Fra i dag tillades jægerne et nyt hobby-legetøj: Jagt med naturens rovfugle

.

Efter 50 års intensivt kamp for rovfuglenes naturlighed er der kommet en ny bekendtgørelse, der tillader jægerne at bruge rovfuglene til jagt og regulering.

.

Det indebærer, at det fra i dag lørdag 1. september 2018 atter er lovligt at jage og regulere med visse rovfugle.

Ørnereservatet er derfor glædestrålende. Her har indehaver Peter Wenzel og hans far, nu afdøde Frank Wenzel, i 50 år haft et brændende ønske om, at falkejagten igen blev gjort lovlig.

Naturforeningerne, og her ikke mindst Dansk Ornitologisk Forening, har kæmpet hårdt for at forhindre naturens rovfugle i at blive hobbydyr.

Videoovervågning skal forhindre tyveri af vandrefalke

“Falkejagten er på UNESCOS verdensarvsliste, og det har hele tiden været tilladt i mange andre Europæiske lande. Vi har hele tiden indtaget det standpunkt, at argumenterne for, det skulle være ulovligt, er baseret på myter og følelser, ikke fakta. Derfor er vi naturligvis glade på “naturelskeres” vegne over, at det igen er muligt at jage med rovfugle, for det er det ultimative samarbejde mellem rovfugl og menneske, siger Peter Wenzel.

Det er nu ikke nogen “naturelsker”, der glæder sig over, at naturens rovfugle skal være hobbydyr.

Når UNESCOS verdensarvsliste har denne aktivitet på listen skyldes det, at det er en aktivitet, der har mange år på bagen, blandt andet i Mellemøsten. Det er det historiske alene, og er derfor ikke iagttagende konsekvenserne for rovfuglene i en moderne verden. Hvor de gamle kulturelle forhold ikke længere er forbundet til nutidens falkejagt.

.

Falkejagten er en stolt og over 4.000 år gammel sport – i hvert fald som vi ser den i dag.

For 4.000 år siden var det nok ikke sandsynligt, at der var meget sport over denne beskæftigelse, men derimod et nyttigt værktøj til at skaffe sig mad på bordet.

Man ved, at mennesket har brugt rovfugle til jagt lige så længe, som man har benyttet sig af heste og hunde til at overleve.

Selv i dag findes der egne på kloden, hvor rovfugle spiller en vigtig rolle for at skaffe mad og pels mv. til beklædning.

Historien om falkejagtens oprindelse

.

.

Skal man kort beskrive falkoneri i dag, så er det først og fremmest at gå på jagt med en rovfugl, som man har trænet til at tage mindre byttedyr. Både høge, falke og ørne kan bruges til jagt, men der er regler for, hvilke byttedyr de forskellige arter må gå efter, så styrkeforholdet mellem byttedyr og rovfugl er fair, og byttedyret dræbes hurtigt.

Desuden lykkedes samarbejdet kun, hvis rovfuglen er trænet ud fra særlig viden og omtanke.

Samarbejdet kan kun lade sig gøre, hvis rovfuglen bliver holdt, så den er i topform, og hvis den har fuldstændig tillid til sin ejer. Undertiden kan falkonerens rovfugl overgå den vilde falk, både i flyvefærdighed og jagt, fortæller Peter Wenzel.

.

På et tidspunkt bliver det forudsigeligt også en sportsdisciplin herhjemme.

Det sker i takt med respekten for naturens arter, der allerede er svundet ind, helt forsvinder.

.

Stram kontrol

Der føres nøje kontrol med rovfuglejagt i Danmark. Rovfugle, der ikke er legalt anskaffet, er uanvendelige for falkoneren, da myndighederne kontrollerer rovfuglen med en lukket ring, som ungen får på, inden den er ti dage gammel.

Rovfuglen bliver desuden udstyret med en mikrochip, og der bliver udtaget en DNA-blodprøve for netop at forhindre enhver misforståelse om fuglens ophav.

Overvågning skal forebygge tyveri af unge vandrefalke på Møn

I Danmark udstedes et CITES – certifikat, der dokumenterer, at rovfuglen er lovlig. Denne forordning er vedtaget i EU, og Danmark har tilsluttet sig. Dertil skal man have jagttegn og dokumenteret viden om rovfugle for at få tilladelse til at jage med rovfugl.

“Vi tilslutter os fuldstændig, at området skal kontrolleres grundigt af myndighederne. Man bliver ikke falkoner ved at tage et enkelt kursus. Falkoneri er forbundet med en mangeårig og faglig interesse for emnet, kulturhistorie, jagt, ornitologi og en flerårig oplæring og uddannelse ved en anerkendt falkoner. Rovfuglehold kræver stor ekspertise og forberedelse, så man er på ingen måder falkoner, hvis man impulsivt har fået interessen og anskaffet sig en rovfugl,” siger Peter Wenzel.

I Danmark er der ikke mange mennesker, der har ekspertise nok til at kunne jage med rovfugle, men lovliggørelsen har en ekstrem principiel værdi.

En kendsgerning er det, at jægerne ikke støtter respekten for arternes naturlighed.

.

.

Således har Jens Ulrik Høgh, debattør, skribent og redaktør inden for jagtområdet, skrevet på sin Facebook-side (oversat fra engelsk):


En stor sejr for jægere: Falkejagt i Danmark

I 1967 blev falkejagt – den ældgamle kunst at jage med trænede rovfugle – forbudt i Danmark efter pres fra ornitologer.

På lørdag den 1. september vil trænede rovfugle endnu engang flyve fra danske falkonerers handsker for at jage små byttedyr i Danmark.

Forbuddet mod 50-års-forbuddet udløb efter fem årtier med utrættelige kampe. Ét efter ét blev de – i vidt omfang – følelsesmæssige fantasiargumenter mod denne traditionelle jagt skudt ned, og i sidste ende tabte de.

Der er ikke mange falkonerer i Danmark, men sejren er ikke desto mindre meget vigtig for mig. Den viser, at det betaler sig for at kæmpe for vores rettigheder, at insistere på fakta og støtte andre grupper af jægere (uanset hvor få de måtte være). Giv aldrig op!

Et kæmpe tillykke til Danmarks falkonerer!


 .

.

De vigtigste bestemmelser i den ny bekendtgørelse

Jagt og regulering med rovfugle skal som udgangspunkt følge jagtlovgivningens almindelige regler, med mindre andet fremgår af bekendtgørelsen.

Alle rovfugle, der lovligt må holdes i fangenskab, må anvendes, bortset fra hybrider.

Falkonérer skal lovligt holde og træne én eller flere rovfugle, have gyldigt jagttegn, bestå en skriftlig falkonerprøve samt have påtegning om ret til jagt med rovfugle på jagttegnet.

”Egnede” rovfugle må anvendes til jagt og regulering på følgende arter: Bramgås, krage, råge, husskade, måger, svømmeænder, troldand, taffeland, hønsefugle, vadefugle, duer, blishøne, hare og vildkanin. Ved ”egnede” forstås rovfugle, hvis størrelse og adfærd passer til byttedyret, således at byttedyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.

Rovfugle skal under træning, ved jagt og ved regulering være forsynet med egnet sporingsudstyr, f.eks. radio- eller GPS-sender.

Falkonérer skal indberette, hvor meget vildt, der er nedlagt med rovfugle, herunder hvilke arter af rovfugle, der er anvendt, hvilke arter af byttedyr, hver rovfugl har nedlagt og antallet af hvert byttedyr.

Senest efter fire år skal reglerne i bekendtgørelsen evalueres.

Kilde: Jaegerforbundet.dkKilde: eagleworld.dk – Kilde: eagleworld.dk

.

Havørn (Haliaeetus albicilla)
Havørne

Jægerne forventer automatisk politisk støtte til falkejagt i Danmark

.