Hvad menes der egentligt med “sovende celler”?

  • muslimer

Når man hører begrebet “sovende celler” skaber det billeder af det man umiddelbart og følelsesmæssigt tillægger begrebet. Muslimerne ser måske deres statsledere, som værende sådanne “sovende celler” for den vestlige verden.

Hvilket der kan være en stor sandhed i.

For de sover bestemt ikke til fordel for islam.

I den vestlige verden kender vi begrebet “sovende celler” som “spioner“, der bag fjendes linjer dels indsamlede oplysninger, og dels afstedkom attentater og drab.

Så det er ikke noget nyt og ukendt.

.

Mossad Murder in Dubai – Complete Timeline

.

Kendetegnende de egentlige”sovende celler” er de ikke bemærkes af nogen. De er måske studerende, har måske både familie og arbejde, og har i det hele taget en almindelig hverdag. Men under den almindelige overflade er der et bestemt formål med det hele.

For de arbejder i en større sags tjeneste.

Det er den bekymring Vesten i dag har i forhold til muslimerne i den vestlige verden. Og i særlig grad, idet den vestlige verden jo netop angriber et muslimsk kalifat. Og dermed hele islam. 

Hvilket er en ganske anden størrelsesorden, end den tidligere “Krigen mod terror”.

Derfor er bekymringen for de “sovende celler” da også mange gange større.

For nu er det i den grad meget svært at vide, hvem der støtter kalifatet, og hvem der bare er en indoktrineret “kultur-muslim”, der dårligt nok kender noget til islam.

.

.

En kendsgerning er det, at det koster enorme ressourcer blot at holde styr på alle de muslimer, der er taget i krig i Irak og Syrien.

Samt forhindre, at endnu flere i at tager af sted.

Men da det er et kalifat den vestlige verden angriber, så vil mange af krigerne fra den vestlige verden jo slet ikke behøve at rejse til kalifatet for at forsvare det.

For bosiddende i Vesten kan de så at sige møde fjenden af kalifatet i øjenhøjde.

Det er man også godt klar over i Vesten.

.

Der skulle blot 19 al-Qaida folk til for at dræbe op mod 3000 mennesker i et angreb på World Trade Center.

I Frankrig alene findes adskillige tusinder jihadister og sympatisør. 

 .

Da USA dræbte Osama bin Laden var budskabte, at man derved blot skabte 1000 Bin Laden. Det skulle så også vise sig at blive konsekvensen.

.

Islam er troens vogter i Europa

https://holmskjold.net/islam-er-troens-vogter-i-europa/

Når de kristne ser sig rundt i den såkaldte kristne verden, da ser de kun egoisme, naturødelæggelser og samfundsforfald.

Er det Guds vilje?

Ikke ifølge islam.

Der godt ved, hvad der er Guds vilje

.

Man kan sige det sådant, at det vestlige forfald gøder jorden for et spirende islam.

Sådan er det også i naturen.

Islam er da heller ikke bare en religion.

Islam er en naturreligion.

Der rummer samme helhedsforståelse af Guds vilje, som kan udledes af naturens love.

http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE4381614/islam-er-en-naturreligion/ 

Det er mere end den moderne videnskab evner at forstå!

.

USA har skudt sig selv i foden i forhold til ISIS 

https://holmskjold.net/usa-har-skudt-sig-selv-i-foden-i-forhold-til-isis/

.

You may also like...