Fort Europa og klima-flygtningene

.

EU vil begrænse eksport af gummibåde og påhængsmotorer

.

Det kniber med at finde større fælles løsninger på det store antal klimaflygtninge, der kommer til EU fra Afrika.

I maj registrerede Den Internationale Organisation for Migration 17.865 bangladeshere i Libyen.

Menneskesmuglere, der kommer befolkningen i Bangladesh til undsætning, har åbnet porten til Europa for tusinder af desperate klimaflygtninge.

.

Den vestlige verden nægter af politiske grunde at bruge begrebet – Klimaflygtninge.

.

Der er således sket et skifte i nationaliteten af de flygtninge, der kommer til Europa over Middelhavet fra Libyen.

I maj registrerede Den Internationale Organisation for Migration, IOM, 17.865 bangladeshere i Libyen. Det svarer til en stigning på 20 procent i forhold til måneden før, hvor IOM registrerede 14.900 bangladeshere.

Trafikken fra det asiatiske land til Europa er ifølge IOM et resultat af en målrettet markedsføring, som menneskesmuglere også retter mod fattige, klima-ramte lande i Vestafrika.

Den første bølge af krigs- og klimaflygtninge kom hovedsageligt fra Syrien og Afrika, men i øjeblikket er bangladeshere den næststørste gruppe, der krydser Middelhavet.

.

Den vestlige verden nægter af politiske grunde at bruge begrebet – Klimaflygtninge.

.

Kun nigerianere overgår bangladeshere.

Den store strøm af flygtninge fra Afrika til Italien får ikke EU’s udenrigsministre til at komme landet til hjælp med nye store tiltag.

Det står klart efter et udenrigsministermøde mandag i EU, hvor tilstrømningen af klimaflygtninge og migranter, samt situationen i Libyen har været på dagsordenen.

I stedet har ministrene lavet en aftale, der skal forsøge at sætte en kæp i hjulet på erhvervelsen af gummibåde, som kan bruges til at fragte klimaflygtninge og migranter over Middelhavet.

Med aftalen kan EU-lande forbyde eksport af påhængsmotorer og gummibåde til Libyen, hvis der er begrundet frygt for, at bådene vil blive brugt af smugle mennesker til Europa.

Aftalen vil sandsynligvis i stort omfang være symbolsk. Da både gummibåde og påhængsmotorer kan erhverves fra eksempelvis Kina.

.

Den vestlige verden nægter af politiske grunde at bruge begrebet – Klimaflygtninge.

.

Men ifølge udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA) bidrager aftalen alligevel til at stoppe tilstrømningen.

“De enkelte ting er ikke noget, der har den store effekt. Men jeg tror, vi kan få strikket en pakke sammen, der kommer til at have en effekt,” siger han.

Forud for mødet med udenrigsministrene har Italiens tidligere premierminister, Matteo Renzi, advaret om, at Italien kan se sig tvunget til at udstede midlertidige visum, så flygtningene kan rejse videre fra Italien til resten af Europa.

Men ifølge Anders Samuelsen fremsatte Italien ikke konkrete krav til Europa på dagens møde.

EU’s ministre udtrykte dog ifølge ministeren forståelse for Italiens frustration.

“Der er en stigende erkendelse af, at Italien ikke kan stå med problemet alene,” siger Samuelsen.

Han brugte dog også mødet til at påpege, at flere lande – herunder Sverige og Danmark – også har måttet tage store mængder af flygtninge.

EU’s udenrigsministre blev på mødet også politisk enige om, at der er et behov for fortsat at træne den libyske kystvagt af EU’s kyst- og redningsvagt Operation Sophia, oplyser EU’s udenrigschef, Federica Mogherini, på et pressemøde.

.

Den vestlige verden har skabt klimaændringerne – og dermed klimaflygtningene.

.

Danmark går enegang i forhold til andre europæiske lande, når det drejer sig om at modtage de mest udsatte kvoteflygtninge fra FN-systemet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har meddelt med henvisning til alt fra bandekrig, terror, manglende uddannelse, tørklæder og Danmarks sikkerhed, at Danmark ikke i 2016 og 2017 vil modtage flere flygtninge, som kommer fra FN’s genbosætningsprogram. Og senest har ministeren sendt et lovforslag i høring, der gør op med en tidligere beslutning om at give ophold til 500 kvoteflygtninge om året.

Fremover vil det ifølge lovforslaget alene være op til ministeren at vurdere, om Danmark det pågældende år skal modtage kvoteflygtninge overhovedet.

Hverken FN’s Højkommissariat for flygtninge, UNHCR, eller Dansk Flygtningehjælp kender til, at andre lande har indført et tilsvarende stop for kvoteflygtninge i en årrække.

Og heller ikke Inger Støjbergs eget ministerium ved af, at andre lande skulle have lignende ordninger som den, Inger Støjberg nu ønsker indført i Danmark.

.

Vestens forbrug er ikke kun en ødelæggende trussel mod disse mennesker.

Men mod hele menneskeheden..!

.

Tværtimod peger UNHCR på, at Sverige har øget sin årlige kvote for FN-flygtninge fra 3.500 til 5.000. Ligeledes har Norge i årene 2015-17 øget sin kvote til i alt 8.000, men vil fra næste år gå tilbage til niveauet før 2015. Island skulle ifølge UNHCR også have planer om at øge sin årlige kvote.

Ikke overraskende vækker lovforslaget forargelse hos flere oppositionspartier. Sofie Carsten Nielsen, udlændingeordfører hos De Radikale, mener, at det danske forslag vil underminere grundlaget for at lave internationale aftaler.

»Det er nok ikke nogen hemmelighed, at vi synes, det er en rigtig dum idé. Hvis alle opførte sig som Danmark, ville der ikke længere være grundlag for at lave internationale aftaler. Og det synes jeg er utrolig trist. Verden har brug for mere internationalt samarbejde – ikke mindre,« siger Sofie Carsten Nielsen, der finder forslaget pinligt, men det danske renomme er ikke dét, hun bekymrer sig mest om.

»Det er det samme som at sige, at Danmark kan I ikke regne med. Men jeg vil egentlig sige skidt være med vores renomme. Det er langt mere alvorligt, hvis andre lande begynder at gøre som Danmark. Så falder det hele jo sammen.«

.

2010

.

Undskyldninger i metermål

Schengen-reglerne bør ændres, så medlemslande fremover kan indføre grænsekontrol af fire års varighed, lyder forslaget fra Danmark og fire andre lande.

– Det er helt klart min tilgang til det, ja.

Sådan lyder svaret fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg på spørgsmålet om, hvorvidt den danske grænsekontrol består efter den 12. november.

Det er nemlig datoen for, at den midlertidige danske undtagelse fra Schengen-aftalen om de åbne grænser i EU udløber.

Men i stedet for at Danmark på ny åbner grænserne, skal reglerne ændres, så Schengen-landene på baggrund af terrortruslen kan forlænge kontrollen i op til fire år.

.

.

Det er humlen i det forslag fra Støjberg og hendes ministerkollegaer fra henholdsvis Tyskland, Frankrig, Østrig og Norge fremlagde for EU’s justits- og indenrigsministre i dag.

– Vi står i en helt særlig situation, både med migrationsstrømme, som er uforudsigelige, men også, og helt afgørende, lever vi jo under en terrortrussel i Europa, og derfor er det vigtigt, at vi får styr både på de ydre grænser og på vores egne grænser, siger Inger Støjberg.

Det fremgår af lovforslaget, at før ministeren »midt på året« beslutter sig for, om Danmark i det givne år skal tage mod kvoteflygtninge, er der en række forhold, som først skal vurderes. Der vil være tale om en »en samlet afvejning af de forskellige kriterier«, og det drejer sig vel at mærke ikke kun om antallet af spontane asylansøgere det pågældende år.

Nok så vigtigt er også en vurdering af, hvordan det generelt går med integrationen af udlændinge i Danmark.

Foruden terrortrussel, bandekrig, beskyttelse af danskheden og sikkerhed vil også spørgsmålet om antallet af udlændinge, der deltager i ungdoms- eller videregående uddannelser, ligesom antallet, der kommer i beskæftigelse, og antallet af familiesammenførte skulle indgå i ministerens vurdering.

Det samme vil antallet af udlændinge, der består danskprøve, og antallet af udlændinge, der er selvforsørgende. Også udviklingen i ghettoområder i den almene boligsektor, deltagelse i foreningslivet og muligheden for frit at vælge sin egen kæreste skal vurderes.

.

.

Danmark har ikke nogen aftale eller anden ordning med UNHCR, der juridisk forpligter Danmark til at genbosætte kvoteflygtninge, understreges det i lovforslaget, der derfor ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Ifølge Højkommissariatet forventes det, at 1,2 millioner flygtninge i 2018 vil have »et presserende behov« for at blive genbosat som kvoteflygtninge.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Kilde: dr.dk – Kilde: information.dk – Kilde: jyllands-posten.dkKilde: dr.dk

.

Flygtningebørnene skal ikke forvente nogen kære mor fra Inger Støjberg

.