Guldsjakalen vinder frem i Europa i mangel af ulve

European golden jackal (Canis aureus)

.

Guldsjakalen vinder frem i Europa

 

Der er 117.000 guldsjakaler i Europa, ifølge en nylig vurdering af IUCN.

Det er et enormt stort antal dyr, som de europæiske borgere har være relativt ubemærkede overfor, især i sammenligning med ulven, hvis bestand kun er på ca. 17.000 i Europa.

Hvordan har guldsjakalen kunne ekspanderet så hurtigt gennem Europa uden at få opmærksomhed?

Hvordan har guldsjakalen indtaget Europa?

Guldsjakal unger (Canis aureus)

Guldsjakalen er kommet fra Balkan til Vesteuropa, og ekspanderer til områder uden for sine tidligere leveområder, blandt andet til Frankrig og Danmark.

Hvordan har den kunne breder sig så hurtigt, og hvilken effekt det vil have på dyrelivet i de nye områder, er vigtige spørgsmål, som vi i øjeblikket endnu ikke har fuldt overblik over.

For eksempel kan en del af årsagen bag dens hurtige ekspansion være dens fleksible kost. En guldsjakaler spise hvad der er til rådighed – alt fra kød til planter, insekter og menneskelige madspild.

Selvom de er et forholdsvis stort rovdyr, har de ikke tendens til at angribe husdyr. I stedet foretrækker de mindre bytte, eller tager rester, som andre rovdyr har nedlagt.

Golden jackals eat what they find

.

Guldsjakal-Ulv relationer

Et andet interessant spørgsmål, som forskerne forsker i, er effekten af guldsjakalens indvirkning på ulven og omvendt.

Ulven og guldsjakalen er konkurrenter om mange sammenfaldende fødekilder. Men ulven er meget større end guldsjakalen, hvorfor guldsjakalen generelt undgå områder, hvor der allerede er en stærk tilstedeværelse af ulve, såsom Tyskland.

I almindelighed genskaber ulven balance i naturen, og vil derfor forhindrer en over-ekspansion af guldsjakaler i et område. På den anden side er antallet af ulve relativt lavt i områder som Østersøen, Ungarn, Bulgarien.

Guldsjakalens populationer er derfor store, og vil fortsætte med at vokse.

I nogle lande har man udråbt guldsjakalen som værende et skadedyr, og skydes i hundredvis, hvis ikke tusinder, om året.

.

Den europæiske ulv (Canis lupus)

.

Den enorme ekspansion af guldsjakaler er blevet aktiveret, fordi ulven næsten blev udryddet i Europa. Og nu, hvor ulven naturligt vender tilbage til sine tidligere leveområder, er det dén offentlighedens opmærksomhed er rette mod.

Dette giver guldsjakalen de bedste omstændigheder for at øge deres antal og udbredelse uden det i særlig grad bliver bemærket.

Hvor der er en sund ulvebestand, vil der skabes en naturlig bestand af guldsjakaler, og der samme skaber et afbalanceret økosystem.

.

.

Kilde: wilderness-society.org

.

Mårhund med GPS-halsbånd

Problematisk stigning i bestanden af mårhunde i Jylland

.