Højreekstremisme: Inger Støjbergs fremmedfjendskhed går over stregen

Højekstremismen stortrives på Christiansborg

.

Asylansøgere skal ikke kunne færdes frit i nattelivet, så de kan lave forbrydelser. De skal have udgangsforbud om natten. Ved kriminalitet skal de straks anholdes og hjemsendes.

Det foreslår Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

– Vi vil også have udgangsforbud om natten for asylansøgere. Så kan og må de ikke forlade de asylcentre, hvor de befinder sig. De forslag skal sikre, at vi kan undgå disse forfærdelige episoder.

En 24-årig mand og en 19-årlig kvinde blev passet op af tre personer på Stormbroen foran Christiansborg. De truede manden til at udlevere sit ur. Da den 24-årige satte sig til modværge, blev han slået i hovedet med en flaske.

– Det er fuldstændig urimeligt, uacceptabelt og moralsk forkasteligt. Man kommer til Danmark og påstår, at man er forfulgt. Så begår man den slags overgreb mod fredelige borgere, siger Martin Henriksen.

De Radikales udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen er lodret uenig.

– Det er de kriminelle, der er de skyldige. Og det er de kriminelle, der skal straffes. Vi skal ikke spærre samtlige asylansøgere inde på baggrund af en kriminalitet, de ikke har begået, siger Sofie Carsten Nielsen i en kommentar.

.

.

Inger Støjberg gav ulovlig ordre trods advarsler fra embedsmænd

Udlændingeministeren fjernede selv et afgørende juridisk forbehold, inden hun sidste år gav en ulovlig ordre om tvangsadskillelse af unge par på landets asylcentre.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) gennemtvang sidste år en ulovlig instruks om tvangsadskillelse af unge asylpar, selv om embedsmænd i hendes ministerium på forhånd havde forsøgt at advare mod beslutningen. Det skriver Politiken Søndag.

Efter flere ugers heftig diskussion om ’barnebrude’ fik Udlændingestyrelsen 10. februar 2016 en ordre om, at »ingen« asylansøgere under 18 år fremover måtte bo sammen med deres samlever – også selv om de havde børn. Det var en reaktion på mediernes store omtale af, at der fandtes »ganske få tilfælde«, hvor kvinder under 18 år boede sammen med en jævnaldrende eller ældre ægtefælle på landets asylcentre.

Ifølge både Folketingets Ombudsmand og en række forvaltningsretlige eksperter var Inger Støjbergs ordre direkte ulovlig, fordi den brød med den hidtidige praksis om, at danske myndigheder individuelt skal vurdere, om der for eksempel er tale om tvangsægteskaber. I en redegørelse har Ombudsmanden kaldt affæren for ’særdeles kritisabel’.

Men sagen stopper ikke her.

Flere kilder tæt på begivenhederne oplyser nu til Politiken Søndag, at der i dagene op til beslutningen var store, interne sværdslag mellem embedsværket og udlændingeministeren.

Især afdelingschefen og ministeriets ledende jurist Lykke Sørensen forsøgte at trænge igennem med budskabet om, at det ville være i strid med loven at skille de unge par ad uden at foretage en individuel vurdering.

Samtidig blev der ifølge Politikens oplysninger sendt en mail op igennem ministeriets system, der gjorde opmærksom på Danmarks menneskeretlige forpligtelser og dermed dansk lovgivning.

Helt usædvanligt havde Inger Støjbergs instruks form af en pressemeddelelse uden underskrift fra embedsmænd, da den 10. februar blev sendt over til Udlændingestyrelsen, der skulle føre tvangsadskillelserne ud i livet på asylcentrene.

Inger Støjberg erkender i dag, at hun fik fjernet forbeholdene i embedsmændenes udkast til instruksen, fordi praksis skulle være »så restriktiv som overhovedet muligt«. »Ja«, svarer ministeren således på spørgsmålet, om hun selv tog undtagelserne ud om en individuel behandling af sagerne.

Men Inger Støjberg afviser, at hun pressede sine embedsmænd til at bryde internationale konventioner:

»Det er selvsagt«, siger hun til Politiken.

.

.

Støjbergs ulovlige instruks

Sidste år stod udlændingeminister Inger Støjberg bag tvangsadskillelsen af unge asylpar, selv om flere af hendes embedsmænd havde store juridiske betænkeligheder. Her følger det første af fire kapiter om, hvordan den handlekraftige politiker selv fjernede en afgørende passage i et centralt dokument og dermed gav sine embedsmænd en ulovlig ordre.

Embedsmændene kaldte den konsekvent for ’ministerens instruks’.

Ingen af dem satte deres underskrift på ordren, der 10. februar sidste år blev sendt over til Udlændingestyrelsen og højst usædvanligt havde form af en pressemeddelelse fra Inger Støjberg (V).

Det var på baggrund af den, at medarbejderne i styrelsen blev beordret til straks at begynde tvangsadskillelsen af alle unge asylpar under 18 år. Eller ’barnebrudene’, som Inger Støjberg foretrak at betegne dem.

Hendes beslutning var populær i store dele af offentligheden, men der var bare et enkelt problem: Ministerens instruks var ulovlig efter både dansk ret og internationale konventioner.

.

Hvor psykisk syge og uindfølende må politikkerne egentlig være?

.

Det kan få konsekvenser.

Det skal undersøges nærmere, om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg valgte at overhøre advarsler fra embedsfolk om, at det var lovstridigt at adskille alle asylansøgere under 18 år fra at bo med deres samlever.

– Hvis det viser sig, at en minister to gange har overhørt embedsmænds advarsler, så må det få konsekvenser. Det er magtmisbrug og at føre Folketinget bag lyset, og i sidste instans kan det betyde hendes afgang, siger Josephine Fock, der er Alternativets udlændingeordfører.

Efter ugers diskussion om barnebrude på asylcentre beordrede Inger Støjberg i februar 2016, at ingen asylansøgere under 18 år måtte bo med deres samlever.

Ifølge Politiken oplyser flere kilder tæt på begivenhederne nu, at ministeren blev advaret om, at ordren kunne være i strid med lovgivningen.

Alternativet ønsker, at en hurtigarbejdende undersøgelseskommission skal kaste lys over sagen. I første omgang har Josephine Fock indkaldt til et hastesamråd, så Inger Støjberg kan forklare sig, lyder det.

Ifølge Politiken ønsker Enhedslisten også en hurtigarbejdende undersøgelseskommission, mens SF’s udlændingeordfører, Holger K. Nielsen mener, at ministeren er ude på dybt vand. Han afviser ikke en undersøgelse.

– Men først må hun forklare sig.

– Vi anser sagen for at være meget alvorlig for Inger Støjberg, fordi hun har udsendt en instruks, der var imod den gældende retsorden og også imod embedsmændenes advarsler. Hun er ude på virkelig dybt vand, siger Holger K. Nielsen.

Folketingets Ombudsmand kom i februar 2017 frem til, at Støjbergs instruks var ulovlig, og at ministeriets fremgangsmåde var særdeles kritisabel.

Instruksen strider imod FN’s Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lød det.

Kilde: b.dkKilde: jyllands-posten.dkKilde: jyllands-posten.dkKilde: dr.dkKilde: politiken.dk

.

Tages der højde for psykisk syge politiker i et demokrati?

.