I dag fredag har Danmark opbrugt sin del af naturressourcer for hele 2021

Grøn Tuborg bliver det grønneste “Børnenes Statsminister” Mette Frederiksen kan love børnene…!

Det er ’overshoot day’ for Danmark fredag, melder tænketanken Global Footprint Network. En fjerdedel inde i 2021 overstiger vores økologiske fodaftryk allerede biokapaciteten for hele året. Vi er nødt til at bringe efterspørgslen ned, siger professor Katherine Richardson

Fredag, den 26.marts 2021

Fra denne fredag – den 26. marts – vil fortsat forbrug indebære, at vi som nation overskrider Danmarks såkaldte biokapacitet. Det betyder, at vi låner af fremtiden eller af andre landes biokapacitet – som for langt de flestes vedkommende også vil blive overskredet, inden året er omme.

Levede alle på Jorden som vi danskere, krævede det, at der ikke var én, men 4,3 jordkloder til rådighed for at holde balance i regnskabet.

Sagt på en anden måde: Danmark har ikke biokapacitet til at opretholde en befolkning som den aktuelle på 5,8 millioner. Der er faktisk kun grundlag for 1,3 millioner mennesker på dansk grund med det nuværende forbrugsniveau. 

Disse informationer kan uddrages af en opgørelse fra Global Footprint Network, tænketanken, der siden 2003 har opgjort det globale samfunds økologiske fodaftryk og holdt det op imod biokapaciteten – det vil sige det økologiske råderum, der er tilgængeligt, hvis økonomi og levevis skal holdes i bæredygtig balance.

Opgørelsen over de forskellige landes såkaldte Overshoot Day 2021 viser, at der kun er syv lande i verden, som hurtigere end Danmark skyder over målet og overskrider deres respektive råderum – et par oliestater, USA og Canada blandt andre.

 

Med en barnlig miljøminister, er det den rene børnehave, der skal tage ansvar.

En sammenligning foretaget af Danmarks Statistik viser, at Danmarks materialeforbrug pr. indbygger i 2019 lå hele 86 procent over gennemsnittet for EU-landene. Især forbruget af sand, grus og sten samt biomasse er markant større i Danmark.

For professor Katherine Richardson, leder af Science Sustainability Centre på Københavns Universitet, rejser opgørelserne af danskernes fodaftryk på planeten etiske spørgsmål.

»Vil vi forbruge alle de ressourcer, som vores børn og børnebørn og deres efterkommere har ret til? Hvis vi ikke vil det, må vi lære at leve inden for vores eget budget,« siger hun.

»Vi får jo budskaber som disse hvert år, men de har ikke den nødvendige effekt, fordi der hersker et narrativ om, at teknologien vil løse vore problemer. Så snart vi har fundet den rette dims, kan vi fortsætte med business as usual.«

»Men teknologi kan jo ikke skabe ressourcer eller erstatte den fosfor, der er livsnødvendige for planterne, eller substituere biodiversitet med noget andet. Så vi er nødt til at lave om på business as usual. Vi er nødt til at bringe vores efterspørgsel ned, nødt til at skabe en cirkulær økonomi, nødt til at ændre systemet, så det ikke længere betaler sig at bruge og smide væk,« siger Katherine Richardson.

.

.

Menneskeskabt masse dominerer nu

Billedet af Danmarks forbrug af naturressourcer føjer sig ind i billedet af en verden, hvor ressourceforbruget fortsat er i hastig vækst. Ifølge rapporten The Circularity Gap 2020 fra organisationen Circle Economy er det globale materialeforbrug tredoblet siden 1970 og har nu passeret 100 milliarder ton om året med kun 8,6 procent heraf i form af genanvendte råstoffer. Prognoser gengivet i rapporten forudser et globalt materialeforbrug i 2050 på op til 184 milliarder ton.

»Vi fyrer stadig op under befolkningsvæksten og velstanden ved at udvinde jomfruelige materialer. Vi kan ikke blive ved med det i det uendelige – vores sult efter jomfruelige råstoffer må stoppes,« sagde Marc de Wit, rapportens hovedforfatter, ved offentliggørelsen i januar.

Et andet mål for menneskehedens indgreb i klodens materialestrømme er givet i et nyligt studie fra miljøforskere ved det israelske Weizmann Institute of Science, offentliggjort i tidsskriftet Nature.

I år 1900 var vægten af den levende biomasse 300 gange så stor som vægten af den menneskeskabte masse på planetens overflade – status er nu, at menneskeheden i 2020 for første gang overhalede naturen: Den af mennesket fremstillede materialemasse er i dag større end den samlede levende biomasse på Jorden.

Fortsætter denne udvikling, vil den menneskeskabte masse på Jorden om 20 år være dobbelt så stor som den samlede biomasse, estimerer miljøforskerne.

.

.

Kampen om ressourcerne

Tilbage i 2019 sluttede festen godt halvvejs inde i året, den 29. juli, på det tidligste tidspunkt siden den første globale opgørelse i 1970. I 2020 rykkede udløbsdatoen undtagelsesvist den ’rigtige’ vej, til 22. august, som følge af coronapandemiens stop for væksten i verdensøkonomien.

»Bæredygtighed forudsætter langsigtet sikring af både økologisk balance og menneskers trivsel, og derfor må dette års pludselige sammentrækning af det økologiske fodaftryk ikke forveksles med fremskridt,« sagde Laurel Hanscom, chef for Global Footprint Network, i august sidste år.

»I år understreger Earth Overshoot Day mere end nogensinde behovet for strategier, der øger modstandsdygtigheden for alle.«

Professor William Rees, biologen fra University of British Columbia, der sammen med Mathis Wackernagel udviklede metodikken bag det økologiske fodaftryk, udtrykker den aktuelle overskridelse ved, at menneskeheden for tiden er ansvarlig for et globalt fodaftryk svarende til 2,8 globalhektar pr. person på en planet med en tilgængelig biokapacitet på kun 1,6 hektar pr. person.

 

»På en planet, der skrumper, alt mens befolkningen vokser, bevæger vi os ind i en situation, hvor alle konkurrerer stadig mere intenst med alle andre om Jordens svindende biokapacitet,« sagde Rees ved en videoforelæsning for nylig.

 

Når vi opfører os sådan, er det fordi, siger Rees, at vi som biologisk art har en indbygget tilbøjelighed til at udfylde alle de nicher, der er tilgængelige, og fordi vi samtidig som moderne kultur har skabt en fortælling om, at naturen er grænseløs, og at menneskelig kreativitet og innovationskraft kan overvinde enhver barriere.

»Dermed ødelægger det moderne menneske systematisk det biofysiske grundlag for sin egen eksistens,« lyder professorens realistiske melding.

Kilde: information.dk

.

Sandsynligheden for de vil dø af alderdom er meget, meget lille…

Earth Overshoot Day: Danmark ligger helt i top som miljø-terrorister…!

.