Historisk: Israels hemmelige Shin Bet anklages for første gang nogensinde for tortur.

 

For første gang i historien er en forhørsleder fra Shin Bet (Shabak), Israels hemmelige politi, stillet over for en strafferetlig efterforskning om brug af tortur.

.

Det vil være den første undersøgelse af Shin Bet, efter Israels højesteret udstedte en skelsættende afgørelse for næsten to årtier siden, at det kun var i ekstraordinære tilfælde var tilladt at bruge, hvad de omtalte som “særlige metoder” forhør.

Før loven blev ændre dengang, var fysisk vold mod palæstinenserne blevet rutine og resulterede i flere dødsfald i politiets varetægt.

Ifølge menneskerettighedsgrupper har forbuddet fra højesteret kun haft begrænsede virkninger.

Shin Bet, formelt kendt som Israel Security Agency, er simpelthen blevet mere forsigtig og bedre til at skjule dets brug af tortur, fortæller organisationen.

Menneskerettighedsgrupperne er bekendt med mere end 1.000 klager om vold og tortur fra palæstinenserne i de sidste 18 år, men det er første gang det har ført til en strafferetlig efterforskning.

Mange palæstinensere er fængslet på tilståelser fremkommet under Shin Bet afhøringer. Den israelske militære domstole har næsten aldrig undersøge hvordan sådanne tilståelser blev indhentet eller om de er pålidelige, siger advokater, hvilket har bidraget til en opklaringsprocent på 99,7 procent.

I sidste måned blev en palæstinensisk mand løsladt, da pågældende var blevet fængslet på en falsk tilståelse, på hvilken baggrund den israelske domstol har anklaget Shin Bet for at bruge teknikker, der “risikerer at få uskyldige til at indrømme handlinger, de ikke har begået”.

.

.

Skuespil for galleriet

Rettighedsgrupperne har fortalt Al Jazeera, at den nuværende undersøgelse af Shin Bet agenten ikke vil bringe en ende på den årelange straffrihed for forhørsledere, eller på anden måde vil ændre noget i praksis.

Hassan Jabareen, direktør for Adalah, en juridisk rettighedsgruppe, der repræsenterer Israels store palæstinensiske mindretal, sagde: “Denne sag er undtagelsen, der bekræfter reglen – en enkelt undersøgelse efter flere hundrede klager er blevet ignoreret”.

Sagen bliver kunne fremmet for at give omverden indtryk af, at det israelske retssystemet er på vagt, holder øje og sætter grænser, at de respekterer en demokratisk retsstats principper med, alle er lige for loven.

Denne opfattelse deles af Rachel Stroumsa, leder af den “Offentlige Komité mod tortur i Israel”, som har sendt mange af de 1.100 klager over tortur, der er indgivet mod Shin Bet.

Hun fortalte Al Jazeera, at Israel var “yderst usædvanlige” i forbindelse med dets juridiske begrundelser for praksis i deres forhør, der klart er en overtrædelse af FN’s konvention mod tortur, som Israel ratificerede i 1991.

Konventionen forbyder forsætligt at påføre “svære smerter eller lidelser, hvad enten det er fysisk eller mental” på dem, der tilbageholdes til afhøring.

1999 afgørelsen ved den israelske højesteret forbød tortur – undtagen i meget sjældne tilfælde af “nødvendighed” – eller hvad der kaldes for en “tikkende bomb” – For hvem afgør under forhøret, hvornår det er en “nødvendighed”?

Men Stroumsa sagde, at det store antal klager fra palæstinenserne indsendt til Mivtan anførte, at Shin Bet aldrig var stoppet i brug af tortur.

Justitsministeriet har afvist at videregive detaljer fra kriminalefterforskningen, bortset fra at henvise til “et felt forhør” i 2015. Feltet afhøringer udføres normalt umiddelbart lige efter en palæstinenser er blevet arresteret af sikkerhedsstyrkerne.

.

.

Mivtans konsekvent fiasko

I samtaler om sagen i weekenden, sagde Emi Palmor, generaldirektør for Justitsministeriet, at det var “den første sag, der kunne føre til en anklage”.

Stroumsa sagde, at undersøgelsen ikke var som reaktion på en klage, som hendes udvalg havde indgivet. Israelske medier har derfor spekuleret i, at sagen kun har set dagens lys, fordi den understøttes af vidneudsagn fra en anden agent fra den israelske efterretningstjeneste.

Før 1999-lovændringen blev Shin Bet jævnligt beskyldt for voldsom behandling af deres fanger, herunder ved at banke deres hoved mod en mur.

Ifølge vidnesbyrd bruger Shin Bet stadig fysisk vold, selvom det er i mindre rutinemæssigt end tidligere, herunder brug af kvælning, at tvinge ofre i stress stillinger, der forårsager intens smerte og som forhindre blodgennemstrømning.

Men Shin Bet er nu rapporteret, at gøre brug af psykiske tortur, der ikke efterlader tydelige tegn, som en læge umiddelbart vil kunne identificere. Disse omfatter trusler om fysisk og seksuel vold, herunder mod familiemedlemmer, forhørets varighed over flere dage, søvnafbrydelser og langvarig udsættelse for høj musik.

Palæstinenserne er ofte nægtet adgang til dagslys, sommetider i uger, så de blive desorienteret.

.

.

“De er helt isoleret – de føler sig begravet. De ved ikke, hvornår deres forhør ender eller hvordan det vil ende,” fortalte Anat Litvin, der er forsker for Læger for Menneskerettigheder i Israel, til Al Jazeera.

Hun tilføjede, at det ofte er svært at bevise tortur, fordi Shin Bet afviser anmodninger fra læger, der ønsker at inspicere fanger. “Det skaber en ond cirkel – For dem, der er tortureret kan ikke bevise, de er blevet det, fordi der ingen dokumentation er.”

Sidste år bekræftede en unavngiven senior forhørsleder til avisen Haaretz, at agenturet bruger tortur. Han sagde agenter var forpligtet til at registrere detaljerede oplysninger om hvor mange slag de påførte fangerne, og hvilke smertefulde positioner de brugte på fangerne. Forhørsledernes vold var koncentreret mod følsomme områder såsom næse, ører og læber.

“Israel er et torturerende samfund,” sagde Anat Litvin. “Det kræver, at folk på alle niveauer i systemet vender det blinde øje til – Shin Bet, efterforskere, embedsmænd, domstole og læger. Det er hvad der sker.”

En global undersøgelse udført af det internationale Røde Kors i 2016 fandt, at der var mere folkelig støtte til tortur i Israel, end i noget andet land, bortset fra Nigeria.

Halvdelen af israelerne bakkede op om brugen af tortur, hvor kun en fjerdedel var imod.

.

.

Tikkende bombe ‘smuthul’

Stroumsa sagde: “faktum er mange israelere kan leve med disse ting, så længe de foregår i mørke, ude af betragtning, uden nogen dokumentation. De antager i alle tilfælde at tortur er en ‘tikkende bomber’.”

Bestræbelser på at bevise tortur har også været hæmmet af en nødsituation ordre, der blev vedtaget i 2002, i kølvandet på en Højesterets dom, der fritager Shin Bet’s afhøringer fra at blive optaget på video.

I 2015 forklarede kabinettet undtagelse med, at videooptagelser “kan forårsage reelle skader på kvaliteten af forhøret og dermed evnen til at undersøge sikkerhedsmæssige lovovertrædelser”.

Stroumsa nævner endvidere, at bortset fra de moralske problemer, har forskning vist, at tortur er ineffektive. En Senat-rapport, udgivet i 2014, konkluderede, at tortur “ikke var et effektivt middel til at opnå nøjagtige oplysninger”.

Virkeligheden er ikke desto mindre, at de israelske domstole rullende restriktionerne mod brug af tortur tilbage tiden i slutningen af 1990’erne.

.

.

I sidste måned udstedte højesteret en kendelse i forbindelse med Assad Abu Ghosh, en Hamas-aktivist, hvor den israelske stat indrømmer var blevet udsat for “særlige metoder” i forhøret i 2007.

Ifølge et skrift til domstolen fra det offentlige udvalg, var han blevet slået gentagne gange, smækket mod en væg og tvunget i “banan position”, med ekstrem pres på ryggen. Abu Ghosh blev efterladt med neurologiske skader som følge heraf.

Menneskerettighedsgrupper havde håbet retten ville lukke den tikkende bombes “smuthul”, som har tilladt Shin Bet at fortsætte med at torturere fanger, eller i det mindste til en mere stramt styret type metoder, de måtte bruge.

I stedet synes de regerende politiker at give større licens til Shin Bet til at bruge tortur.

“Det er nu nok, at en Shin Bet agent subjektivt mener, at fangen er en ‘tidsindstillet bombe’, selv i mangel af objektive fakta, der støtter denne påstand,” sagde han. “Hans handlinger vil ikke kunne behandles som kriminelle, fordi de antages at være udført i god tro.”

Stroumsa sagde, at hun fandt dommernes afgørelse i Abu Ghosh’s sag “forbløffende”, ved ikke at give påbud i forhold til folkeretten mod tortur.

“Retten fastslog, at selvom det tekniske i forhørsmetoderne anses som tortur, bliver det i Israel ikke betragtet som sådan. Dommerne gav effektivt et grønt lys til Shin Bet, at de kunne fortsætte med tortur.”

Kilde: aljazeera.com

.

Israelsk brug af tåregas har ødelæggende effekt på palæstinensere

.