Havets ulve: Kemikaliet PCB truer med at udrydde halvdelen af verdens spækhuggere

Spækhugger (Orcinus orca) med unge.

.

Spækhuggerne hører til tandhvalerne. De bliver også kaldt »havets ulve«, for de jager som ulvene i flok og spiser hvad de kan fange.

Faktisk er spækhuggeren et af de farligste rovdyr man kan møde i havet. Men der er så vidt man ved ingen mennesker endt som spækhuggerens føde.

Spækhuggeren er hvad man på engelsk kalder »top predator« Det betyder at den er det øverste rovdyr i en lang fødekæde. Det betyder igen at der faktisk ikke er nogen rovdyr, der spiser levende spækhuggere.

Spækhuggeren er truet på livet: Halvdelen af verdens bestande står foran gigantisk kollaps.

Spækhuggeres problemer er derfor hovedsageligt sygdom og mangel på føde. Og nok så livstruende: Kemikalier.

I lighed med ulvene optræder spækhuggerne i flokke, hvor alle, som hos ulvene, er beslægtet med hinanden. De holder sig nær vandoverfladen, således at den spidse rygfinne ofte ses stikke op.

Den kan springe helt ud af vandet, eller stille sig lodret op i vandet, for at orienterer sig. Den normale marchhastighed er 10-13 km/t, men over kortere afstande opnås betydeligt større hastigheder indtil 60 km/t.

Korte dyk varer 10-35 sekunder, længere op til 4 minutter, og 7 minutter er den længst dokumenterede dykketid. Kan dykke ned til mindst 260 m.

Spækhuggerne jager i flok og har udviklet en lang række jagtteknikker. De angriber bl.a. sæler på deres ynglepladser i drivisen, idet de bryder isen i stykker under dem. Selv store bardehvaler kan blive angrebet af en flok spækhuggere.

De kan strande sig selv for at snuppe en hvilende sæl og herefter vrikke sig ud igen. De kan også ved hjælp af lyde koncentrere en fiskestime til en solid søjle, der er let at angribe.

Store hajer som den hvide haj flygter hvis der er spækhuggere i farvandet. En spækhugger skal have svarende til 5 sæler om dagen for at overleve.

Lykkes det en flok spækhuggere at liste sig ind på delfiner spiser de også dem. Selv de store hvaler som pukkelhval og blåhval kan blive spækhuggernes bytte.

.

Havets ulve

.

Trods udfasning og forbud i årtier så er kemikaliet PCB stadig en trussel for dyr i toppen af fødekæden.

Spækhuggere er en toptunet dræber, der er en af havets største og dygtigste jægere, hvor alt fra sild til blåhvaler er på menukortet.

Men det har sin pris at være øverst i havets fødekæden. Det betyder nemlig, at spækhuggerne er et af de pattedyr med de højeste niveauer af miljøgiften PCB i fedtvævet.

50 procent af verdens bestand af spækhuggere kan forsvinde om 30-50 år med det nuværende niveau af PCB i havet, viser ny forskning offentliggjort i Science.

.

.

Og det er på trods af brugen af PCB i eksempelvis plastik, elektronik, fugemasse og maling har været forbudt i flere lande siden 70’erne og 80’erne. I 2004 forpligtede over 90 lande sig gennem Stockholm Konventionen til at udfase og afskaffe PCB.

Selv i dybet af både Kermadec- og Marianergraven har forskere fundet ekstremt høje spor af kemikalier, der er mistænkt for at være årsag til b.la kræft, fosterskader og manglende forplantningsevne.

Der er tale om persistente organiske miljøgifte, de såkaldte POP-stoffer, der af EU betegnes som farlige.

Frem til 1970’erne blev flere af stofferne anvendt nærmest ukontrolleret, men i dag er flere og flere af dem gradvist blevet reguleret og nogle af dem forbudt enten internationalt eller i EU.

Det gælder blandt andet PCB, en af verdens 12 værste miljøgifte – “Det beskidte dusin”, som i Danmark blev brugt i byggematerialer frem til 1977, og derfor findes i rigtig mange boliger og skoler.

.

Vi hjælper individet – sideløbende med vi udrydder arten..!

.

I samarbejde med en lang række universiteter og forskningsinstitutioner har forskere fra Aarhus Universitet vist, at spækhuggeren muligvis vil forsvinde helt fra en række områder i verden.

Rune Dietz er professor ved Aarhus Universitet og en forskerne bag undersøgelsen. Han finder det skræmmende, at PCB fortsat er på et niveau, der giver effekter så mange år efter udfasningen og forbuddet af giftstofferne.

– PCB nedbrydes ekstremt langsomt og bliver overført fra generation til generation hos spækhuggerne, siger Rune Dietz til DR Viden.

Giftstofferne overføres nemlig fra moderens fede mælk til kalven.

– Hvis en hun-spækhugger er så heldig at føde en unge, så når hun ammer sin unge, overfører hun måske 60-70 procent af sit kropsindhold og hermed PCB’et til ungen, siger Rune Dietz.

.

2018

.

Giftstoffer ophober sig gennem fødekæden

Selvom overfiskeri og menneskeskabt støj også påvirker den store tandhval, så har især PCB og anden forurening en stor betydning for spækhuggerne.

– PCB har en effekt på deres reproduktion. Hvis koncentrationen i spækket er højt nok, så holder de op med at reproducere sig selv, siger Rune Dietz.

Derudover kan spækhuggernes immunforsvar også blive svækket, mens risikoen for kræft også øges. Og mængden af PCB – og dermed de medfølgende risici – afhænger i høj grad af, hvad spækhuggerne spiser, forklarer Rune Dietz.

– For hvert led i fødekæden stiger niveauet af PCB op mod 100 gange. Dem, der er mest udsatte, er dem, der spiser havpattedyr, hajer og varmblodede fisk som tunfisk, siger han

Det betyder blandt andet, at spækhuggere i farvandene ved Norge klarer sig fint, fordi de primært lever af sild.

.

.

Forsker: Stockholm Konventionen bør genovervejes

Det er Rune Dietz forhåbning, at IUCN, der vurderer tilstanden for verdens dyrearter, opgraderer spækhuggerens status til truet.

Rune Dietz håber også, at man vil ændre reglerne i Stockholm Konventionen, da der er en dispensenstion til at benytte PCB i lukkede systemer indtil 2025 – og i 2028 skal de totalt udfases.

.

Højt specialiseret jagtteknik

.

– Lukkede systemer er jo formodentlig ikke totalt lukkede. Selvom du har PCB i en kondensator, så er der jo ikke noget, der varer evigt, hvis det sidder i en bil eller radio. På et eller andet tidspunkt bliver det jo smeltet om, og så kommer de her stoffer ud i naturen, siger han.

Der sker desuden en løbende frigivelse fra de steder, hvor PCB har været benyttet over de år, hvor det var lovligt, forklarer Rune Dietz.

– Denne fordampning og spredning er givetvis i stigning med den globale temperaturstigning, siger han.

Kilde: dr.dk – Kilde: science.sciencemag.org

.

Alvorligt truet hvalart er holdt op med at få unger

.