Hvad menes der egentligt med Helhedsforståelsen?

Helhedsforståelsen er ikke ensbetydende med, at man så også skal vide alt.

For eksempel, hvorledes man bygger en rumraket, eller hvordan en computer virker og lignende.

Helhedsforståelsen er heller ikke dikterende en bestemt samfundsindretning, eller en bestemt fortolkning af Gud.

Helhedsforståelsen er derimod dikterende, at vi kun skal vide dét, vi skal vide.

Hvorfor al anden viden er helt uden betydning.

Helhedsforståelsen bygger på en gennemført fortolkning af naturens biologiske og psykologiske love, ved at sammentænke disse til én tænkning, én forståelse og derfor kun én fortolkning.

Da islam er indeholdende den samme forståelse i form af én Gud, én forståelse og derfor kun én fortolkning, da tilkommer æren for den gennemførte forståelse af virkeligheden naturligvis profeten Muhammed. Hvorfor der ikke kommer en budbringer med en endnu større forståelse. Profeten Muhammed er derfor, som det gøres gældende af muslimerne, den sidste budbringer.

Helhedsforståelsen er ikke en religion, men kan fortolke enhver religion, enhver tænkning og handling, som værende indenfor eller udenfor de grænser, som biologien og psykologen i sammenspil sætter.

Helt på samme måde, som et videnskabeligt forskningsresultat skal være i fuldstændig overensstemmelse med den eksisterende virkelighed, da skal enhver religiøs fortolkning ligeledes være i fuldstændig overensstemmelse med den virkelighed, som Gud skabte.

Der netop er indeholdende de biologiske og psykologiske lovmæssigheder.

Således er der ens vilkår for alle. For så vidt at de biologiske og psykologiske love er ensartet gældende for alt levende på denne jord. Således er den skabende Gud, også den samme ensartede Gud for alt levende på denne jord.

Helhedsforståelsen er alene analyserende naturens store ”lovbog”, hvor står ”skrevet”, at da alt er kommet af det naturlige, da vil alt også kunne udledes af det naturlige.

Det mennesket skal vide, kan med andre ord udledes af naturens lovmæssigheder. Hvorfor der ikke tillægges bøger og tekster nogen vægt.

Religioner, som eksempelvis kristendommen og islam analyseres alene på, hvorledes de praktiseres, og ikke på det, som måtte stå skrevet i de hellige skrifter.

Helt på samme måde, som det individuelle menneske analyseres alene på dets adfærd, på samme måde bliver hele samfund analyseret alene på dets adfærd.

Helhedsforståelsen er kendetegnet ved, at den kan stille den garanti, at alle fortolkningerne er at betragte som værende i fuldstændig overensstemmelse med naturens biologiske og psykologiske love, dersom tolkningerne ikke modstrides sagligt og fagligt af personer, der har stor faglig indsigt i biologien og/eller psykologien. Fortolkningernes rigtighed kan med andre ord løbende kontrolleres af fagkyndige.

Helhedsforståelsen bruges meget aktivt i de løbende debatter. Her angribes alt, der modstrider naturens grænsesættende lovmæssigheder.

På samme måde som Helhedsforståelsen understøtter alt, der forsvarer den oprindelige naturlighed i tingene.

Alle indlæg, hvoraf mange er at finde på denne blog, er skrevet i overensstemmelse med de biologiske og psykologiske love, og er i øvrigt, og helt forudsigeligt, aldrig blevet draget i tvivl af kompetente personer med kompetencer indenfor disse fagområder.

 .

Helhedsforståelsen vogter mere præcist grænsen mellem rettolkning og fejltolkning, mellem Gud og Satan, mellem psykisk sundt og psykisk sygt, hvad der er naturligt og hvad der er unaturligt, samt fortolker fortiden, nutiden og hvad der bliver konsekvensen i fremtiden.

 Helhedsforståelsens grænse kan illustreres:

 .

Tager man et stykke papir, og på dets midte sætter en prik.

Da er prikken repræsenterende biologiens og psykologiens basale lovmæssigheder.

 

Tegn nu udenom prikken en cirkel.

Denne cirkel – der er helt sammenfaldende med mor-barn psykologiens begrænsninger – er repræsenterende det ”spillerum” naturens basale lovmæssigheder, prikken, tillader mennesket må handle indenfor, uden mennesket kommer i konflikt med naturens love.

 

Alt udenfor cirklen vil afstedkomme konsekvenser, da naturens lovmæssigheder nu vil reagere til skade for menneskets basale psykiske naturlighed eller kombineret, dets basale fysiske overlevelse.

Det skal derfor udryddes.

 

Denne lidt pædagogiske opstilling, der dog også kræver nogen faglig indsigt for at forstå til fulde, er i overensstemmelse med alle gældende naturlovmæssigheder, gøre det måske lidt lettere at forstå, at der er grænser for hvor meget, eller mere rigtigt sagt, hvor lidt, naturen tillader mennesket (Homo sapiens) at afvige fra udgangspunktet for dets oprindelse.

 

Det startede i en ung alder

https://holmskjold.net/det-begyndte-i-en-ung-alder

.