Helmuth Nyborg forsker i intelligens – Hvor ubegavet er mennesket egentlig?

Danmark Søren Pind 2

Vi ved så meget om alting – men forstår mindre og mindre

Vi er ved at udrydde hele menneskeheden….

Hvor klogt er det?

.

Værd at vide om indvandring

En ikke-vestlig majoritet bliver snart i stand til, helt legalt, at ændre grundloven, afskaffe demokratiet og, måske, trække sharia m.m. ned over hovedet på kønskvotesnakkende feminister.

.

analyse Helmuth Nyborg

.

Flygtninge Helmuth Nyborg

Helmuth Nyborg, prof. emer., dr.phil.

.

 

Forskning inden for området psykometri viser, at gennemsnits-intelligensen i Afrika ligger mellem 68 og 72 iq-point.

Adfærdsgenetikken viser, at iq er 60-80 pct. arvelig. Differentialpsykologien viser, at vi ikke kan øge den generelle råintelligensfaktor. Uddannelses- og erhvervspsykologien viser, at mennesker med iq lavere end 90 har overmåde svært ved at få en uddannelse og et godt job og desuden ved at forsørge sig selv og sine (uanset race og køn).

Ved at kombinere demografi med psykometri (intelligent demografi) konstaterer vi, at gennemsnits-iq for indvandrere til Danmark ligger omkring 86 – med nedadgående tendens over tid. Kvinder med lav iq får omkring fire børn, hvorimod kvinder med høj iq får få børn og så sent, at deres andel af befolkningen svinder for hver ny generation.

.

.

Tilsammen sænker de to tendenser kvindernes, og dermed også Danmarks, gennemsnits-iq. Intelligent demografi viser yderligere, at dansk iq i år 2000 lå omkring 98, og at den siden er faldet adskillige points. Sessions-undersøgelser viser samme nedadgående tendens.

En projektion viser, at dansk gennemsnits-iq vil nærme sig 92 omkring år 2085 – på et tidspunkt, hvor etniske danskere må forventes at komme i mindretal over for ikkevestlige indvandrere. ”Danske” skolebørn er forudsigeligt faldet ned ad rangstigen i internationale sammenligninger.

Andels-mæssigt viser projektionen, at den danske folkeskole allerede omkring 2050 vil blive domineret af ikke-vestlige indvandrerbørn, grundet de etniske fødselsforskelle. Differential-psykologien viser, at iq er overmåde stabil over den enkeltes livsforløb og over generationer.

.

.

.

Det forklarer, hvorfor både første, anden og nu også tredje generations indvandrerbørn klarer sig markant dårligere uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt end etnisk danske børn. Moderne finsk forskning viser, at lande med iq-snit under 90 hverken formår at skabe eller opretholde demokrati. Det forklarer, hvorfor forsøg på at indføre demokratiske tilstande i lande med lav iq er dømt til at mislykkes. Lektionen fås i Libyen, Afghanistan, og Irak. Danmark nærmer sig hurtigt den kritiske lav-iq-tilstand.

Samlet illustrerer denne forskning nogle af de grundlæggende parametre, der fremmer Danmarks muligvis allerede uafvendelige økonomiske, demokratiske og velfærdsmæssige kollaps.

Selv salig Muammar Gaddafi viste mere indsigt, da han stillede det retoriske spørgsmål: »Hvorfor skulle vi dog bruge tanks og bomber for at indtage Europa, når vi har vore kvinders barnevogne?«

.

.

De nuværende tal viser nemlig med ubønhørligt stigende sandsynlighed, at majoriteten af etnisk homogene danskere inden år 2100 vil blive erstattet af en stadig voksende inhomogen majoritet af høj-fertile ikke-vestlige befolkninger med lav iq, der gennemsnitligt savner den nødvendige intellektuelle kapacitet for opretholdelse af demokrati og velfærd (dvs. har iq under 90). 

Faldende iq betyder nemlig faldende konkurrenceevne – individuelt såvel som nationalt. Et nationalt fald på blot tre iq-point svarer til en bnp-nedgang på op mod 35 pct. (dog med indbygget tidsforsinkelse). Hertil kommer, at skulle det endelig lykkes at tiltrække kun de bedst begavede indvandrere, skader man de udviklingslande, der har mest brug for dem. Det forekommer direkte uetisk.

.

børn

.

I lyset af disse skadevirkninger ligger der en dyb ironi i, at det er lykkedes for tilhængerne af indvandring (med eller uden kvalitetskontrol) at fremstille sig selv som gode, ædle, progressive, og fremsynede humanister, som agerer i dyb samklang med hårdtarbejdende EU- og FN-folk, der ved præcist, hvad der foregår. Samtidigt har de manet et billede frem af alle andre som onde, højreorienterede, fascistoide, fremmedfjendske, urene, skimlede, racistiske landsbytosser med skingre stemmer. 

Pointen er her, at Europa (og USA) endnu ikke har forstået, at indvandrerdebatten kun giver mening i et evolutionsbiologisk perspektiv. Denne vidt udbredte misopfattelse skyldes, at det moderne akademis lederskab siden 1950’erne har begået kollektivt akademisk bedrag ved systematisk at undertrykke den relevante adfærdsgenetiske og differential-psykologiske forskning. Mange moderne universiteter præges fortsat af kulturradikale og venstreorienterede majoriteter, som indædt forsvarer 1960’ernes ubiologiske lighedsillusion og kulturens store betydning.

Dansk Psykolog Forening røber dens manglende indsigt i psykologien

Aarhus Universitet og Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed tjener som særligt grove eksempler på systematisk forfølgelse af reelt retsløse forskere, der kombinerer intelligens med demografianalyser og forsvarer evolutionsbiologisk adfærdsforskning.

Her ligger forklaringen på, at mange moderne universiteter bærer et stort ansvar for at bringe dansk demokrati og velfærd i fare på langt sigt. Deres uredelige undertrykkelse af relevant adfærdsgenetisk forskning er den primære årsag til, at fremtrædende erhvervsledere, politikere, og fhv. chefredaktører sekundært også optræder på samfundsskadelig vis. Tilsammen forårsager deres uredelige misinformation, at vore børn kommer til at overtage et Danmark (og Europa), der hastig er på vej mod et politisk-religiøst, etnisk inhomogent, multikulturelt samfund, der i stigende grad præges af voldelige etniske konflikter. Deres er skylden for, at en ikkevestlige majoritet snart bliver i stand til, helt legalt, at ændre grundloven, afskaffe demokratiet og, måske, trække sharia m.m. ned over hovedet på kønskvotesnakkende feminister.

.

.

Dele af historien har det med at gentage sig selv. Dr. Goebbels sagde engang meget rigtigt, at nazister brugte demokratiet til at afskaffe demokratiet. Selv salig Muammar Gaddafi viste mere indsigt da han stillede det retoriske spørgsmål: »Hvorfor skulle vi dog bruge tanks og bomber for at indtage Europa, når vi har vore kvinders barnevogne?«

Tør man håbe, at politikerne, erhvervsledere og skåltalende universitetsledere når at erhverve sig bare tilsvarende indsigt, før endnu voldsommere etniske konflikter bryder ud i Danmark og resten af Europa? Jeg tvivler efterhånden på, at de når det.

Signalpolitik er i hvert fald ikke længere tilstrækkelig.

Kilde: Jyllands-Posten

.

børn

Test din IK

Om IK tests på nettet:

Mensa Danmark er blevet gjort bekendt med, at der på nettet reklameres for forskellige andre “IK-tests”. Nogle mod betaling, andre gratis.

Mensa Danmark er ikke associeret med disse tests. Vi står udelukkende bag den gratis vejledende IK test her på siden.

Testen 

.