Generation Z ligner mennesker, men er blot psykisk syge individer, der ligner mennesker.

Sandsynligheden for de vil dø af alderdom er meget lille...

Disse abnorme individer bliver omtalt som “mennesker”, men da de ikke rummer nogen naturlighed, og derfor ikke kan viderebringe den menneskelige naturlighed til næste generation, da er de blot produkt af et sygt samfund, der ikke har taget ansvar for den menneskelige naturlighed.

.

Den 26. februar 2021:

Vi kan se dem på gader og stræder. De cykler med høretelefoner, de har altid en telefon i hånden eller ved øret. Det er helt naturligt for dem.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

..

Senest har 21-Søndag bragt et indslag om Generation Z, som er generationen – før det psykopatiske menneske – bliver en realitet. Denne helt forudsigelige realitet bliver ganske vist ikke nævnt i indslaget, der derimod har fokus på den iøjnefaldende besynderlighed, at virksomhederne nu er nødt til at komme på kurser, for overhovedet at kunne kommunikere med den såkaldte “Generation Z”.

Men heller ikke dette forhold, at forældregenerationen skal på kursus for overhovedet at kunne forstå deres egne børn, bliver fremhævet i indslaget om “Generation Z”.

Men det er så blot påvisende, hvor hurtigt det psykisk syge i samfundet udvikler sig mod “Generation: Det psykopatiske menneske”, som indfinder sig med den næste generation, som “Generation Z” vil være forældre til.

Denne blog har gentagende gange drøftet emnet: Det psykisk syge vestlige samfund, og er på intet tidspunkt blevet imødegået af nogen faglighed. Og vil heller aldrig nogensinde blive det. End ikke når det anbefales Islamisk Stat at udrydde den vestlige verden, der helt påviseligt er en trussel mod hele menneskeheden.

For den faglighed findes ikke, der på nogen måde vil kunne modargumenter den helt basale psykologi.

Og det med garanti!

Det betyder i logisk konsekvens, at psykologerne slet ikke forstår psykologien, hvilket så igen forklarer grunden til, at de aldrig har stået vagt om naturligheden i samfundet. Men derimod forsvaret det psykisk syge i samfundet, som var det en naturlighed, som i dette tilfælde med Mirja Olesen, cand.psych.aut. og client director i Mannaz.

Psykologerne er naturligvis selv børn af det samme psykisk syge samfund, og ser derfor det psykisk syge, som noget helt normalt.

De kender jo ikke til andet!

Som eksempelvis tilfældet: “Miaja Olesen”, der trods sin uddannelse selv er alvorlig psykisk syg, og er trods sin uddannelse derved en alvorlig trussel mod naturligheden og menneskeheden….!

.

.

Man tillægger de mest psykisk syge at være særlig godt begavet!

.

Det er den kæmpestore børnegeneration fra midt halvfemserne, som er på vej ud på arbejdsmarkedet, og de har et helt særlig kort på hånden.

Generationen er nemlig den første, som ikke husker eller har oplevet en tid uden computere, internet og mobiltelefoner.

Deres forståelse for de digitale redskaber og en evne til konstant at tilpasse sig en ny virkelighed gør dem attraktive for virksomhederne.

Derfor er store virksomheder som Toyota og Mcdonalds gået i træningslejr for at tiltrække de unge.

Der er nemlig meget på spil, hvis en branche ikke forstår at tiltrække den unge generation, mener Jes Abrahamsen, der er afdelingsleder hos Atbiler i Give og på kursus i at rekruttere unge.

– Det er mit firmas eksistens. I dag kan vi ikke bare gå og vente på, at kunderne kommer ind i butikkerne, for det gør de ikke, siger han.

Samtidig er de unge, kommende kolleger målbevidste, dygtige og kræver konstant feedback af deres chef.

Derfor ruster store virksomheder sig i disse år på at møde og forstå den nye generations behov.

Det handler om Generation Z.

Rugemøder føder børn til bøssepar

Både hos Tiger-koncernen og Toyota jagter de nye salgstalenter, og ledelsen har afholdt kurser for deres lokale butikschefer og bilforhandlere i, hvad det kræver at blive en attraktiv arbejdsplads for de unge.

Hos Toyota er national salgschef Bo Svane også klar over, at man ikke kommer sovende til de dygtige nye kolleger fra Generation Z.

– Man kan skrive enormt meget på cv’et i dag allerede som ung. De har været selvstændige, lavet onlineshops og er i gang med meget. Det betyder, at de har enorme krav og forventninger til en kommende arbejdsgiver, siger han.

Hvis man vil spille bold med den nye generation, så skal det være på deres præmisser, oplever Bo Svane.

– Vi kan se allerede i dag, når vi arbejder med de unge, at vi er nødt til at bevæge os i deres retning, hvis vi skal spille bold med dem. Det dur ikke at tvinge dem i faste rammer og løsninger som passer os i den gamle struktur, siger han.

Derfor er det farligt for forretningens overlevelse at bede de nye sælgere om at klappe hesten og arbejde i de samme rammer, som deres ældre kolleger.

– Så bliver de ikke en fremtid hos Toyota, da de løber skrigende væk. Vi mister en tæthed til markedet, og det betyder tab af salg og markedsandele i Danmark, forklarer Bo Svane.

Kilde: dr.dk/nyheder

.

.

Det er ikke børnenes skyld

Bjørn Holmskjold

AFBRÆNDINGER: Børnenes oprør sker i smerte. Svigtet som de er af såvel deres egocentriske forældre som det samfund, der bliver stadig mere overfladisk og kynisk

.

Danmark brænder! Sat i brand af børn og unge i et oprør, som symbolsk vil, at det Danmark bliver brændt af, som de selv er en del af. Der er således en anden og meget dybere mening med galskaben, end de mange overfladiske ekspertudtalelser giver indtryk af, eller som nok så lange straffe vil kunne skjule.

At de unge har det, som de har det gør, som de gør det er ikke deres skyld. Det er alene betinget af de opvækstvilkår, som de ikke selv har valgt, men er blevet dem givet af omgivelserne og dermed af samfundet. Enhver, der anklager børnene for deres handlinger, har i sandheden ikke forstået, hvorfor de unge reagerer, som de gør.

Det vigtigste for, at et barn bliver psykisk harmonisk, er, at dets forældre selv dels er i psykisk god balance, og at forældrene tillades at kunne give barnet et sundt opvækstmiljø. Det vil sige, at tingene er indrettet således, at mor-barn-forholdet er optimalt i forhold til de psykologiske og biologiske lovmæssigheder. Er de ikke det, så skades barnet psykisk!

Narcissisme er blevet en folkesygdom

Det danske samfund værdisætter det materielle på bekostning af børnenes opvækstbetingelser. Forældrene værdisætter selv det materielle på bekostning af børnenes opvækstvilkår, som man efter behov naivt tror kan indrettes efter arbejdsmarkedsvilkårene. Forældre skaber på den måde psykisk afvigende børn på samlebånd. Børn, der uskyldige, som alle børn er, intet valg har. For de kan jo ikke selv vælge deres forældre. Men må overleve med dem, de får.

Forældrene er ansvarlige for samfundsudviklingen. Når samfundet er indrettet således, at det materielle er vigtigere end børnenes opvækst, så er det alene forældrenes ansvar. Politikerne er jo valgt af forældrene med det ene formål, at de skal opfylde forældrenes materielle behov og drømme. Hvorfor politikerne ikke har nogen anden holdning til udviklingen end den, som forældrene værdisætter som den vigtigste. Derfor rummer politikerne samme afstumpede holdning til børnenes opvækstvilkår, som børnenes forældre.

Skolepige advarer: Vi lærer at være egoistiske

Børnene har derfor samme ligegyldighed over for samfundet, som samfundet udviser over for børnene. Samfundet, med børnenes egocentriske forældre i spidsen, har på den måde givet sig selv nogle alvorlige problemer. Problemer, som hele tiden vil opformeres via den sociale arv. Derfor vil det, man i dag ser som et problem, være vokset til et endnu større problem i morgen.

Børnenes oprør sker i smerte. Svigtet som de er af såvel deres egocentriske forældre som det samfund, der bliver stadig mere overfladisk og kynisk. Børnene kæmper derfor en regulær overlevelseskamp imod det psykisk nedbrydende samfund, som deres forældre har skabt.

Det er ikke børnenes skyld

.

.

Muslimer: Giv agt!

.

Allahu Akbar eller Mobil Akbar?

.
Men igen er det ikke en givet ting, at den menige muslim forstår den hele helhed, hvorfor han skal vejledes og begrænses. For ikke at lade sig forlokke af Satans yngel og deres tilsyneladende frihed. For denne frihed er i realiteten et fængsel, hvor det psykisk syge i stigende grad piner og plager, til vanviddet bliver fuldbragt i form af død, ødelæggelser og sammenbrud.

Derfor skal der ikke udvises nogen form for venlig imødekommenhed overfor Satans værk. For stien er så smal til rettolkningen af Guds vilje, at det er meget lettere at blive vildfarende grundet det vantro, end det er at forblive på den smalle sti mod Gud, hånd i hånd med en vantro religion, som den kristne, der hele tider vil argumentere for, at alle går i den anden retning.

Den rigtige kamp
Når Satans værk med alle midler skal bekæmpes, da er det ikke blot i overensstemmelse med Guds vilje, men også i fuld overensstemmelse med rettolkningen af naturens love. Hvorved end ikke den hele verdens videnskab kan finde noget modargument. For det kan ganske enkelt ikke modargumenteres på noget videnskabsfagligt niveau. Tilbage har Satans yngel kun manipuleringen at gøre godt med, der både er lokkende og virkelighedsforvrængende.

Derfor kan den kloge gå mod Gud i fuld tillid til, at det er den rette vej, og bekæmpe enhver på vejen, der går i den modsatte retning.

Inshallah

Kalifatet er modsætningen til den vestlige verden

.

.

.

.

Danmark Ole Birk Olesen

Demokratiet skaber et stadig mere psykisk sygt samfund

.

Islamisk Stat bekæmper “Den moderne verden” for at redde menneskeheden

.

Psykopatens tidsalder

.

Tages der højde for psykisk syge politiker i et demokrati?

.