Hvad er psykologi egentlig for en størrelse?

I takt med det psykisk syge spreder sig, står psykologerne med et forklaringsproblem: Hvorfor så de det ikke komme?

 

Hvad er psykologi egentlig for en størrelse?

.

De psykologiske lovmæssigheder er en konsekvens af evolutionen. Derfor rummer de psykologiske lovmæssigheder de evolutionære lovmæssigheder.

.

De evolutionære lovmæssigheder er årsagen til mennesket (Homo sapiens) findes. At mennesket er bevidste om egen eksistens er blot en evolutionære fordelagtighed for Homo sapiens. Som vingerne er det for fuglene. Der er ikke noget specielt ved dette forhold der gør, at vi er undtaget af være en del at naturen på de vilkår, der er gældende alle de øvrige arter i naturen.

fogh og bushMennesket Homo sapiens er forsat en art på lige foden med alle de andre arter. Underlagt de helt samme lovmæssigheder, som alle de øvrige arter.

Det særlige ved Homo sapiens er det forhold, at den med sin bevidsthed og evne til at tænke kan noget, som ikke før er set i naturen. Homo sapiens kan bryde med naturens biologiske og psykologiske love. Det kan ingen anden art. At Homo sapiens kan det betyder ikke, at den så også må det.

Det psykisk syge findes ikke i naturen, dersom vi lige ser bort fra Homo sapiens. Det er med andre ord unaturligt at være psykisk syg. 

Det psykisk syge i populationen af Homo sapiens var da heller ikke eksisterende før i nyere nutid. For tidligere veg artsfællerne tilbage i forhold til eventuelle individer, hvis adfærd var forkert. Det samme gør primaterne den dag i dag.

Hvorfor det psykisk syge blev udryddet alene derved.

.

Det samme er grunden til man hos naturlevende mennesker den dag i dag, der ikke er blevet påvirket i deres naturlighed, kun finder psykisk naturlighed, som hos de tidlige mennesker. Hos de naturlevende mennesker viderebringes den oprindelige psykiske naturlighed via den sociale arv fra generation til generation.

.

Det er denne overbringelse af det psykisk naturlige, der er repræsenterende den positive sociale arv.

Den negative sociale arv er omvendt den positive derved, at her viderebringes det psykisk syge fra generation til generation.

Det får den konsekvens, at det psykisk syge nu opformeres.

De psykologiske lovmæssigheder er jo netop rummende de evolutionære lovmæssigheder, der som bekendt kun arbejder til fordel for det, der er til artens bedste. Hvilket er grunden til det psykisk syge ikke findes endsige bliver opformeret i naturen.

De psykologiske love udrydder det psykisk syge ved dels at opformere det psykisk afvigende i forhold til slægten, og dels ved det psykisk syge hele tiden bliver stadig mere afvigende fra det naturlige.

Normalitets-gennemsnittet i den vestlige verden er i dag overvejende narcissistisk personlighedsforstyrret med en hurtigt voksende andel med karakterafgivende (psykopatiske) træk.

Normalitetsfaktoren i et samfund er netop kendetegnende ved, at når mange nok har det på samme måde, da bliver den psykiske afvigelse i samfundet oplevet som en normalitet. Menneskene bliver med andre ord mere og mere psykisk syge, men det uden nogen bemærker sig det…!

.

Grunden til psykologerne heller ikke bemærker sig denne glidende forværring af det psykisk syge skyldes dels, at psykologerne selv er opvækstskadet, og dels ikke er opmærksomme på de psykologiske love er rummende de evolutionære lovmæssigheder. Helt på samme måder er biologerne ikke opmærksomme på de særlige psykologiske forhold, som gælder for Homo sapiens. Og det alt sammen på grund af man ikke ved, at biologien og psykologien skal sammenfattes til en sammenhængende forståelse i forhold til Homo sapiens.

Formålet med det psykisk syge er med andre ord at udrydde det psykisk syge. Derfor er mennesket i den vestlige verden fortrinsvis ved at begå kollektivt selvmord i lutter narcissistisk storhedsvanvid. Vi udrydder uden forståelse i stor stil naturen, og dermed levestedet, som ingen længere forstår værdien af.

“Vi kan jo bare finde en gold planet at overleve på” er en argumentation videnskaben gør gældende.

Det psykisk syge er netop skabende vanvittige mennesker, der tænker vanvittige tanker. Hvorfor mennesket som tiden går helt mister evnen til at redde sig selv. Evnen til logisk tænkning bliver ikke-eksisterende

.

Skal menneskeheden overleve skal dette vanvid naturligvis udryddes.

Det er mennesket selv, der skal tage ansvar i forhold til menneskets overlevelse.

.

.

DET BLIVER SGU´UHYGGELIGT, DU…!

11074093_10152931759124145_326956569160631438_n

https://holmskjold.net/det-bliver-sguuhyggeligt-du/

.