne på sosu-uddannelsen sammenlignet med det gennemsnitlige årlige optag inden 2015.

Flere og flere børn og unge får diagnosen angst eller depression

Reformen betød bl.a., at der blev indført et adgangskrav på karakteren 02 i fagene dansk og matematik. På nogle erhvervsuddannelser er det da også lykkedes at hæve både optaget og gennemførslen. Men på sosu-uddannelserne, hvor man uddanner bl.a. sosu-hjælpere og sosu-assistenter, er det gået lige modsat.

»En mulig forklaring er, at mange ikke kan leve op til de skærpede krav,« siger Yakup Bas, konsulent i Danmarks Evalueringsinstitut og en af forfatterne til rapporten.

Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for løn- og personaleudvalget i KL, forklarer, at det står meget højt på kommunernes dagsorden at få flere elever til sosu-uddannelserne.

Det er ikke børnenes skyld

»Situationen er meget alvorlig – og hvis det ikke lykkes at tiltrække flere elever, kan vi om få år ganske enkelt ikke levere den ældrepleje, alle bør kunne forvente. Vi bliver nødt til at handle nu, og der skal flere forskellige initiativer i spil samtidig,« siger udvalgsformanden, som bl.a. opfordrer landets kommuner til at tilbyde elever på sosu-uddannelserne elevløn, mens de går på skolernes grundforløb.

Men vi kæmper også med, at faget har en helt uretfærdig lav prestige. Dårlige mediesager kommer til at overskygge, at det er et rigtigt meningsfuldt job – at være sosu-assistent er en slags mini-sygeplejerske, og det tror jeg, at mange unge ikke er opmærksomme på,« siger han.

Lisbeth Nørgaard, formand for Danske Sosu-skoler, kalder situationen meget alvorlig. Hun mener, at en del af løsningen må være at gøre en indsats for at tale fagene op. Hun forklarer, at det at være f.eks. sosu-hjælper kræver, at man interesserer sig for andre mennesker, at man har psykologisk indsigt, og man kender sine egne grænser – og kan sætte sig i et andet menneskes sted. Hun er klar over, at det er store krav at stille til et ungt menneske, der lige har afsluttet 9. klasse. Derfor arbejder man på uddannelserne med simulationer, så eleverne ikke får »ansvarschok«.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

I menneskets (Homo sapiens) verden forsvinder den naturlige forældreevne mere og mere.

Infantile forældre, også kaldet “curlingforældre”, vil blive normalen

.