Fra terrorbevægelse til livreddende miljøorganisation

.

naturen

.

Man skal være meget virkelighedsfjern dersom man tror, at den kapitalistiske verden vil menneskeheden skal overleve. For sådan er det kapitalistiske system slet ikke indrettet. Det kapitalistiske system er derimod indrettet mod at opnå maksimal profit. Og det uanset om man derved udrydder hele menneskeheden.

Hvilket er en helt kontant sandhed, hvor man blot behøver at se på udviklingen.

Miljø- og klimaeksperternes talrige advarsler om altudslettende ødelæggelser bliver slet ikke hørt!

Lad mig tage Danmarks Miljøminister Kirsten Brosbøl, som et meget betegnende eksempel på udvist enfoldighed. Læser man hendes FB-profil vil man bemærke sig, at arbejdspladserne, velfærden og dermed forudsætningen – kapitalismen –  er hendes hovedbudskab. Hun er slet ikke klar over, hvor meget det haster. Hun har ikke fattet noget som helst af det hele.

Der er børn i børnehaven, der er klogere end landets miljøminister!

Selv miljøforeninger så som Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Verdens Skove, Dansk Ornitologisk Forening m.fl. har mere travlt med medlemshvervning og støtteindsamlinger, end de har travlt med nogen som helst andet.

De er rene hyggeforeninger. Der mod betaling af medlemskontingent lader befolkning i den tro, at de kæmper for naturværdierne.

Men fakta er, alt står helt stille…..!

Undtagen naturligvis de massive og fortsat accelererende naturødelæggelser…!

Og så påstår man, at Islamisk Stat er en trussel mod menneskeheden!

Analyserer man Islamisk Stat, og det forståelsesgrundlag kalifatet bygger på, da bliver virkeligheden den lige modsatte. Kalifatet vil aldrig nogensinde blive en trussel mod menneskeheden. Men kalifatet er derimod en trussel mod den samfundsorden, der helt påviseligt er en trussel mod menneskeheden.

Nemlig den kapitalistiske verden.

Hvorfor det ikke er i menneskehedens navn man bekæmper Islamisk Stat. Men alene i kapitalismens destruktive navn. Der jo netop ikke se mennesket som andet og mere, end som forbrugerorganismer. Et nødvendigt element for kapitalismen. Hvorfor overbefolkningen ikke er et problem. De er blot endnu flere kunder. Der naturligvis vil skabe endnu mere forbrug. Så de allerede ekstremt rige kan blive endnu rigere.

For det er dét, det hele handler om…!

Derfor vil jeg anbefale Islamisk Stat en navneændring til “Miljøbevægelsen Islamisk Stat”. De kan nu meget lettere synliggøre målsætningen med deres kamp for en lavteknologisk samfundsindretning i verden.

.

Der jo netop bliver konsekvensen af kalifatet.

Herefter kan Miljøbevægelsen Islamisk Stat med største saglighed undergrave den kapitalistiske verdens utopi af en samfundsindretning, som ingen faglighed i verden kan forsvare sagligt.

Hvorefter det bliver den vestlige verden, der helt påviseligt bliver den eneste og største terrortrussel mod menneskeheden.

.

Må dette budskab nå Islamisk Stat

InshaAllah!

.

.

Dyr og planter uddør, forskerne råber op, men vi fatter intet!

https://holmskjold.net/dyr-og-planter-uddoer-forskerne-raaber-op-men-danskerne-fatter-intet/

.