Grønne partier og Bedsteforældre går i front i klimakampen – Eller gør de?

Hollandske bedsteforældre på cykeltur for børnebørnenes klima

.

I Tyskland oplever partiet De Grønne voksende tilslutning efter en sommer med tørke og klimadebat.

»Vores dagsorden, den grønne dagsorden, er fremtidens dagsorden,« siger partileder Annalena Baerbock.

De Grønnes aktuelle succes skyldes især den tyske regerings krise, en mere pragmatisk politik og et sommertogt med overraskende patriotiske undertoner.

Kilde: information.dk

.

.

Vi er nødt til at handle, hvis vi vil undgå den store klimakatastrofe.

Det siger den tyske sociolog Max Weber og påpeger, at hvis man mener sig i stand til at identificere en bestemt historisk begivenhed som udslagsgivende årsag til et senere udfald – f.eks. et krigsudbrud – må man nødvendigvis samtidig forudsætte, at hvis den begivenhed ikke havde fundet sted, så var udfaldet også udeblevet.

Men vi er også nødt til at afvise forklaringer om dens uundgåelighed (dommedagsprofetien). Så længe den ikke definitivt er indtruffet, er der håb – og dermed muligheder, siger han.

Det enfoldige menneske er ved at udrydde verdens arter og sig selv…!

Men “Dommedag” kommer alligevel snigende.

For virkeligheden er den påviselige, at den såkaldte “dommedagsprofeti” er under udvikling. Men er ikke nødvendigvis gældende alt liv på jorden, men at store dele af livet vil forsvinde i form af den 6. masseudryddelse i klodens historie.

Her for første gang selvskabt af en levende organisme, Homo sapiens, også kaldet mennesket.

Den 6. masseudryddelse betyder jo, der har været 5 forudgående masseudryddelser af liv i klodens historie. Men viser også, at livet trods alt har overlevet så tilstrækkeligt, at livet genopstod, og derfor stadig findes, og formentligt også vil genskabes efter den igangværende 6. masseudryddelse.

Men det bliver så uden mennesket…!

Hvorfor vi er nødt til at handle, hvis menneskeheden vil undgå af begå kollektivt selvmord.

.

.

Bedsteforældrene, der selv er de mest skyldige i verdens tilstand, går nu i front.

.

Grupperne af Internationale Bedsteforældre opfordrer til et nyt moralsk lederskab, ”der prioriterer sikkerheden for alle vores børnebørn og deres ret til en bæredygtig planet højt.

Ved at sætte børnebørnene øverst på de nationale og internationale politiske dagsordener, vil det vise solidaritet mellem generationerne.

De seneste IPCC-rapporter giver ingen tvivl – vores planet er i alvorlig fare.

Mens brandfolkene kæmper med brandene, hælder befolkningen med deres forbrug benzin på bålet.

Vores børnebørn står overfor risikoen for ukontrollerbar global opvarmning i en verden, der er ramt af hungersnød, sygdom, ustabilitet og fortvivlelse. Denne risiko er stærkt stigende, men de internationale klimaforhandlinger er stoppet.

Søgningen efter nye kilder til erstatning for de fossile brændsler vokser. Mere frugtbart land forsvinder, værdifuldt vand forurenes, og flere levesteder for dyr og mennesker forsvinder.

Vi ved, at de fleste fossile reserver skal forblive i jorden, hvis den global opvarmning ikke skal stige til mere end 2° C. Derfor skal kul udfases hurtigere. Miljømæssigt ødelæggende fossile brændselskilder som tjæresande, kulstofgas og skifergas skal ikke udnyttes.

I den skrøbelige højarktiske områder, som er unikke levesteder for det dyrebare marine liv skal beskyttes og prioriteres, hvorfor udnyttelsen af ​​olie skal stoppe.

“Sænkning af varmen” af hensyn til vores børnebørn vil kræve ændrede holdninger og oprigtige bestræbelser på at bremse forbrugerismen i de velhavende samfund.

Vi skal erkende og tilpasse os, at grænserne for Jordens ressourcer. Vi skal forbruge mindre, tænke os om og genfinde de positive værdier – Det vil være fordelagtigt for både nutidens og fremtidens samfund.

Som de ældste anerkender vi vores ansvar som vogtere af de fremtidige generations arv. Vi skylder børnebørn overalt bæredygtige levevilkår, ren luft og vand, frugtbart og uforurenet jord og et stabilt globalt klima.

Kort sagt skylder vi dem en planet Jorden så vidunderlig, som den vi har haft.

Derfor opfordrer vi de bekymrede bedsteforældre i verden til at deltage i indsatsen for at tvinge politiske ledere – nationalt og internationalt.

Cloutier. Organizations supporting it:

For Our Grandchildren, Canada
Grandparents Climate Campaign, Norway
Grandparents Climate Action, Great Britain
The Suzuki Elders, Canada
Grands-Parents pour le climat, Switzerland
Grands Parents pour le climat, France
Grootouders voor het Klimaat, Nederland

See French Version: Déclaration de Concerned Grandparents International

Kilde: besteforeldreaksjonen.no

.

.

Danskheden er blevet enfoldig

Mens den 6. masseudryddelse udvikler sig, med klare tegn på hvad der er undervejs i form af stadig mere udbredt tørke eller oversvømmelser, da er rigtig mange danskere med god grund godt og grundigt i tvivl om, hvem de ønsker som statsminister.

For er deres ønske at stemme på et parti, der reelt vil modvirker klimaændringerne, så findes det parti slet ikke.

I en ny måling foretaget af Norstat for Jyllands-Posten og Altinget svarer 16 pct., at de ikke ved, hvem de ønsker sig som landets leder.

30 pct. af vælgerne foretrækker Mette Frederiksen, der repræsenterer det nyborgerlige Socialdemokrati, mens 22 pct. foretrækker Lars Løkke Rasmussen, der er repræsenterende det stærkt manipulerende naturfjendtlige Venstre.

Mest populær er dog den tredje mulighed; nemlig ingen af de to. Hele 32 pct. af de adspurgte foretrækker »en anden kandidat«, viser målingen.

Det er et udtryk for, at vælgerne ikke længere tager det for givet, at statsministeren skal være enten venstremand eller socialdemokrat, mener professor og valgforsker ved Aarhus Universitet Rune Stubager.

De vælgere, der foretrækker »en anden kandidat«, er efterfølgende blevet bedt om at sætte navn på personen.

Af de vælgere, der ønsker en anden kandidat, peger kun 7 pct. på Alternativets leder.

»Det er interessant, at der alligevel ikke er flere, der foretrækker Elbæk. Det tyder på, at selv blandt Alternativets egne vælgere er der ikke fuld opbakning til Alternativets projektet,« siger Rune Stubager.

Det forstår man godt. Seriøsiteten er helt fraværende, og man skal virkelig have en barnagtig tilgang til virkeligheden, for at se partiet som et alternativ.

.

.

Endnu mere tankevækkende er det, at DF-formand Kristian Thulesen Dahl skulle være efterspurgt som alternativ statsministerkandidat, og det i betragtning af, at partiet grundlæggende er fascistisk, og hverken har en natur- eller klimapolitik.

Partiet tror end ikke på klimaændringerne er menneskeskabte.

Går vælgerne til valg for at redde deres børn, børnebørn og menneskeheden, så er der intet parti at stemme på, der har menneskehedens overlevelse, som en topprioritet.

Partierne er derimod en folkevalgt trussel mod menneskeheden.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Klimaændringerne og det selvtilstrækkelige menneske

.