Fredet fugl og strandtudse får ikke lov til at spærre strandkørslen på Fanø

Klyde (Recurvirostra avosetta)

.

En fredet fugl har slået sig ned i sumpområdet på strandvejen mellem Fanø Bad og Rindby Strand.

Et forslag om at afspærre den meget benyttede vej blev dog afvist på byrådsmødet mandag.

Den fredede vadehavsfugl klyden og den kvækkende strandtudse, som også er fredet og strengt beskyttet, har slået sig ned på stranden mellem Fanø Bad og Rindby Strand.

Begge arter blev i 2017 registreret i området mellem den gamle klitrække og den nye, der er vokset frem på stranden, og det gav politikerne et svært dilemma.

.

.

Skulle man beskytte naturen eller vejede hensynet til trafikken højere?

Området har nemlig udviklet sig til et sumpområde, der har tiltrukket nyt dyreliv og gjort det nærmest umuligt for badegæster at gå fra de bagvedliggende sommerhusområder og ned til vandet på grund af det sumpede og mudrede område.

På mandagens byrådsmøde skulle et forvaltningsforslag behandles om at opsætte en midlertidig pæleafspærring. Det ville betyde, at biltrafikken skulle ledes vest for de nye klitter, hvor kørslen før primært foregik mellem den gamle og nye klitrække.

Samtidig skulle de nuværende trampede badestier forlænges, så de gående strandgæster igen kunne komme nogenlunde ubesværet ned til stranden.

Stranden mellem Fanø Bad og Rindby Strand

Den nye klitrække er blevet dannet i løbet af de sidste ti år. Før det var der almindelig sandstrand, hvor klitterne i dag står.

Mellem den gamle klitrække og den nye klitrække er udløbet af Rindby Bæk, som har dannet en lille sø, der har været med til at danne det sumpelignende område, hvor altså forskellige dyrearter har kunnet slå sig ned.

.

.

Problemer for kørslen

En omkørsel for biler og bussen på Fanø ville dog ikke være uden omkostninger. Specielt i vinterhalvåret er der stor risiko for, at rutebussen på Fanø og biler kunne køre fast, hvis de skulle vest om klitterne. Og i sommerhalvåret kunne biltrafikken tættere på vandet genere strandgæster.

– Det er ikke nogen midlertidig løsning, for hvis man lader området passe sig selv, vil det gro til, og så er der sket en tilstandsændring, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Så det er en løsning uden fortrydelsesret, siger viceborgmester Erik Nørreby (V), der var klart imod forvaltningens forslag.

Minister for udviklingssamarbejde og folketingskandidat i Esbjerg by og Fanø, Ulla Tørnæs (V), besøgte mandag det omdiskuterede område, og hun var helt på linje med sin partikollega.

– Jeg respekterer fuldt ud det kommunale selvstyre, men jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man forholder sig til konsekvenserne af en afspærring af det her område og får det ordentligt belyst, før man træffer en så stor beslutning, siger Ulla Tørnæs.

.

.

Klyden tabte

På byrådsmødet endte det da også med, at klyden og strandtudsen måtte give fortabt. En afspærring ville have for store konsekvenser, og man ville i stedet lade naturen gå sin gang.

Der blev derfor vedtaget et andet forslag, hvor man ikke afspærrede vejen, Rindbyløbet skulle oprenses, og der kunne være mulighed for at forlænge badestierne.

.

.

Netop Rindbyløbet der udmunder mellem de to klitrækker formodes at være en stor årsag til sumpdannelsen, og efter en oprensning vil man se, hvordan naturen udvikler sig. Der var også en mulighed for at forlænge Rindbyløbet, men det var der ikke stemning for.

– Vi skal ikke kæmpe mod naturen og dens dynamikker, men vi skal også kunne færdes i naturen. Derefter må naturen så gå sin gang, og det kan være, at naturen helt af sig selv ikke gør det muligt at køre på det stykke om nogle år, og så må vi tage den derfra, siger borgmester Sofie Valbjørn (Alt).

Kilde: jv.dk

.

Vådt efterår har udskudt træfældninger: Det koster dyreliv i skoven

.

You may also like...