Handelskrig mellem Kina og USA røber meget mere…. end en vaklende verdensøkonomi….!

.

Det er Romerrigets fald

 

Det er ganske uden betydning, hvad Obama eller Mahmoud Ahmadinejad, eller for den sags skyld nogen som helst anden, måtte gå rundt og bekymre sig om lige nu.

For verden vil alligevel være en ganske anden, om ikke så mange år, hvor alt vil vende på hovedet.

Eksisterende stormagter vil gå i opløsning indefra, og vil ende ud i utallige oprindelige befolkningsgrupperinger, der hver især vil kæmpe deres kamp for at få mad og vand.

Det er Romerrigets fald, nu blot i global størrelse, som er under udvikling lige nu.

Ikke blot Kina, men også Indien, Rusland, Asien, ja selv den største skurk og synder af alle, USA, vil blive ramt af det samme oprør, som nu breder sig ud i verden. Hvilket vil opløse disse store lande indefra til utallige mindre nationer. Nemlig de oprindelige, som gennem tiderne er blevet overvundet og underlagt de eksisterende magthavere.

Opstanden handler nemlig ikke om demokrati eller religion. Men om den begyndende hungersnød i verden.

I den proces vil der komme til at dø rigtig, rigtig mange mennesker.

Ikke i en fjern fremtid, men indenfor den allernærmeste….!

.

Af Bjørn Holmskjold, mandag den 21. februar 2011

.

.

Kina udtrykker økonomiske frygt for Donald Trump’s formandskab

.

Beijing frygter en yderligere opbremsning i omsætningen som følge af politisk usikkerhed og sociale spændinger spreder angst om den globale økonomi.

Kina er ramt af en kraftig nedgang i eksporten sidste år, og frygter sin handelsposition vil blive svækket yderligere i 2017 med konsekvenser for den globale økonomi, hvis Donald Trumps protektionistiske politik udløser en handelskrig.

En uge før milliardæren skal indvies som amerikansk præsident, udtrykte de kinesiske myndigheder bekymring for, at Trump ville følge op på løfter om at indføre høje toldsatser på import fra Kina med beskyldninger om at landet laver valuta manipulation. Den nyvalgte præsident har længe fastholdt, at Kina har devalueret sin valuta for at gøre sin eksport mere konkurrencedygtig på de oversøiske markeder.

Beijings bekymringer kommer på baggrund af en afmatning i handel med tal der ​​viser, at eksporten faldt for andet år i træk i 2016, med et fald på 7,7% – det største fald siden 2009 – mens importen faldt med 5,5%.

Den svagere end ventet præstation bidrager til bekymringen for, at den globale efterspørgsel er aftagende i et klima med øget politisk usikkerhed og sociale spændinger.

.

.

“Den moderne civilisation vil bryde sammen inden for de næste årtier, forudsiger et nyt studie.

Der finder nøjagtigt de samme faretegn, som fik tidligere civilisationer til at gå under.

.

»Der er bestemt grund til at være bekymret. Når vi ser en overbefolkning og et stadig større pres på ressourcerne, så indtræffer der en ændring i de relative priser på arbejdskraft og prisen på ressourcerne. Prisen på ressourcerne stiger, og prisen på arbejdskraft falder, og det gør det rigtig svært at finde på alternativer på kort sigt. Man kan bruge rigtig meget arbejdskraft i udviklingslandene på at fremskaffe mineraler, fjerne skov, udrydde truede arter, inden det ikke længere kan betale sig,« siger Thorkil Casse.”

Af Helle Maigaard Erhardsen

.

Kilde: ing.dk/artikel/nasa-studie

.

.

Verdensbanken advarede i denne uge, at den globale økonomi er i fare grundet den usikkerhed, der er udløst af Brexit og ankomsten af Trump i Det Hvide Hus. Der var også en lille advarsel om vækstudsigterne fra World Economic Forum, som før sit årlige møde i Davos næste uge sagde, at stigende indkomst-ulighed udgjorde en risiko for den globale økonomi i 2017.

De politiske beslutningstagere og investorer venter på at se, hvilke løfter givet af Trump under hans kampagne, han vil forsøge at presse igennem efter at være blevet taget i ed den 20. januar. Han kæmpede mod den demokratiske kandidat Hillary Clinton med en anti-globaliserings strategi med masser af løfter om at bringe arbejdspladser tilbage til Amerika, som han hævdede var blevet tabt til Kina og andre lande.

Kinas toldmyndigheder gav udtryk for sine bekymringer fredag. “Tendensen af anti-globalisering bliver mere og mere tydelig, og Kina er det største offer for denne tendens,” fortalte talsmand Huang Songping til journalisterne, ifølge Reuters nyhedsbureau.

“Vi vil være meget opmærksomme på politikken omkring udenrigshandelen efter Trump indvies som præsident.”

.

.

Det vil gå op for Donald Trump, at sædvanlige allierede i Sydøstasien retter deres troskab mod Kina, fordi de tvivler på, hvor stærk og målbevidst USA er. Han vil bemærke, at Kina er ved at blive mere selvsikker på internationale møder. Han vil komme til at indse, at præsident Xi Jinping, der er ved at forberede sig på en vigtig politisk ændring senere på året, tager kraftigt til genmæle over for hans kritik af Kinas handlinger i Det Sydkinesiske Hav eller kinesisk handel og konkurrencepolitik.

Præsident Xi Jinping vil fordømme USA’s gøren og laden, som efter hans opfattelse er provokerende.

Fremskridt vil være truet

Hvis Donald Trump lukker Taiwan ind i varmen for at presse Kina, og hvis Xi Jinping føler, at demokrati aktivister i Hongkong skaber problemer for hans styre, og hvis Kinas forhold til den amerikanske allierede Japan forringes, eller hvis en nødsituation i Nordkorea fører til, at USA og Kina kommer skævt ind på hinanden, vil det amerikansk-kinesiske forhold i den grad blive sat på en prøve.

.

.

Hvert år i januar offentliggør Eurasia Group en liste over vigtige politiske risikoområder i verden for det kommende år.

I 2017 er der mange årsager til, at Eurasia Group har sat ”Trump’s USA” øverst på listen over udsatte områder.

Donald Trump gik til valg på et løfte om at genskabe fordums storhed for USA’s vedkommende (”make America great again”), men han lovede tillige, at han ville indføre en tilgang til verden ud fra princippet om, at USA’s interesser skulle komme i første række (“America first”).

Han er den første folkevalgte præsident i USA, der aldrig nogen sinde har gjort tjeneste i hverken politik eller forsvaret. Han har begrænset kendskab til omverdenen og har endnu til gode at konstatere, hvilke rådgivere og embedsmænd han kan forlade sig på i henseende til fornuftig rådgivning. Desuden er han lidende af galopperende storhedsvanvid grundet en udpræget narcissistisk personlighedsforstyrrelse, der gør han er helt utilregnelig i hans psykotiske tilstand.

Verdens stærkeste land står til at blive langt mere uforudsigeligt.

I Europa vil Donald Trumps betingede støtte til Nato, hans hældning mod Vladimir Putins Rusland og hans politiske åndsslægtskab med EU-fjendtlige populister gøre den transatlantiske alliance svagere end på noget tidspunkt siden 1930’erne.

.

.

I forhold til Mellemøsten har USA’s energi revolution støt og roligt mindsket USA’s interesse for rivaliseringen i regionen, så de rivaliserende magtfaktorer, det være sig i og uden for et lands styre, kommer selv til at kæmpe deres kampe om magten.

Donald Trumps skepsis over for internationale institutioner som FN og Verdensbanken vil undergrave det arbejde, de udfører i henseende til konfliktløsning, boliger, fødevarer, beskyttelse af flygtninge samt investeringer i udviklingslande.

.

.

Risiko for konflikt med Kina

Mest bekymrings-vækkende er den voksende risiko for konflikt mellem USA og et Kina, der er på vej frem.

Præsident Xi Jinping vil bruge Donald Trumps erklæring om USA’s uafhængighed til at fremme kinesiske sikkerhedsinteresser i Asien og Kinas økonomiske interesser alle vegne.

I nylige taler har han forsikret, at det bliver Kina og ikke det samhandelsskeptiske USA, der kommer til at stå for fortsat globalisering. Det er et budskab, der bliver understreget af hans tilstedeværelse i næste uge ved World Economic Forums årsmøde i Davos – det er første gang nogen sinde, at en kinesisk præsident er til stede – og hans støtte til FN’s nye generalsekretær, António Guterres, er helt uden fortilfælde.

Kina er ikke længere nogen ”teenager, der er ved at udvikle sig”, og som endnu ikke parat til at påtage sig en lederrolle.

Som magtfaktor er Kina derimod trådt frem på scenen.

.

Det psykisk syge går i arv til børnene….!

.

Om Vesten er i forfald?

Torsdag, 16. august 2012

Naturligvis er Vesten i forfald, for menneskene er i psykisk forfald.

Det ene betinger som naturlig konsekvens det andet!

.

Vi lever i en vestlig verden, hvor dyreværnsloven er bedre beskyttende dyrenes tarv, end nogen lovgivning er beskyttende barnets tarv.

Så det gir´ sig selv!

Kapitalismen tager forældrene væk fra børnene i deres opvækst, hvilket skader deres personlighedsdannelse med blandt andet en dyb tomhedsfølelse til følge. Som kapitalismen så omgående udnytter reklame-mæssigt, ved at kompensere tomhedsfølelsen med materialisme.

Hvilket igen øger nedslidningen af naturressourcerne, samt skaber klimaændringer til skade for hele verden.

Den sociale arv vil konsekvent opformerer det psykisk syge i antal og grad, med det sigte, at det psykisk syge udrydde sig selv i lutter karakterafvigende adfærd.

Formentlig i form af en atomkrig!

Så kort kan en ufravigelig, og tilmed påviselig, sandhed siges!

Det man glemmer er psykologien i tingene. Menneskets adfærd er altid psykologisk betinget, og da psykologien er systematisk og ens gældende alle mennesker, så er det blot at forstå systemet.

Modsat Romerrigets fald, bliver det denne gang et verdensomspændende fald. Hvilket ikke mindst skyldes, at mennesket denne gang forrykker økosystemerne og klimaet i en sådan grad, at det alene truer menneskehedens overlevelse. Det er jo flot klaret af den vestlige verden, der burde vide bedre.

Men igen spiller psykologien ind.

For en uddannelse gør ikke den psykisk syge rask, for den er allerede psykisk blind. Den psykisk syge ved ikke, hvad der er det normale, og da man er omgivet af tilsvarende psykisk syge, da bliver det dét psykisk syge, der bliver den gældende normalitet.

Den vestlige verden er, jfr. normalitets-faktoren (den gennemsnitlige psykiske tilstand på et givet tidspunkt), overvejende narcissistisk personlighedsforstyrret. Hvorfor menneskene er uden realitetssans og empati. De møder andre kulturer med hovmod og dominans. Og ikke med en indfølende respekt.

For der er ingen empati eller indlevelse. Den mistede de allerede i opvæksten.

De har end ikke indlevelse i forhold til deres egne børn!

.

Så på spørgsmålet – Om Vesten er i forfald?

Da er svaret uden forbehold – Ja, i den grad!

Bjørn holmskjold: kulturkamp.blogs.berlingske.dk

.

Kilde: b.dkKilde: dr.dkKilde: aljazeera.comKilde: theguardian.comKilde: theguardian.com

.

Natur-katastrofer og terror-angreb vil ryste kloden i år og hvert eneste år frem…!

.