God grund til Darwin fik problemer med at forklare mennesket, at det var en Homo sapiens

.

Det begyndte for mig i en ung alder.

.
Freudiansk-darwinisme
Vejen til helhedsforståelsen

går via sammentænkningen af naturens
freudianske (psykologiske) og darwinistiske (evolutionære)
lovmæssigheder.

 

 

Charles Darwin

Sigmund Freud

Det hele begyndte for mig i en ung alder med en stor interesse for naturen, der afstedkom, at jeg i mere end 50 år meget aktivt kæmpede en kamp for at beskytte naturværdierne mod menneskets evindelige overgreb på dem.

Trods stor indsats lykkedes det ikke.

Undervejs i dette forløb gik jeg og funderede over, hvorfor der i dyrenes verden var en så gennemført orden, der ikke var til at øjne i abemenneskets (homo sapiens) verden.

……….  … ……….  . …..Kom vi måske ikke af den samme naturlighed?

.

Med de biologisk darwinistiske briller på kunne jeg ikke finde nogen forklaring på de adfærdsmæssige ændringer, som mennesket, i modsætninger til alle øvrige arter, herunder primaterne, har afstedkommet fra de tidligste mennesker og i stigende grad til nutidens mennesker.

Derfor fattede jeg interesse for psykologien.

Ikke med en egentlig psykologisk uddannelse, endsige terapeutisk arbejde for øje, men med det ene sigte, at jeg ville finde svar på ét for mig vigtigt spørgsmål.

– – – – – – – – – – – – – – –

Tænkningen
er som et bor,
der hele tiden når ned til nye lag,
med en endnu dybere forståelse af det,
man ellers mente,
man allerede havde forstået.

Bjørn Holmskjold

– – – – – – – – – – – – – – –

Da jeg gennem min altfavnende naturinteresse havde lært mig biologien, og dermed naturlovmæssighedernes regelbundethed at kende, var det ikke svært at overføre disse til psykologien. Med den ikke så overraskende konstatering, at psykologien og biologien passer sammen som hånd i handske.

Således var træningen i at forstå dyrenes nonverbale adfærd og kommunikation, den helt samme, som skulle bruges psykoanalytisk i forhold til at forstå menneskets ubevidste adfærd og kommunikation. Der var blot menneskets foranderlige bevidsthed (realitetssans), der skulle forstås i forhold til det nonverbale ubevidste.

Det tog mig dog alligevel 10-12 år med de så altafgørende psykologiske selvstudier, praktisk og terapeutisk arbejde med psykisk syge, iagttagelser og tænkning at nå så langt, at jeg blandt meget blev opmærksom på, at det ikke er naturlovens muligheder, man skal have fokus på, men alle lovmæssighedernes begrænsninger.

Hvor det helt centrale at forstå i forhold til Homo sapiens, var naturligheden omkring mor-barn forholdet og betydningen af begrebet “den sociale arv”. For det er her det psykisk normale grundet en stadig mere unaturlig opvækst vil blive psykisk sygt, og hvor det psykisk afvigende da også via den “den sociale arv” er forklaringen på det opformeres på bekostning af den oprindelige naturlighed, som ses hos naturens vildtlevende primater. Hvorfor mennesket, i modsætning til alle de øvrige arter, har ændret adfærd fra de tidligste mennesker og frem til nu, hvor det psykisk syge accelererende i samfundet i den grad er til at få øje på.

Og det til trods for al psykologisk viden og behandling…!

.

Denne forståelseskombination af biologien og psykologien kalder jeg i almindelighed for den:

Freudiansk-darwinistiske helhedsforståelse.

Freudiansk-darwinisme handler ikke om tro, men om viden.

.

Nemlig den viden, som kan udledes af naturens psykologiske og darwinistiske lovmæssigheder. Det betyder, at det du læser efterfølgende, altid kan kontrolleres af enhver, der har psykologisk og biologisk indsigt. Det er med andre ord den eksisterende virkelighed, der beskrives. Som på ingen måde er afvigende fra den virkelighed, som videnskaben og psykologien uden held forsøger at forstå sig selv og helheden ud fra.

Hverken mere eller mindre.

Hvis naturens love selv kunne tale, ville de fortælle det, jeg gør gældende. På samme måde, som det gælder troen på en skabende Gud, der netop skabte naturen før mennesket, og dermed naturens ufravigelige love, der netop er ufravigelige, og afspejler på den måde Guds ufravigelige vilje med det skabte.

Af samme grund skal enhver fortolkning af Gud altid være i overensstemmelse med de naturens love, Gud skabte ufravigelige.

– – – – – – – – – – – – – – –

De psykologiske lovmæssigheder kommer af evolutionen.

Hvorfor de psykologiske lovmæssigheder rummer de evolutionære lovmæssigheder.

Den konsekvent virker til artens bedste.

The survival of the fittest.

– – – – – – – – – – – – – – –

.

Sandsynligheden for de vil dø af alderdom er meget lille…

Generation Z ligner mennesker, men er blot psykisk syge individer, der ligner mennesker.

.