I dag ved kun få, hvad selvforvaltende natur er for en størrelse.

Interessen for naturen for naturens skyld er stigende.

 

I dagens Danmark ved kun få, hvad vild natur er for en størrelse. Hvorfor det slet ikke er overraskende, at eksempelvis dyrlæger er imod lempelse af dyrevelfærdslov i naturnationalparker. Hvorfra skulle de vide, at naturen på alle måder er selvforvaltende, og altid har været det?

Det vil derfor ikke være overraskende, at når Folketinget skal behandle et lovforslag om at lempe dyrevelfærdsloven for dyr i naturnationalparkerne, at et flertal vil stemme imod. Og stille krav om, hvor ofte dyrene skal tilses af en dyrlæge.

Forslaget fra regeringen bygger på, at dyr i naturnationalparker skal leve så vildt som muligt. Hvilket naturligvis forudsætter, at rovdyr-byttedyr forholdet er i orden. Hvad det jo ikke er omkring rewilding projektet i Nationalparken Mols Bjerge, og derfor afstedkommer en masse kritik.

Jeg fornemmer ikke folkene bag projektet har nogen videre faglighed omkring Rewilding. Og da slet ikke Morten D.D., der stærkt selvoptaget helt bogstavligt er projektes “hoved” ud af til.

.

.

Formand i Dansk Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, kritiserer forslaget. Det sker efter en rapport om seks døde dyr og en politianmeldelse om vanrøgt og mishandling af naturplejende kvæg i Nationalparken Mols Bjerge.

(17. marts 202) Miljøminister Lea Wermelin (S) skriver på Facebook, at det er uacceptabelt, at køer på offentlige naturarealer i Mols Bjerge er sultet til døde.

Det gør hun efter, at både Berlingske og Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan køer sat ud for at græsse i de offentlige arealer har været udsultet.

“Rigtig mange steder i Danmark har vi køer og heste til at gå og passe på vores fælles natur. Når de går rundt og græsser undgår vi, at for eksempel overdrev og enge gror til. Det gør en forskel for biodiversiteten. Men lige nu er der en sag fra Naturstyrelsens arealer i Mols Bjerge, hvor der ikke er passet godt nok på dyrene”, skriver Lea Wermelin.

Sagen startede, da en tilsynsrapport i februar beskrev, hvordan dyrenes tilstand var “stærkt kritisabel”.

Dyrene i området har igennem vinteren været så sultne, at de har spist giftige planter og bark. Mens det er naturligt, at nogle dyr dør, så har vinteren altså været hård.

Naturstyrelsen Kronjylland har tidligere skrevet i en pressemeddelelse, at fire køer og to stude er døde, samt at der har været “et antal aborter”.

“Grundlæggende er vi rigtig ærgerlige over, det er gået, som det er gået. Vi har haft kreaturer i Mols Bjerge i over 40 år. Med vinteren i år er vi kommet ind i en situation, hvor vi helt åbenlyst er kommet for sent med at få dem ind, har direktør i Naturstyrelsen”, Peter Ilsøe, tidligere sagt.

.

.

I december 2020 præsenterede regeringen og resten af rød blok en biodiversitetspakke til 888 millioner kroner. Den skal blandt andet give Danmark knap 75.000 hektar urørt skov og 13 nye naturnationalparker i tillæg til de to, der allerede er planlagt.

Det er ikke ret mange penge, skal man lige være opmærksom på. Det er regeringens manipulerende måde at få meget lidt til at se ud af vildt meget. Således er det allerede eksisterende naturområder, der fremhæves, som var det nye områder. Således kaldes nationalparkerne, der er målsat turismen, nu blot for Natur-nationalparker.

Det er den rene børnehave

Begejstringen fra regeringen og støttepartierne ville ingen ende tage, da de præsenterede aftalen. Finansminister Nicolai Wammen (S) kaldte aftalen ‘et historisk løft’ til naturen. – Det er noget, vi gik til valg på, og nu leverer vi på løftet, og det er bare en rigtig dejlig dag, sagde han.

Miljøminister Lea Wermelin kaldte aftalen en ‘grøn julegave’. Hun har til dato ikke udmærket sig ved at have nogen stor viden om naturen, som hun nu skal tage ansvar for.

Men det havde den forrige miljøminister Jacob Ellemann-Jensen bestemt heller ikke. Hvilket røber, hvor lille en prioritet naturen har hos de evigt manipulerende politiker.

 

Venstre har kun Landbrugs- og Erhvervsministrer

Politikerne ser, der ikke er et pres fra vælgerne, der blot ser passive på, hvorfor de ikke behøver at frygte, at det koster vælgere, ved de svigter natur og klima….!

Af samme grund har miljøministerposten altid været varetaget at svage personer uden indsigt i naturen.

 

Det springende punkt i aftalen er begrebet “urørt natur”.

Som udgangspunkt er det en ufravigelig kendsgerning, at naturen er fuldstændig selvforvaltende, og var det både før, og vil også være det efter mennesket, der ikke spåes nogen lang fremtid før det har udryddet sig selv fra jordens overflade.

For ingen art har nogensinde været mere ødelæggende, end netop primaten Homo sapiens (mennesket).

I Danmarks Naturfredningsforening mener man også, at der med aftalen er kommet et betydeligt løft til naturen. Men på spørgsmålet: Hvordan kommer vild og urørt dansk natur så til at se ud?, melder foreningens formand, Maria Reumert Gjerding, ikke overraskende: ‘Pas’. Hun ved ganske enkelt ikke hvordan naturen er selvforvaltende.

Hvilket jo må siges at være ret så påfaldende for Danmarks største naturforening.

.

.

En kendsgerning er det, at Europas natur er i frit fald.

Danmark er ikke overraskende blandt bundskraberne i disciplinen “god natur”.

Det konkluderer Det Europæiske Miljøagentur, EEA, i en ny rapport.

På trods af at der gennem de seneste årtier er lavet flere tiltag, som skulle fremme biodiversiteten, ser det ikke ud til at virke efter hensigten.

Tværtimod bliver biodiversiteten nemlig ved med at falde.

Det betyder, at mange plante- og dyrearter mister deres levesteder. I værste tilfælde kan de blive udryddet helt. Og et økologisk sammenbrud vil udrydde menneskeheden.

 

Dogmatiske rewilding-tilhængere skaber stor splid mellem naturbrugere

Kilde: gylle.dk

 

Kilde: dr.dk/viden – Kilde: dr.dk/indland – Kilde: landbrugsavisen

.

Området før…..

Engelsk landmand viser vejen for bønder og politiker til mere vild natur i Danmark.

.