Hvad er farligst – Ebola eller overbefolkningen?

 

.indianer naturfolk

.

Fra naturen ved vi, at sygdommene hos de vilde dyr,
holder bestandene sunde og stærke.

.

Og det er uanset om arten hedder Gråsæl (Halichoerus grypus). Chimpansen (Pan troglodytes) eller Mennesket (Homo sapiens).

Man ved derfor også at sygdommene ikke er en trussel mod arterne.  Og er derfor heller ikke en trussel mod menneskeheden.

Tværtimod!

Som den eneste art på jorden er Mennesket (Homo sapiens) i stand til at tænke og forstå virkeligheden omkring sig. Men det betyder ikke, at arten som logisk konsekvens så også forstår, at de selv er en del af naturligheden.

Og det til trods for at de har studeret naturen og mennesket helt ned til arveanlæggene.  Hvorfor de ikke er det mindste i tvivl om, at Mennesket (Homo sapiens) er direkte beslægtet med primaterne. Hvorfor de heller ikke er det mindste i tvivl om, at de selv er en art, som alle andre arter.

Underlagt de helt samme lovmæssigheder, som alle de andre arter.

Som for eksempel Chimpansen (Pan troglodytes), der sammen med bonoboen (Pan paniscus) er menneskets nærmeste slægtning. Chimpanser deler næsten alle menneskets gener. Menneskets og menneskeabernes genom er på omkring 20.000 gener, og ny dansk forskning viser at chimpansens gener er 99%, gorillaens er 98% og orangutangens er 97% de samme som menneskets gener.

Men al den viden til trods, tillader Mennesket (Homo sapiens) sig en adfærd og samfundsindretning, der er i direkte modstrid med den naturlighed, som de anerkender gælder for alle de andre arter.

Og så tror Mennesket (Homo sapiens), at uddannelser gør dem klogere! De er jo netop selv påvisende, at de intet har forstået af det hele!

Det er derfor mennesket er ved at udrydde sig selv.

For i samme forbindelse at udrydde artsdiversiteten omkring sig i takt med de selv bliver flere og flere, der forbruger stadig mere. Hvorfor de også ødelægger mere og mere.

Derfor vil den kloge vide, at ebolaen sammen med de andre sygdomme er menneskehedens redning!

 

 

 .

 Verden er ikke værd at overtage

https://holmskjold.net/verden-er-ikke-vaerd-at-overtage 

.