Hykleriske EU til Israel: Fy, fy, skamme , skamme –

994780_535842373144319_1025161215_n

Hvad skal du være når du bliver stor?

Medlem af Islamisk Stat. Hvad med dig?

.

.

EU protesterer [igen, igen] mod israelske bulldozer-planer

Mandag, den 27. juli 2015

 

Europæiske udenrigsministre slutter op om USA’s advarsler mod ’skadelig og provokerende’ nedrivning af landsbyen Khirbet Susiya på Vestbredden

Landsbyen Khirbet Susiya på Vestbredden har kæmpet for sin overlevelse i 20 år og er blevet internationalt berømt, ikke mindst fordi den har fået økonomisk støtte fra en række europæiske lande.

 

 

 

EU’s udenrigsministre har opfordret Israel til at indstille planer om »tvungen forflytning af befolkning og nedrivning af palæstinensiske bebyggelser« i landsbyen Khirbet Susiya på Vestbredden i lyset af voksende bekymring for, at landsbyen vil blive jævnet med jorden inden for de kommende dage.

I en udtalelse gentog de europæiske udenrigsministre de advarsler, der allerede er kommet fra den amerikanske regering angående det 350-indbyggere store samfund ved det sydlige Hebron Hills.

 

 

I sidste uge advarede John Kirby, talsperson for det amerikanske udenrigsministerium, om, at enhver nedrivning eller udsættelse af befolkningen ville blive anset for »skadelig og provokerende«.

»Vi følger udviklingen tæt,« sagde han, »og vi opfordrer indtrængende de israelske myndigheder til at afholde sig fra at udføre nogen som helst nedrivninger i landsbyen.«

Bekymringer over landsbysamfundets skæbne har været stigende, siden en ledende israelsk officer besøgte landsbyen og meddelte, at 37 bebyggelser var blevet mærket som nedrivningsklare forud for en planlagt høring den 3. august.

 

 

Disse udtalelser kom samtidig med, at israelske og udenlandske aktivister døgnet rundt protesterer i byen i et forsøg på at standse nedrivningen.

Khirbet Susiya har kæmpet for sin overlevelse i 20 år og er blevet internationalt berømt, ikke mindst fordi den har fået økonomisk støtte fra en række europæiske lande, heriblandt Storbritannien.

Hvis nedrivningen bliver iværksat, vil det være tredje gang, byen er blevet forsøgt jævnet med jorden, eller at dens indbyggere er blevet tvunget til at flytte.

Truslen blev optrappet tidligere på sommeren, da landsbyboere tabte en sag ved en israelsk domstol, hvor de havde forsøgt at blokere nedrivning af deres huse.

 

 

Khirbet Susiya ligger i de besatte palæstinensiske områder under Område C og er dermed under fuld israelsk kontrol, klemt inde mellem to bosættelser, Susiya-bosættelsen og en arkæologisk udgravning styret af bosættere. I 1986 blev landsbyboere smidt ud af deres hulehjem ved den arkæologiske udgravning.

Hæren smed igen indbyggerne ud i 2001 under den anden intifada – kort efter palæstinensere havde dræbt en israeler fra den nærliggende Susiya-bosættelse. Indbyggerne blev dengang flyttet til deres nuværende beboelse, der ligger på landsbrugsjord, de selv ejer.

Selv om israelske krav på landsbyens infrastruktur er ulovlige, hævdede indbyggerne og deres støtter, at israelske myndigheder systematisk har nægtet at udstede tilladelser til byplanlægning eller tillade indbyggerne at koble op til forsyningsnet, på trods af at nabobosættelsen har adgang til både vand og elektricitet.

 

 

Lokale bosættere har gjort det klart, at de ville være glade, hvis den jord, som lige nu bebos af palæstinensere, blev inddraget til jødisk bosættelse.

Startskuddet til den aktuelle trussel mod Khirbet Susiya var en anklage fra en højreorienteret israelsk ngo, der for tre år siden gik i retten med en påstand om, at de palæstinensiske bebyggelser er ulovlige.

Tidligere på måneden eskalerede situationen, da generalmajor Yoav Mordechai, den israelske hærs leder i de besatte områder, besøgte landsbyen for at advare om, at nedrivningerne ville begynde, når ramadanen slutter den 3. august.

Under besøget opfordrede Mordechai indbyggerne til at flytte frivilligt til et stykke jord i nærheden af byen Yatta.

Den henstilling blev senere gentaget i et brev fra de israelske militære myndigheder til landsbyen.

»I lyset af jeres seneste henvendelse angående en løsning på dette spørgsmål, se venligst den vedlagte liste over ulovlige bygninger rejst i modstrid med dekreterne, som I bedes forlade.«

Mange af de hjem, der skal destrueres, tilhører den udvidede Nawaja-familie, som mener, de bliver særligt angrebet af myndighederne, fordi de har udtalt sig offentligt imod nedrivningsordrerne.

 

 

En af dem er Nasser Nawaja, talsperson for landsbyboerne. Han siger:

»General Mordechai kom og sagde, at han ville mødes med indbyggerne for at komme med et forslag. Han sagde: ’I har tabt i retten, jeg kommer for at tilbyde en human løsning’. Han sagde: ’Vi giver jer et andet sted, hvor I kan bygge og gøre, hvad I vil, men I kan ikke bygge her’.«

Nasser og de andre indbyggere insisterer imidlertid på, at de ikke har fået yderligere oplysninger om det foreslåede alternativ og peger på, at de ejer den jord, de lige nu bor på.

Indbyggere og aktivister mener, at en løsning skal indebære, at de bliver flyttet fra område C, der ifølge Oslo-aftalen er under fuld israelsk kontrol, til Område A, som er under palæstinensisk civil- og sikkerhedskontrol. Diplomater siger, at flytning af befolkninger er ulovlig ifølge international lov.

»Oprindeligt sagde han, at der kun var tre huse, som skulle destrueres ifølge domstolskendelsen, men da de israelske myndigheder gav os et kort over huse, der skulle nedrives, var der 37 på,« siger Nasser. »Før kortet blev udfærdiget, havde de spurgt en masse indbyggere, hvor jeg boede, men de blev ved at få det forkert mærket ind på kortet.«

 

 

Khirbet Susiya-sagen har antaget nye diplomatiske højder inden for de seneste uger, mens forholdet mellem Israel og både USA og EU bliver stadigt mere skrøbeligt.

Kirby fra det amerikanske udenrigsministerium har gjort det klart, at Obama-regeringen vil opfatte en eventuel nedrivning af Khirbet Susiya som værende på linje med de fortsat ekspanderende illegale bosættelser i regionen. Også den britiske regering har været tydelig i sin modstand mod planerne.

»Den britiske modstand mod tvangsflytningen af samfund i Område C er entydig,« skrev Alastair McPhail, den britiske generalkonsul i Jerusalem sidste måned.

 

 

»Nedrivninger af ejendom og evakuering af hele lokalsamfund fra deres landsbyer påfører almindelige palæstinensere store lidelser og skader fredsprocessen. De er, undtagen under ganske særlige omstændigheder, i modstrid med international humanitær lov.«

Bosætterbevægelsen, som øver stor indflydelse på premierminister Benjamin Netanyahus højreorienterede regering, presser på for at gå i gang med nedrivningen med det samme og siger, at der ikke er nogen juridisk hjemmel for at udskyde det.

Den lokale bosætterleder Yochai Damri henviser til den arkæologiske udgravning og til beviser på, at der har ligget en gammel synagoge som argument for, at jøderne var der først.

 

 

Den israelske vicepremierminister, Silvan Shalom, har sagt til Reuters, at regeringen blot udfører, hvad domstolen har bestemt, på samme måde som da domstolene bestemte, at jødiske bosættere skulle flyttes.

»Hvis højesteret har givet hjemmel til en beslutning om at evakuere folk, så må vi gøre det. Vi har evakueret såvel israelske bosættere som palæstinensere, der bor på jord, som ikke rettelig tilhører dem, så det er ikke noget, vi kun gør mod palæstinensere,« siger han.

 

What Palestine needs is for Europe to honour its own agreements

.

.

Psykisk vold af israelske soldater

Vi er passive vidner til Israels overgreb

.

You may also like...