Globalt CO2-niveau runder ildevarslende milepæl

6670251-pix-deepwaterhorizonMængden af CO2 i Jordens atmosfære nåede i marts et niveau på 400 milliontedele (ppm).

Det er første gang i menneskehedens historie, at gennemsnittet for en måned runder det niveau, oplyser forskere tilknyttet den amerikanske regering.

– For første gang, siden vi begyndte at måle kuldioxidniveauet i den globale atmosfære, har det månedlige globale gennemsnit i marts 2015 passeret 400 milliontedele, oplyser USA’s Nationale Ocean og Atmosfæriske Administration (NOAA).

CO2 er en drivhusgas, der udledes som biprodukt, når fossile brændsler som for eksempel olie og kul afbrændes.

Iøjnefaldende milepæl
Allerede i 2012 blev grænsen på 400 ppm nået i Arktis, og i 2013 kunne Hawaii også registrere, at det skarpe hjørne var rundet, og det var ifølge NOAA kun et spørgsmål om tid, før niveauet ville blive nået globalt.

– At nå 400 ppm i et globalt gennemsnit er en iøjnefaldende milepæl, siger Pieter Tans, seniorforsker hos NOAA.

Niveauet er steget med mere end 120 ppm, siden verden blev industrialiseret i slutningen af det 18. århundrede, og halvdelen af det er kommet til siden 1970, oplyser han.

Et højt CO2-niveau i atmosfæren kædes af FN’s ledende klimaforskere med stor sikkerhed sammen med den globale opvarmning, da CO2 binder varmepartikler fra Jorden.

Væksten i CO2-mængden i atmosfæren har ellers vist tegn på at være en smule svækket. Det Internationale Energiagentur oplyste tidligere på året, at væksten i den globale udledning af fossile brændsler stagnerede i 2013.

Men eksperter fra NOAA advarer mod at lade sig berolige af det stagnerende niveau, fordi drivhusgasser forbliver i atmosfæren i årevis og indfanger varme fra Jorden.

Marts var også den varmeste måned, der nogensinde er blevet målt på Jorden. Den gennemsnitlige globale temperatur var 0,85 grader celsius over gennemsnittet for det 20. århundrede.

vlcsnap-2014-05-07-12h21m47s79»Nyere forskning viser, at hedebølger for øjeblikket er fem gange hyppigere, end de ville være uden menneskeskabt opvarmning, og chancen for, at en bestemt hedebølge er forårsaget af klimaforandringerne, er 80 procent,« siger en talsmand for Greenpeace og tilføjer, at hvis ikke der bliver gjort en indsats for at reducere kulstofemissionerne, vil hedebølger blive 12 gange mere sandsynlige i 2040.

Kinas selverklærede klimamål er, at landets udledning af drivhusgasser topper i 2030. Det vil sige først om 15 år….!

Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil Kina, der er verdens største udleder af CO2, alene i 2025 udlede mellem 12,5 og 15 milliarder ton såkaldte CO2-ækvivalenter, hvorefter udledningen vil begynde at falde, hedder det i studiet.

Studiet er udarbejdet af to forskningsinstitutter på London School of Economics og tolkes som “godt nyt” for håbet om at stoppe de globale klimaforandringer.

I denne uge er embedsmænd samlet i den tyske by Bonn for at forme en global klimapagt, der skal færdigforhandles på et klimatopmøde senere i år i Paris.

– Resultaterne peger på, at det er mere og mere sandsynligt, at verden vil undgå en global opvarmning på mere end to grader celsius i forhold til før-industrielt niveau, skriver forskerne i en meddelelse.

De to graders opvarmning henviser til den øvre grænse i FN’s mål om at bremse klimaforandringer.

– Vi konkluderer, at Kinas drivhusgasudledning sandsynligvis ikke vil toppe så sent som i 2030, som er den øvre grænse, som præsident Xi Jinping satte i november 2014, men at den meget mere sandsynligt vil toppe i 2025. Det kunne toppe endnu tidligere end det, hedder det i studiet.

vlcsnap-2014-06-11-10h54m06s81I studiet fremgår det, at Kinas forbrug af kul faldt i 2014 og i det første kvartal af 2015 efter årevis med stigende forbrug, der har ført til voldsom luftforurening i kinesiske byer og massiv udledning af drivhusgasser.

De kommende år ventes det, at kulforbruget stagnerer, mens brugen af naturgas vil vokse.

Kina alene står i dag for omkring en fjerdedel af den globale udledning af CO2.

I 2014 steg den globale CO2-udledning ikke for første gang i 40 år trods økonomisk vækst. Netop det faldende kulforbrug i Kina var den primære årsag.

FN’s klimatopmøde i Paris, COP21, begynder 30. november og løber til 11. december.

 

Lars Løkke Klimatopmødet KøbenhavnPå et stort anlagt klimatopmøde i København i 2009, blev verdens ledere enige om, at Jordens gennemsnitstemperatur ikke må stige mere end to grader.

Men nu lyder det fra flere forskere, at målet om max to graders opvarmning har spillet fallit, og i stedet bør erstattes med mere brugbare mål for vores planets klima.

»For det første kan man spørge, om målet om de to grader er opnåeligt? Vi tror, at svaret helt klart er nej. For det andet kan man spørge, om den globale gennemsnitstemperatur er den rigtige måde at måle på klimaforandringer. Videnskabeligt set er svaret også et klart nej,« siger den amerikanske professor David G. Victor, som er leder af Laboratory on International Law and Regulation ved University of California, San Diego.

Sammen med klimaforsker Charles F. Kennel havde han for nylig et indlæg i det videnskabelige tidsskrift Nature, hvor han argumenterer for, at målet om de to grader bør droppes.

ff20140203-100555-l-1000x732we_0Regeringer skjuler sig bag dårligt klimamål

»Politisk og videnskabeligt er målet om to grader forkert. Politisk set har det givet nogle regeringer mulighed for at lade som om, de gør en alvorlig indsats for at mindske den globale opvarmning, selvom de i virkeligheden har opnået næsten ingenting,« lyder kritikken i forskernes indlæg i Nature.

Stor usikkerhed om de to grader

»Vi er flere forskere, som i de seneste par år har snakket om, at de to grader er et dårligt mål. Det er en lidt for bekvem politisk målsætning, for den er tilpas ulden til, at man kan sige, at man gør noget ved klimaet uden reelt at gøre noget,« siger Jørgen E. Olesen, som er professor ved Institut for agroøkologi og tidligere medlem af FN’s klimapanel.

Jørgen E. Olesen påpeger, at der videnskabeligt set er usikkerhed om, hvad der skal til, for at Jorden holder sig under målet om de to graders gennemsnitlige temperaturstigning. Samme udmelding lyder fra en klimaforsker fra DMI:

»Målet om de to grader er kommet frem, fordi der er et behov for at have en præcis målsætning for klimaet. Men målet er ganske upraktisk, for vi har ikke nogen faglig baggrund for at sige, hvornår vi rammer de to grader. Der er usikkert, hvad der skal til for at opnå en bestemt temperaturstigning, for det afhænger i al væsentlighed af verdens klimafølsomhed,« siger Jens Hesselbjerg Christensen, som er leder af Danmarks Klimacenter ved DMI.

»I den nye rapport fra FN’s klimapanel sætter man ligevægtsklimafølsomheden til mellem 

1,5 grader og 4,5 grader

Det er en ret væsentlig usikkerhed. Det betyder, at man ikke kan være særlig præcis om, hvad der skal til, for at man lige præcis rammer to graders temperaturstigning,« siger Jens Hesselbjerg Christensen, som også er professor ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

.

Dr. Rajendra K. Pachauri, formand for Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC)

2. november 2014

“Der er en grund til, at verden ikke bør ignorere rapportens konklusioner, for de er vigtige. Og lad mig gentage. Vi har i den her rapport kategorisk nævnt konsekvenserne for menneskenes sikkerhed.

.

Vi har grund til at antage, at hvis verden ikke gør noget for at sænke udslippet af drivhusgasser, og omfanget af klimaforandringer fortsætter med at stige, så står selve stabiliteten i menneskenes systemer på spil.”

.

FN om klimaet: “Verden kan stadig nå at reagere”

 .

 Samme advarsel kom 14. januar 2013

Klimaforskeren Elizabeth Hanna, Australian National University, siger til Sydney Morning Herald,

 »Tiden til spidsfindigheder og fortielse af situationens alvorlige karakter, for ikke at skræmme befolkningen, er passeret.«

»De af os, der bruger dagene på at pløje sig gennem – og bidrage til – den videnskabelige litteratur om klimaændringer, ser i tiltagende grad dystert på den menneskelige civilisations fremtid.«

.

Hedebølge og brande hærger atter Australien

.

Albedoearth1291351040Svært at overholde to-graders-mål

På trods af usikkerheden om, hvad der skal til for at holde Jordens temperaturstigning under to grader, argumenterer flere forskere for, at det med den nuværende CO2-udledning snart vil være umuligt at overholde to graders-målsætningen.

Den amerikanske professor David G. Victor mener, at det er direkte urealistisk, at verdens ledere kan blive enige om klimatiltag, som er drastiske nok til at holde målsætningen.

 

Men selvom det ifølge IPCC er muligt at holde målet, så er det urealistisk, at det vil ske, mener professor David G. Victor, som har forsket i klimaforhandlinger.

»Årsagen til, at det ikke er muligt at holde målet om de to grader, står opsummeret i FN’s seneste klimarapport. Den viser, at det kun er under ideelle omstændigheder, hvor alle lande bliver enige om at samarbejde og nye teknologier bliver tilgængelige og implementeret, at det er muligt at holde målet om de to grader,« siger David G. Victor i et interview med Videnskab.dk.

Den slags »heroiske antagelser« om samarbejde mellem landene og implementering af ny, energieffektiviserende teknologi, er imidlertid ikke realistiske, mener David G. Victor.

»Hvis man laver mere realistiske antagelser såsom forsinkelser i samarbejdet mellem landene og besværligheder ved at få teknologien implementeret, så er der reelt set ikke nogle af modellerne i FN’s klimarapport, som kan stoppe opvarmningen ved to grader. Det står ikke i resumeet, men når man kigger på den underliggende rapport, er det meget tydeligt, at det er budskabet,« siger professor David G. Victor.

Syrien_vinter_460x260Forsker: Der skal ske noget drastisk

På Aarhus Universitet er klimaforsker og professor Jørgen E. Olesen enig i, at den nuværende udvikling med stigende CO2-udledning kan gøre målet om at holde klodens opvarmning under to grader uopnåeligt.

»Det er min vurdering, at det er helt urealistisk at holde temperaturstigningen under to grader, hvis tingene fortsætter som nu. Der skal virkelig ske noget drastisk, hvis vi skal holde målet, og det har jeg ikke set nogle tegn på endnu,« siger professor Jørgen E. Olesen, som tidligere har været medlem af FN’s klimapanel. 

Forskerne henviser til, at når der udledes drivhusgasser som CO2 i atmosfæren, bliver de hængende i årtier eller måske endda århundreder. Derfor vil Jorden nå frem til et punkt, hvor der er opsamlet så mange drivhusgasser i atmosfæren, at det, »nærmest uanset hvad vi gør, ikke længere er muligt at holde temperaturstigningen under to grader,« fortæller klimaforsker Jens Hesselbjerg-Christensen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Jens Hesselbjerg Christensen klimatolog»Alt taler for, at hvis vi skal holde målet om en temperaturstigning på max to grader, så skal verdens CO2-udledning toppe i år 2020.

Derefter skal det gå drastisk ned ad bakke, så udledningen kommer helt ned på nul i år 2050.

Lige nu står der næsten 2015 på min kalender, og det betyder, at hvis der ikke er sket noget drastisk inden fem år, så begynder det at blive utopisk at tale om en to graders målsætning,« siger professor Jens Hesselbjerg Christensen, som er leder af Danmarks Klimacenter ved DMI.

Det ‘åbne vindue’ er ved at lukke sig

Jens Hesselbjerg Christensen påpeger, at i den seneste rapport fra FN’s klimapanel, »kan man læse, at vi på nuværende tidspunkt har udledt omkring 70 procent af det samlede CO2-udslip, som vi kan tillade os at brænde af, hvis vi skal holde temperaturen under 2 grader.«

»Hvert eneste år tæller; hvis der er forsinkelser på handlingen for at afbøde (temperaturstigninger, red.), vil der være brug for meget større reduktioner i udledningen for at kunne overholde et specifikt mål,« hedder det i artiklen i Science.

Forskningsartiklen påpeger dog, at hvis verdens CO2-udledning reduceres med 3,2 procent om året fra år 2020, vil det formentlig være muligt at holde målet – under visse betingelser.

»Men i de senere år er der ikke blevet reduceret på verdens CO2-udledning. Tværtimod er det bare blevet ved med at stige,« siger professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet.

.

usa-advarer-assad-vi-kan-ogsaa-bombe-dig_1-610x407Præsident Obama erkender helt åbent, at klimaændringerne er en større trussel, end kalifatet Islamisk Stat.

Som man i Vesten ellers har udråbt som den største globale trussel..

.

.

Hvad Obama ikke gør gældende er det forhold, at det helt reelt er den kapitalistiske verden, der ubetinget er den største globale trussel mod menneskeheden.

Hvorfor det er Obama selv og hans ligestillede, der er de reelle terrorister mod menneskeheden. Og dem, der skal bombes tilbage til stenalderen.

Men dette forhold bliver slet ikke drøftet. Hvorfor man vil se de største terrorister mod menneskeheden manipulere en anden forklaring frem, så ingen opdager denne helt iøjnefaldende sandhed.

En sådan destruktiv udvikling ikke vil være blevet tilfældet, dersom verden havde været underlagt et muslimsk overherredømme (kalifat).

Hvilket er en uomtvistelig kendsgerning.

Desuden findes ikke andre alternativer.

Og det er længe for sent at opfinde et.

.

SOMAILA-UNREST-QAEDA

– ”hvis der ikke er sket noget drastisk inden fem år, så begynder det at blive utopisk at tale om en to graders målsætning,” siger professor Jens Hesselbjerg Christensen –

.

Det er 40 år siden jeg stødte på artikler om klimaændringerne. Skrevet af klimatologen, Ingolf Løffler i Jyllands-Posten. Hvor de klimaskader, han forudsagde dengang er de skader, vi ser i dag…!

I dag er vi der, hvor ingen ved om der overhovedet er 5 år tilbage at løbe på før klimaet går i selvsving, og økosystemerne vil vælte med en masseudryddelse af alt levende til følge.

Eller om det helt uoverskuelige klima-kaos allerede er under en selvforstærkende udvikling.

527302_106915279466548_720805920_nUndervejs i dette lange forløb har regeringer og deres mere eller mindre betalte manipulerende klimaskeptikere gjort alt de kunne for at drage klimaændringerne i tvivl.

Hvor ikke mindst USA har været blandt de absolut mest manipulerende og undergravende enhver forståelse af, hvor dødelig farlige klimaændringerne  er.

Hvilket jo ikke har været svært alene af den grund, at indsigten og forståelsen af klima-systemerne dengang, som det også er tilfældet i dag, er utilstrækkelig i forhold til et yderst kompleks område, som klimaet er. Hvorfor det var let at bringe tvivlen om forskningen til debat.

Obama skal derfor vide, at det ikke er Islamisk Stat, der er denne verdens terrorister mod menneskeheden.

Men den kapitalistiske vestlige verden.

Det Hvite Hus har systematisk prøvd å manipulere resultater fra klimaforskning

.

Kapitalismen er indbegrebet af den globale terrorisme

.

Og det har ikke ændret sig.

.

Det er kun formen af manipuleringerne, der løbende opdateres…!

.

Klimaændringerne viser sig da også at udvikle sig meget hurtigere, end man evner at opdatere de teoretiske klimamodeller. 

Flere gjorde dengang for henved 40 år siden opmærksom på, at vi skulle gøre brug af “Forsigtighedsprincippet“. For man vil ikke kunne genskabe balancen i klimaet, hvis det først kom i ubalance. Men dengang, som det også er tilfældet i dag, da er det alene økonomien, man bekymrer sig om.

Og ikke de globale konsekvenser. 

Vi er nu nået det sidste trin før det globale selvmord: 

Overlevelsesprincippet“.

Som nævnt er præsident Obama nået til den erkendelse, at klimaændringerne er en større trussel, end Islamisk Stat. Der lige nu bombes dagligt for at være den største trussel overhovedet. Hvilket både i overført betydning og helt direkte betyder at bomberne skal rettes mod den reelle globale trussel mod menneskeheden.

Kapitalismen!

I logisk konsekvens er enhver kapitalist at betragte som denne verdens farligste terrorister. Der helt i overensstemmelse med de principper, som Vesten bruger mod Islamisk Stat, naturligvis skal bekæmpes på tilsvarende måde.

Truslen skal udryddes.

Dette faktum er i sagens natur noget af en “arabisk kamel” at skulle sluge for en vestlig verden, hvis eneste værdi i livet netop er kapitalismen. Hvor alt skal gøres op i penge.

Denne “ubekvemme sandhed”, som Al Gore i sin tid omtalte klimaændringerne som værende vil gøre, at den kapitalistiske verden intet reelt vil foretage sig i forhold til klimaændringerne.

For så længe der er mere profit i at nedbryde den hele natur, så er det der, kapitalismen vil hente sin profit. Kapitalismen tager ikke hensyn til hverken menneskehedens overlevelse, naturligheden i tingene, klimaet eller naturen i øvrigt.  

Befolkningerne foretrækker forudsigeligt at forblive i den tro, at det kapitalistiske system vil finde en løsning. Den vestlige befolkning lader sig meget gerne manipulere i så henseende. 

For Islamisk Stat handler det alene om at genskabe kalifatet, som på profetens saws tid. Hvilket i logisk konsekvens forudsætter en lavteknologisk samfundsindretning.

I den vestlige verden begriber man hverken betydningen af “Edens Have” eller “Kalifatet”. Man er således ikke klar over, at religionerne som udgangspunkt, men med meget varierende dygtighed,  har naturen som forståelsesgrundlag i forhold til den skabende Gud. 

Profeten Muhammeds (saws) fortolkning af den skabende Gud er konkret i den situation, at betydningen er i fuld overensstemmelse med de biologiske og psykologiske love. Og det helt modsat den vestlige verden, der på alle måder er i modstrid med de biologiske og psykologiske love.

Og da hverken Gud, eller naturens evolutionære love i den naturvidenskabelige betydning, tillader det unaturlige at overleve, da er det et krav, at det unaturlige udryddes, dersom naturligheden skal overleve.

Og da der herom ikke er nogen tvivl overhovedet på noget videnskabeligt niveau, da er kampen mellem Islamisk Stat og den vestlige verden, en kamp mellem det naturlige og det unaturlige i verden. 

Det er ét enten eller…..!

10462921_456817164454339_4996423457721511297_nMenneskehedens overlevelse står og falder med andre ord med, hvad muslimerne selv evner at forstå af det hele. Siden profetens død er islam blevet fortolket som vinden blæser, i øst og vest, og nu i stigende grad som det bekom de enkelt muslimerne sig selv bedst.

Den samme løse fortolkning skete hos de kristne, hvilket blev årsagen til den nu altødelæggende vestlige verden. Mange muslimer i den vestlige verden er blevet ligeså hjerteskærende fortolkende koranen. Hvilket på sigt vil få samme konsekvens for islam, som for de kristne. Der har skabt deres altid tilgivende gud i deres eget billed, med familie og det hele.

På den måde er det ikke kun er menneskeheden som sådan, der står ved ved afgrundens rand, men også profetens helt unikke rettolkning af Guds vilje. Der som nævnt tidligere er helt sammenfaldende med de af Gud skabte naturlove.

På den måde er kalifatet ikke en tilfældighed, men selve prøvelsen for menneskeheden. For det er ikke tilladt mennesket bryde med Kalifatet, Edens Have eller naturens love,  som Gud skabte som det første, og som vi alle kender som naturen. Og det uanset at mennesket, som den eneste skabning af samtlige skabninger, kan bryde naturens love.

Da Gud nedsendte sin vilje til menneskeheden, der med sin evne til at tænke og forstå, derfor også var ansvarlig for sine handlinger, var budskabet meget enkelt dette, at den skabte naturlighed på den sidste dag, skal gives tilbage med den samme naturlighed, som den var skabt med den første dag.

Se på verden af i dag. Og man forstår prøvelsens omfang…

Det enkelte menneske kommer således ikke før helheden. Det vil mennesket jo gerne tro sig selv ophøjet til. Men det kan slet ikke udledes af naturens love. De mange fejltolkninger af Gud rundt om i verden taget i betragtning, da er muslimerne som helhed, de eneste rettolkende Guds vilje, hvorfor de nu er de eneste ansvarlige for det Gud skabte.

Det er den prøvelse muslimerne skal bestå i fællesskab, som umma…! 

Her skal man vide, at en menneskeskabt dommedag ikke er dén dommedag, der er Guds vilje. Hvilket mange muslimer fejlagtigt tror.

Etableringen af kalifatet er derfor altafgørende.

Må de, der forstår dette, forstå det, som skal forstås. Ligesom de, der intet forstår, må få at føle konsekvenserne af deres uforstand.

In sha Allah.

.

.

Link til…….

FRA TERRORBEVÆGELSE TIL LIVREDDENDE MILJØORGANISATION

 

You may also like...