Henrik Day Poulsens foragt for muslimerne skaffer flere læsere…!

3 Responses

  1. Det er kun godt, at der er “en jyde” ! der taler og ikke tiér –altsa mener, at konflikter skal tiés ihjel ! Danmark har faaet et kæmpe-stort problem : I og med, at hovedparten af beslutningstagerne, der sidder i toppen af det offentlige system ! Netop er importerede folk fra det “Tavse – og mørke Jylland ” Altsaa lige netop den type, der “skjuler sandheden med tavshed ! Allersenest er der de tusind-vis af pædofil-sager, der alle bliver begaaet af de selvsamme jyder, fra det indre-missionske miljø ! Saa godt, at vi har faaet Henrik Day Poulsen ! Han kan faa rodet op i alle afskyélighederne incl. de ufatteligt mange muslimer, som politikerne har trukket ned-over hovederne paa danskerne-Og som ingen i det danske land´ds skatteborgere ønsker ! Radikale V. incl soc.dem-incl SF -o.s.v, har ødelagt danskernes livskvalitet ! Derfor hader vi politikerne !

  2. Vi vil have vores gamle land/Danmark tilbage ! Derfor er Henrik Day´af saa stor betydning for vores fremtidige liv og alderdom i netop Danmark ! –Vi ønsker endnu flere markante folk, der ikke gemmer sig bagved “tavshedens uhyggelige bagside ” !

  3. Lonny Fischér Erhvervskorrespondent/Paris siger:

    Lige for kort tid siden er der udkommet en bog “Tavshedens pris ” –Faktisk skrevet af en muslimsk “Tolk “—-Saa faar vi allesammen et indblik i de uhyrlige skæbner –vi kun hidtil har hørt om i de muslimske 42 réservater, der desv. findes i DK.—Samtidig bliver det afsløret, hvordan man behandler folk i det mørke Jylland –Som ikke staar meget tilbage fra de hard.core muslimske miljøer !–Haaber at rigtig mange faar læst bogen –Og bliver klogere –og ikke mindst lærer og sætte pris paa Henrik Day´modige debatter !! Jubiii

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.