Har klimaet krydset det frygtede: Tipping Points?

Gnuerne og mange andre arter er truet med udryddelse af både klimaændringer og overbefolkningen.

 

Tipping Points er et brugt begreb indenfor klimaændringer og betyder kort sagt, at en proces er eskaleret og kan passere en grænse, hvorefter processen ikke kan gå tilbage igen – eller har meget svært ved det.

.

.

Når vi taler om klimaændringer er budskabet ofte, at det bliver gradvist varmere i fremtiden, og at vi skal forberede os på en række konsekvenser af det ændrede klima. Heri står der også ofte mellem linjerne, at der ikke umiddelbart er nogen vej tilbage til det klima vi havde for 50 eller 100 år siden.

Det skyldes for det første, at CO2–udledningen fortsat er stigende.

Men det skyldes også, at klimaforandringerne kan sætte gang i uoverskuelige kædereaktioner, som gør at ændringerne for alvor tager fart, og kan accelerere og i værste fald ikke kan stoppes igen.

Det er her begrebet Tipping Points kommer ind i billedet.

Således har det været kendetegnende, at klimaforskerne har opstillet 3 scenarier for klimaudviklingen, som det også har været kendetegnende klimaforskerne er blevet overrasket over, at klimaudviklingen har været mere alvorlig, end deres værste scenarie i deres klimamodeller. Endda med så store forskelle, at de var helt i tvivl om deres udregninger overhovedet stemte overens med virkelighedens verden.

.

.

Nu er stor dele af USA ramt af den værste tørke i over 1000 år

Når politikerne drøfter klimaændringer er indtrykket, at de har alverden af tid. Og det uagtet de er mindst 30 år for sent på den…!

Politisk tages problemet ikke seriøst. For der er flest stemmer at hente ved at tilbyde befolkningen mere forbrug, rigdom og velfærd.

De amerikanske landmænd opfordres til at undlade såning grundet vandreservoirer er lavere end vanligt. Hele USA’s vestlige del tørster efter vand.

 

Mennesket ser klimaændringerne som en ubekvem sandhed, og ikke som en dødelig trussel.

 

Det vestlige USA står på kanten af en tørke af historiske dimensioner. Så markant er advarslerne i de amerikanske medier.

De officielle tørkeindekser melder om udbredte, kraftigt mørkerøde områder over det meste af det vestlige USA. Her melder farvetonerne om alt fra den gule “usædvanligt tørre” over orange “udbredt tørke”, til først højrød “ekstrem tørke” og til sidst mørkerød “exceptionel tørke”.

Ifølge New York Times er situationen både usædvanlig og historisk i det vestlige USA, især i områderne omkring Californien og Nevada, der ellers også er kendt for ekstremt høje sommertemperaturer og lange perioder uden et eneste dryp af regn.

Flere af USA’s vestlige delstater forbereder sig på en ny bølge af brandvarmt vejr denne weekend.

USA’s nationale vejrtjeneste (NWS) har udsendt advarsler om ‘farligt varme forhold’ i den nordvestlige del af landet frem til mandag. Det skriver Ritzau.

I Death Valley i Californien ventes weekendens temperaturer at nå op på 54 grader.

– Langvarige varmerekorder bliver sandsynligvis udfordret eller slået, siger NWS om weekendens vejr.

I mindst otte delstater ventes termometeret at nå op over 40 graders varme.

De ekstreme temperaturer i weekenden forventes ifølge NWS særligt at ramme Oregon, Idaho, Nevada, Utah og Arizona. Men også Washington, New Mexico og Colorado kan se frem til temperaturer på omkring 40 grader.

“Flere steder har man erklæret nødsituationer på grund af tørken. Landmænd og ranch-ejere lider. Stater er nødt til at skære ned på vandforbruget. Store naturbrande er brudt ud tidligere end normalt med flere massive brande i Arizona, New Mexico og andre stater”, skriver mediet.

Tørkesituationen har gjort, at man ifølge New York Times flere steder har bedt landmænd om at undlade at så afgrøder. Andre steder må ranch-ansatte transportere vand og foder til kreaturer over store afstande, fordi deres normale fødegrundlag er reduceret. Senest er landmændene advaret mod livsfarligt vejr, med stor risiko for dehydrering.

Perioder uden regn er ikke usædvanlige i det vestlige USA, hvor netop sommeren ofte er lang og yderst varm. Men hvor der “normalt” går et par uger uden regnvejr, er der de seneste år gået flere måneder uden byger. Samtidig er mere vinternedbør faldet som regn frem for sne, hvilket betyder mindre snedække og dermed et skifte i, hvornår og hvordan vandmængderne skal håndteres for de lokale myndigheder.

I Frankrig finder man sunde bøgetræer dødende grundet hede og vandmangel.

Senest er der oplysninger om usædvanlige hedebølge i det nordlige Norge.

.

.

Det er den kapitalistiske samfundsindretning, der skal ændres til en langt mere lav-teknologisk samfundsindretning.

En flyvetur fra København til New York udleder – afhængigt af beregningsmetode og flytype – 0,7-3 ton CO2. Der skal altså tilsyneladende købes og plantes mindst et træ for at gøre flyrejsen over Atlanten klimaneutral. Tilsyneladende. For tidshorisonten er ikke ens for de to aktiviteter: Flyrejsen sender sit CO2-bidrag op i den følsomme atmosfære her og nu, mens det tropiske træ støvsuger den samme mængde ud af atmosfæren gradvist over en levetid på måske 100 år.

CO2-neutraliseringen sker altså med markant forsinkelse, og det er ikke ligegyldigt for klimaet.

.

Den vigende artsdiversitet vil udrydde menneskeheden.

.