Hej Bjørn… er du muslim?

.

Er der et spørgsmål, som jeg får meget tit er det……

Hej Bjørn… er du muslim?

.

Det, som er tankevækkende her er dels det forhold, at jeg aldrig har læst koranen, og dels jeg kun fortolker naturens love – biologien og psykologien – ikke hver for sig, men som en sammenhængende forståelse af mennesket. Et levende væsen, som hverken Gud eller biologisk, er skabt for dets egen skyld. Men som en naturlig del af helheden.

Når jeg på den baggrund gentagende gange alligevel får spørgsmålet – Hej Bjørn… er du muslim? – skyldes det, at muslimerne genkender islam i beskrivelsen af naturens love.

Men naturens love som sådan er en ukendt verden for muslimerne. For det er aldrig faldet dem ind at studere det Gud skabte, uagtet de fascineres af det smukke i skaberværket.

.

Rapadalen, Sarek Nationalpark 

natur

.

For mit eget vedkommende er jeg vokset op med naturen, hvilket er grunden til mit fokus i livet blev at begribe menneskets unaturlighed.

For kommer vi måske ikke af den samme naturlighed?

At finde svaret blev en lang vandring ind i forståelsen af naturens love, som jo på dette tidspunkt var beskrevet. Men uden at give et svar på, hvorfor mennesket er den eneste art af alle arter, der kun blev mere og mere unaturlig. 

Det ved jeg så alt om i dag!

Man har tilsyneladende aldrig undersøgt mennesket som en naturlig del af helheden, uagtet biologerne beskriver mennesket som en Homo sapiens, der påviseligt er en art, som alle andre arter, og derfor er underlagt de samme lovmæssigheder, som alle de andre arter.

Biologerne ser med andre ord ikke sig selv, som en Homo sapiens, der er underlagt naturens love. Hvor selvmodsigende det end måtte lyde, så er det en kendsgerning.

Psykologerne på deres side forstår kun det psykisk syge, men ikke forudsætningerne for at beskytte det psykisk naturlige. Som de så heller ikke ved hvad er. Hvorfor de i den grad fremmer det psykisk syge i verden, fremfor at udrydde det.

Undervejs i dette forløb møde jeg endnu en selvmodsigende kendsgerning. Nemlig den muslimske forståelse af virkeligheden. Hvor muslimerne godt nok fascineres at det smukke i naturen. Men uden at fordybe sig i dens lovmæssigheder.

 En tilfældigt møde med en tilfældig mand, der skulle vise sig at være muslim, og en samtale om mennesket og samfundet, forstået fra to vinkler – den naturlovmæssige og den muslimske – skulle vise sig at være helt sammenfaldende. Så sammenfaldende, at jeg for første gang nogensinde fik spørgsmålet – Er du muslim?

Siden har jeg fået spørgsmålet mange gange, og står hver gang med samme problem, som var jeg blevet spurgt om – Er du menneske?

Sagen er nemlig den, at islam forstår mennesket som værende en Homo sapiens, der netop er i stand til at bryde med Guds love. Hvorfor mennesket selv skal forhindre det sker ved at tvangsunderlægge mennesket love, der fastholder mennesket indenfor Guds vilje med det skabte.

Nemlig indenfor naturens biologiske og psykologiske love.

Men det er så ikke en forståelse, som muslimerne flest accepterer. For som sagt er naturens love ikke noget, som muslimerne forstår sig på, og er derfor ikke er klar over dette vigtige sammenspil der er mellem det at tro, og det at vide… Gud.

De tideligste mennesker er de rigtigste muslimer – skal profeten Muhammed saws have sagt, foruden at anbefale muslimerne at søge viden. Om de så skulle rejse til Kina for at få den. Samt det forhold, at profeten saws levede meget nøjsom, uagtet han kunne have beriget sig selv, som en anden konge.

.

Hele grundforståelsen af islam er derfor i korthed:

.

Vi fødes med andre ord som muslimer. For at forstå det, skal man søge mere viden, for derved at forstå, hvorfor mennesket skal påtvinges (sharia), for at forblive at være naturlige og nøjsomme i forhold til naturen. 

.

muslim børn

.

Svaret på spørgsmålet:

– Hej Bjørn… er du muslim? –

er derfor også det mest nærliggende:

Salam Ali Muhammad

Som du nok ved, så fødes vi alle som muslimer, men ikke nødvendigvis ind i et samfund eller en verden, der er muslimsk. Hvorfor kampen er at bevise overfor sig selv og verden, at man er muslim i hjerte og sind, i forståelse og viden, og ikke mindst i kamp for at genskabe den muslimske verden op imod den ikke-muslimsk verden.

Jeg bliver ikke muslim ved at konvertere til islam, men ved at vise det, før jeg konverterer.

Det er den kamp, jeg kæmper dag ud og dag ind….

Insha’Allah

Det begyndte i en ung alder

.