Havvindmøller ved Omø er en trussel mod fuglene

Visualisering af Omø Syd Havmøllepark

.

Havvindmøller ved Omø truer dykænder

.

Havvindmøller skal væk fra fuglerige farvande, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som vil have stoppet aktuelle planer om fuglefarlige vindmølleparker nær Sjællands vestvendte kyster.

Af Jan Skriver

Tusinder af sårbare dykænder risikerer at blive fortrængt fra en af deres internationalt vigtige rastepladser, hvis Energistyrelsen får realiseret planerne om at placere 80 cirka 200 meter høje vindmøller ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet ud for Stigsnæs i Sydvestsjælland og nord for Lolland.

Omø Syd Havmøllepark på dagsordenen

.

Foto: John Frikke: Edderfugle

.

”Det vil være en stor ulykke, hvis planerne om en havvindmøllepark mellem Sydvestsjælland, Lolland og Langeland føres ud i livet. Farvandet er i vinterhalvåret af international betydning for truede havdykænder som fløjlsænder og edderfugle samt for sortænder.

Og Danmark er i henhold til EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv forpligtet til at beskytte disse fuglebestande. Også lommer og lappedykkere i store antal tilbringer vinteren i det lavvandede, føderige farvand.

De risikerer ligeledes at blive fortrængt fra deres livsvigtige områder”, siger Hans Skotte Møller, der er biolog, og som repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Slagelse Kommunes Naturforum for DOF-Vestsjælland.

.

.

Møllevinger kontra fuglevinger

”Det er problematisk og uacceptabelt, at der i statsligt regi planlægges kystnære havvindmølleparker i fuglerige områder, som har international betydning for en lang række fuglearter.

Derfor mener vi, at disse vindmøller skal placeres i områder uden forekomster af store mængder havdykænder og lommer”, siger Hans Skotte Møller, der også er i bestyrelsen for Agersø Naturcenter.

Både naturcenteret og DOF-Vestsjælland har sammen med andre naturorganisationer i Slagelse Kommune gjort indsigelse mod planerne om havvindmølleparken ved Omø Stålgrunde.

.

.

Trækfugle på kollisionskurs

Ikke kun havets rastende og fødesøgende fugle vil blive ramt af de planlagte havvindmøller ved Omø, hvis vingefang, altså afstanden fra vingespids til vingespids, vil være op imod 160 meter.

Et af Nordvesteuropas største fugletræk om efteråret på op imod tre millioner fugle vil risikere at flyve ind i området med møllerne, som kan blive dødsfælder for både trækfugle og havdykænder.

”I sensommeren og til ud på efteråret forlader store mængder af fugle Sjællands sydvestvendte kyst og trækker ud over havet ved Stigsnæs. Mange af dem vil stile direkte mod en havvindmøllepark ved Omø Stålgrunde og risikere at blive ramt af møllevinger.

Undersøgelser fra havvindmølleparker i Østersøen har dokumenteret, at dagtrækkende rovfugle som fiskeørne, røde glenter og musvåger bliver tiltrukket af havvindmøller, og mange omkommer efter kollisioner med snurrende møllevinger”, siger Hans Skotte Møller.

.

.

Tænk fuglene ind i placeringen

I dag er mindst fire kystnære havvindmølleparker i spil i de indre danske farvande. Udover møllerne ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet er der planer for Jammerland Bugt syd for Kalundborg, Mejl Flak i Aarhus Bugt og Lillebælt Syd.

”DOF har et stærkt fokus på, at planlagte vindmøller både på land og til havs ikke må påvirke fuglebestandene. Og det gælder både den direkte dødelighed ved kollisioner og forstyrrelsen af rastende fugle i vigtige fødesøgningsområder”, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Han understreger, at DOF er en stor tilhænger af vindkraft og en udfasning af fossile energikilder, der kan forstærke de igangværende klimaændringer. Det er havvindmøllernes placering, som foreningen ser kritisk på, når disse truer fuglebestande.  

På hjemmesiden www.borgerforslag.dk er der frem til 11.11.2018 fremsat et forslag om en mindsteafstand til kysten for havvindmøller.

.

.

Læs mere om DOF’s holdning til vindmøller

Kilde: dof.dk

.

Planlagt højspændingsledning forudses at blive dødsfælde for yngle- og trækfugle

.