Hvide børn rammes oftere af psykiske problemer, end børn af anden etnisk herkomst.

De hvide selvrealiserende forældre har i dag travlt med alt andet… end deres børn.

Det får alvorlige samfundsmæssige problemer.

.

.

Hvide børn har signifikant større risiko for at udvikle psykiske sygdomme, end børn der kommer fra araber, sorte, asiatiske, blandede eller andre etniske familier.

Det er resultatet af det hidtil største populationsstudie, der har undersøgt børns mentale helbred i England.

Forekomsten af skilsmisser blandt de hvide har skylden for den højere forekomst af “følelsesmæssige problemer” blandt hvide børn, hvor forskerne peger på den “stærkere familiefølelse” man finder hos de etniske samfund.

Den ny rapport er resultatet af den største befolkningsundersøgelse af børns psykiske sundhed og trivsel i England.

Forskere ved University College London (UCL) og Anna Freud National Center for børn og familier analyserede svar fra 30.000 børn i alderen 11 til 14 år.

.

.

De fandt, at de hvide børn var “betydeligt” mere tilbøjelige til at opleve psykiske sundhedsproblemer, end børn fra muslimske, sorte, asiatiske, blandede og andre etniske grupper.

Børn fik en score baseret på deres svar på en række spørgsmål om deres følelsesmæssige tilstand, herunder om de har oplevet en følelse af depression, angst eller har let til at græde.

Hvis deres score lå over en vis tærskel, betød det, at deres mentale sundhedsproblemer var af en sådan art, at der var en “høj sandsynlighed” for, at en faglig behandlingsindsats, såsom rådgivning, var nødvendig.

Én ud af fem hvide børn (20%) havde en score, der lå over tærsklen, hvilket betyder, at deres psykiske sundhedstilstand var af en sådan art, at der var en “høj sandsynlighed” for, at en indgriben var nødvendig, såsom psykologisk rådgivning.

Dette sammenlignet med 14% af børn fra andre etniske grupper.

.

.

Dr. Jess Deighton, der er tilknyttet en sammenslutning af professor ved Child Mental Health and Wellbeing på UCL, der står for forskningen, sagde uoverensstemmelsen delvis kunne forklares med at etniske samfund har et “tættere familieforhold – eller har en mere varieret gruppe af venner, hvilket giver dem mere social kapital” end tilfældet er med de hvide børn.

Forskeren tilføjede, at hvide børn kan se det som mere socialt acceptabelt, at de tale om deres følelsesmæssige problemer end deres jævnaldrende med en andre baggrunde, hvilket også kan ligge til grund for resultatet.

I en kommentar til forskningen, sagde professor Frank Furedi, emeritus professor i sociologi ved Kent University, at de familiemæssige sammenbrud “har en negativ indvirkning” på børns mentale sundhed.

Forskellen er særlig udtalt, når man sammenligner børn med hvide og asiatiske baggrunde, hvor forekomsten af skilsmisse er langt lavere, tilføjede han.

.

.

Professor Furedi sagde, at hvide familier i stigende grad mangler den “følelsesmæssige tillid (empati)” og revser de unge i et væk, i stedet for at bearbejde de adfærdsmæssige konflikter på en måde, som efterlader børnene med evnen til at “genanvende” deres forældres livssyn.

“Tragedien er, at forældrene tilskynde børn til at udvikle psykiske problemer ved at tale om, hvordan de selv har det med deres børns adfærd,” sagde han. “Og det har ødelæggende konsekvenser.

På et tidspunkt bliver børnene teenager og kommer på universitetet, hvor de føler sig meget desorienteret og selvoptaget, og de finder det vanskeligt at stræbe efter et fællesskab. “Den asiatiske kultur, for eksempel, er langt mere styret af religiøse eller moralske forklaringer, mere end at psykologisere børnenes opdragelsen.”

Thomas Pascoe, direktør for Coalition for Marriage sagde, at forskningen støtter den opfattelse, at “samfund, hvor forældrene forbliver sammen i medgang og modgang vil have psykisk sundere og lykkeligere børn som resultat”.

Han sagde videre: at “vi vidste allerede, at børn fra brudte hjem er op til fem gange mere tilbøjelige til at lide af dårlig mental sundhed end dem, hvis forældre bliver sammen.

.

Er det omgivende samfund ekstremt, rammer det børnene uanset hudfarve.

Parallelsamfund er da den eneste redning, hvis den traditionelle familieform skal opretholdes.

.

“Vi vidste også, at asiatiske børn var mere tilbøjelige til at drage fordel af forældrene, der forbliver sammen, end tilfældet er for de hvide børn.”

Undersøgelsen viste også, at piger var mere end dobbelt så tilbøjelige til at sætte ord på deres mentale problemer end drenge. En fjerdedel af pigerne scorede over tærsklen for følelsesmæssige problemer i forhold til kun 11 procent af drenge, har forskerne konstateret.

Mulige årsager til dette kunne være pigerne presses af forventninger til deres udseende og adfærd, samt de med deres pligtopfyldenhed opleve mere stress i forhold til skolearbejde og eksaminer, ifølge Dr. Deighton.

De børn, der har deltaget i undersøgelsen, vil blive stillet de samme spørgsmål hvert år i løbet af de næste fem år.

Dr. Deighton sagde: “de mest betydningsfulde resultater fra denne forskning er, at psykiske problemer hos børn og unge nu synes at være foruroligende, og at der er en stærk sammenhæng mellem psykiske afsavn og psykiske problemer.”

Kilde: telegraph.co.uk – Kilde: annafreud.org

.

Trods omfattende investeringer i uddannelse og velfærd bliver det stadig tydeligere, at den sociale arv forhindrer folk i at bevæge sig op ad den sociale rangstige.

Det er umuligt at skabe naturlige børn i et unaturligt samfund.

.