Fra profeten (saws) nøjsomme liv – til muslimsk imams Goldwing 1200 Limited Edition er der langt…!

.

Imam Abdul Wahid Pedersen skal have solgt sin Goldwing 1200 Limited Edition fra 1985. Der omtales som Nørrebros flotteste med masser af krom og ekstra lamper.

Pris: kr. 65.000 og så er den din.

Send Imam Abdul Wahid Pedersen en pb, hvis du seriøst er interesseret i motorcyklen.

InshaAllah.

.

Imam: ’Klimakampen er en muslimsk pligt’

At praktisere religion er at udvise respekt for Guds skaberværk, og derfor bør danske muslimer engagere sig meget mere i den grønne omstilling, mener imam Abdul Wahid Pedersen. Han er del af et fællesreligiøst opråb, hvor kristne, jøder og muslimer i fællesskab vil sætte klimaet på dagsordenen i Danmark

Gud skabte Jorden, og mennesket er i færd med at ødelægge den.

Det er den simple, men gravalvorlige analyse, der nu får imam Abdul Wahid Pedersen til at råbe til kamp for den grønne omstilling i Danmark. Ved sin side har han biskop i Roskilde Peter Fischer Møller, den katolske pastor Daniel Nørgaard og overrabbiner Jair Melchior. Tilsammen repræsenterer de Danmarks fire største religioner, når de på mandag i Pressens Hus skal diskutere, hvorvidt religion skal beskytte kloden mod de menneskeskabte klimaforandringer.

Ifølge Abdul Wahid Pedersen kan man spore en dyb respekt for klimaet i islams hellige skrifter, Koranen og Sunna, der som bekendt blev skrevet, mange hundrede år før CO2-kvoter og COP-møder blev afgørende for menneskets fremtid.

»Der er hundredvis af referencer i Koranen og Profetens eget eksempel, hvor du kan aflæse en dyb respekt for naturen. For eksempel møder Profeten en mand, der vasker sig ved en rindende flod inden bøn. Så siger han: ’Du bruger for meget vand’. ’Kan man det?’ svarer den bedende. Og ja, det kan man. Der er masser af den slags eksempler, Profeten var i den grad miljøforkæmper.«

– Så det er en muslimsk forpligtelse at passe på naturen?

»I allerhøjeste grad.«

»Der bliver nok gjort lidt her og der, men det er uden tvivl alt for lidt. Vi kan gøre meget mere. Jeg så gerne, at muslimer var i spidsen for Greenpeace, Dyrenes Beskyttelse og alle mulige andre organisationer. Vi har en forpligtelse over for miljøet, det er en opgave, der er pålagt os, men vi har ikke været gode nok til at italesætte den.

Jeg har ikke været god nok til at italesætte det, ej heller mine imam-kolleger.

Det er på tide, vi for alvor tager skeen i den anden hånd.«

Kilde: information.dk/kultur

.

Imam Abdul Wahid Pedersen har helt ret, dengang: 5. marts 2016 som nu: 30. juli 2017.

Tavsheden om den muslimske forpligtigelse overfor Allah (swt) skabte natur har dog lige siden været mere larmende, end en nok så pyntet Goldwing 1200 Limited Edition for fuld udblæsning!

..

.

Muslimerne kæmper stadig med at forstå Allas (swt) vilje med det skabte.

 

Allah (swt) er hele menneskehedens Gud.

Det nedsendte budskab er derfor ens gældende for hele menneskeheden.

Og det uden undtagelse.

Samtlige religioner er derfor fortolkende det samme budskab. Men som man kan se vidt forskelligt.

Man kan derfor stille sig spørgsmålet: Har Allah (swt) ikke godt vidst, at mennesket ville fortolke i alle retningen? For mennesket er ikke ens tænkende. De kan læse den samme tekst, og vil alligevel udlede hver deres forståelse. Og så skabe deres religioner, så den svarer til den stedlige befolknings bedste overbevisning.

Men ikke nødvendigvis i overensstemmelse med menneskehedens Guds vilje. Hvorefter de vil bekrige de religioner, som ikke er genkendelig med deres egen. I den overbevisning, at deres religion rummer der rette fortolkning.

Den oplevelse har de alle.

Men hvem af de mange har så ret?

Dén der vinder religionskrigen?

Vejledningen finder man i skaberværket. Der er skabt før mennesket. Skaberværket er bundet sammen af ubrydelige lovmæssigheder, der afspejler menneskehedens Guds ubrydelige vilje med det skabte.

Budskabet til menneskeheden lyder derfor i al sin enkelthed:

 – Jeg lod Jer blive tænkende, modsat alle andre skabninger. Derfor stilles I til ansvar for Jeres handlinger på den sidste dag. For kun I kan byrde naturligheden. Det kan ingen anden skabning. I har derfor et ophøjet ansvar for naturligheden, som Jeg skabte før mennesket. Og denne naturlighed skal I beskytte til den sidste dag, uanset hvor fristende det er at misbruge naturen, for at berige Jer på bekostning af helheden.

 – Det bliver Jeres største og afgørende prøvelse. Og I vil som menneskehed blive stillet til regnskab den sidste dag. For kun derved kan I bevise, at I har forstået Jeres Skabers vilje med det skabte.

Islam bygger meget præcist på denne basale forståelse. Kalifatet er lig den natur, Allah (swt) skabte før mennesket, og sharia de lovmæssigheder mennesket skal efterleve, så de ikke forbryder sig mod naturens ubrydelige love.

Dén tillades ikke et liv, der handler i modstrid med Guds vilje. Det viser naturens love er Guds vilje.

På den sidste dag skal kalifatet være ryddet for det unaturlige, således der den sidste dag er samme naturlighed, som mødte mennesket den første dag.

Profeten Muhammad (saws) levede derfor meget nøjsomt, uagtet han kunne have beriget sig som en konge eller kejser. Hvilket beviser budskabet var forstået af Allahs (swt) sidste Budbringer, profeten Muhammad (saws).

Men ser man på verden i dag, så er det ikke nøjsomheden man ser. Men en stadig stigende grådighed og hensynsløshed overfor naturen.

Således er der ikke blot en hellig Koran at forstå, men også en Guds vilje med det skabte at forstå.

.

Gud skabte kalifatet den første dag – 1. del

.