Grindsted: Rejs til Danmarks “Venedig” og dø….!

Kristeligt Dagblad: Esben Lunde Larsen har et problem med sin troværdighed.

Tror man sig guddommelig er man det modsatte.

.

Miljøministeren havde masser af forståelse – men ingen penge til oprydning af giften i Grindsted.

Kender man til Venstres Natur- og Miljøpolitik, der er en let omskrivning af deres Erhvervs- og Landbrugspolitik, kan det ikke overraske nogen, at der ingen penge var, men en gratis omgang “stor forståelse”.

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for miljøudvalget, mødte forventningsfuld op i selskab med regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Billunds borgmester, Ib Kristensen (V) og det lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen (V).

“Stor forståelse” var hvad de fire syddanske politikere fik med hjem efter mødet med Venstres håndplukkede “miljøminister” Esben Lunde Larsen (V).

De lokale Venstre politiker kan umuligt, med deres indsigt i Venstres “miljøpolitik”, have været overrasket over, at der ikke kom en økonomisk håndsrækning fra staten til oprydningen efter Grindstedværket.

.

Mads Jensen Grindsted

– Jeg er overrasket over, hvor omfattende forureningen er, og hvor meget man vendt det blinde øje til i 40’erne og 50’erne – og hvor længe det har været et problem, som man har været helt klar over i kommunen og regionen.

Sådan siger Mads Jensen, der bor i Grindsted. Han er én af dem, der har deltaget i informationsmøderne om Grindstedforureningen.

Region Syddanmark og Billund Kommune inviterede lørdag borgere i Grindsted og omegn til informationsmøder om forureningen i Grindsted.

Samarbejde er vejen frem

I 2019 skal kommunerne og staten drøfte, hvor mange midler der skal afsættes til de forskellige forureningssteder. Og det er der, hvor der forhåbentligt bliver afsat penge til forureningen i Grindsted, understreger Anni Matthiesen.

Spørger man Billunds borgmester kan kommunerne nemlig ikke gøre noget alene.

– Kun et samspil mellem kommunerne, regionen og staten kan løse det her. Jeg håber, at regionen får foretaget de sidste undersøgelser, og man så får en positiv forhandling med miljøministeren, og vi får taget fat på nogle af problemstillingerne, siger han.

Det kom der heller ikke i dag, men alligevel var mødet ikke spild af tid, mener Jørn Lehmann Petersen fortrøstningsfuld.

– Nu går vi i gang med at få lavet en kortlægning. Især af det, der ligger omkring lossepladsen, men også de andre steder. Så kommer vi med et oplæg til, hvordan vi kan gribe det an.

Blandt andet om vi kan lave nogle barrierer, der hvor der strømmer noget ud i Grindsted Å. Og om vi kan fjerne det, der ligger i Banegravsdepotet, siger Jørn Lehmann Petersen.

.

Naturen har vi kun til låns af børnene, der kommer efter os.

.

Venstre-borgmesteren, Ib Kristensen, var tilfreds efter mødet med Venstres “miljøminister”, Esben Lunde Larsen.

– Jeg synes at det gik rigtigt godt. Vi havde et positivt møde, og Esben var meget lyttende og forstående overfor problemerne, og over for hvordan jeg ser på at være borger i Grindsted med den forurening, der er, siger Ib Kristensen.

Selv om der ikke kom konkrete løfter om penge, så kan mødet i dag være med til at bane vejen for penge i fremtiden, mener han.

– Når regionerne og ministeren i 2019 skal i forhandlinger, så kommer forureningen under Grindsted på banen igen, siger han.

Indholdet af giftdepoterne fra Grindstedværket stammer fra værkets produktion af sovepiller, nervemedicin, vitaminpiller og antibiotika.

Siden 2007 har der været en omfattende og kostbar oprydning i gang.

.

Der er de der mener, at forureningen allerede har afstedkommet bekymrende adfærd hos byens unge.

.

Borgerne frygter for deres drikkevand

Politikerne bør handle nu, lyder det på borgermødet om forurening fra Grindstedværket.

Ane Marie Jørgensens frygt er konsekvenserne for hendes børn og børnebørn, og ikke mindst, hvad forureningen fra Grindstedværket vil betyde for dem.

Hun bor i Grindsted og var sammen med sin mand taget til borgermøde, for at få informer om forureningen. Hun håber at blive klogere på, om man kan rense det farveløse og giftige stof vinylklorid op fra byens undergrund.

– Jeg håber at få svar på, hvad man reelt vil gøre ved problemet. Jeg er ikke bange for grundvandet nu, men man ved ikke, hvad der vil ske på sigt, siger Ane Marie Jørgensen.

– På sigt frygter vi nok for vores drikkevand.

.

Da Gud nedsendte sin vilje til menneskeheden var Budskabet:

Beskyt den naturlighed Jeg skabte Jer – Og den naturlighed Jeg skabte omkring Jer.

Således naturligheden på den sidste dag er som naturligheden blev skabt den første dag.

For kun derved bevises I har forstået Guds Vilje med det skabte.

.

Forskere fra DTU målte i 2010 store koncentrationer af det kræftfremkaldende stof vinylklorid i vandet i Grindsted Å.

Historien fik en lang række politikere fra blandt andet Socialdemokratiet og SF til at forlange, at der skal gøres noget ved problemet her og nu.

Det viser sig imidlertid, at miljøminister Karen Ellemann i den daværende VK-regering på et møde i juni 2010 med Region Syddanmark og Billund Kommune blev orienteret om, at der var målt koncentrationer af vinylklorid, der overskred grænseværdien med 40 gange over en strækning på otte kilometer. 

Det gav dengang anledning til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der på baggrund af de nye data skulle vurdere om der sker en væsentlig påvirkning af å-systemet.

Arbejdsgruppen konkluderede – ikke overraskende – at åen på en strækning på otte kilometer ikke er i en “god økologisk tilstand”, men der er ingen konkrete anbefalinger om at afhjælpe forureningen.

Vandløbet skal holdes under observation.

.

.

Nu – otte år senere – gentager historien sig. 

I slutningen af januar kom det frem, at den omfattende forurening fra Grindstedværket var miljøsvineri i verdensklasse. Undersøgelser viser, at der hvert år løber 10 kilo vinylklorid ud i Grindsted Å og gør det til en af Danmarks værste forureningssager.

De nye forskningsresultater fra DTU tyder på, at forureningen vil fortsætte mindst 20 til 50 år frem i tiden.

Det skønnes, at oprydningen vil koste omkring 100 millioner kroner – penge som Region Syddanmark ikke har.

Dupont, der i dag ejer virksomheden, vil heller ikke betale, fordi deponeringen af affaldet skete med myndighedernes accept, og før de overtog virksomheden.

Lørdag var der borgermøde i Grindsted. Kommunen og Region Syddanmark havde fagfolk til at forklare, hvordan det ser ud på tre konkrete steder. Der deltog lokale politikere ved mødet.

Kilde: dr.dk – Kilde: tvsyd.dk

.

SF: Grindsted-forurening kan løses med ny teknologi

.