Fort Europa: Afghanistan drukner allerede i hjemsendte flygtninge fra fattige lande.

AFGHANISTAN BOMB BLAST

For Fort Europa er Afghanistan politisk nu at betragte som et fredeligt land.

.

.

Afghanistan drukner i hjemsendte

EU vil sende 80.000 afviste asylansøgere hjem til Afghanistan, men landet er i forvejen ved at drukne i internt fordrevne og mere end en million flygtninge, som nabolandet Pakistan er i fuld gang med at sende tilbage.

I tirsdags lettede et chartret fly fra Kastrup Lufthavn med kurs mod Afghanistans hovedstad, Kabul.

Om bord var foruden betjente fra Rigspolitiet to afghanske flygtninge, der i ugerne forinden havde siddet tilbageholdt i den sikrede afdeling i flygtningecentret Sandholm.

Flygtningene, der havde fået afslag på deres ansøgninger om asyl i Danmark, blev dermed de to første afghanere i såkaldt ‘udsendelsesposition’, som Rigspolitiet har sendt tilbage til det tidligere Talebanstyrede land med tvang.

I alt ti afghanere skulle have været med det chartrede fly. Inden hjemsendelsen forsvandt de otte dog sporløst, og de er nu efterlyst.

.

.

De 15 EU-lande er begyndt at sætte handling bag de mange løfter og trusler om at skride ind mod de flygtningeproblemer, der i de seneste år er strøget til tops på den politiske dagsorden i mange europæiske lande.

På et møde i går i København kunne integrationsminister Bertel Haarder (V) konstatere bred opbakning bag sit ønske om at få indført en fælles definition af flygtningebegrebet, så asylansøgere, der afvises i et land, ikke får noget ud af at prøve lykken i et andet.

I dag er såkaldt asyl-shopping et udbredt fænomen.

.

.

Busser er stopfyldte og hundredvis af fattige bevæger sig til fods med deres ejendele i en bylt over ryggen.

Mindst 1.000 afghanske flygtninge krydser hver dag grænsen ved Torkham og Spin Boldak, højt oppe i de uvejsomme bjerge mellem Afghanistan og Pakistan.

Og sådan har det været i flere måneder. I august kom der 2.500 om dagen, i øjeblikket lidt færre. Men stadig alt for mange til, at Afghanistan kan magte opgaven med at tage sig af de mange hjemvendte uden bolig eller arbejde.

Flere hjælpeorganisationer beskriver situationen som uholdbar og kritiserer EU for at gøre ondt værre med denne uges beslutning om i de kommende måneder at hjemsende mindst 80.000 afviste asylansøgere fra Europa.

.

.

Samtidig tegner der sig enighed i EU-kredsen om, at det er nødvendigt at samarbejde praktisk om at sende uønskede udlændinge hjem igen. EU-landene vil lave planer for, hvordan man med fælles fly kan tvinge illegale indvandrere og afviste asylansøgere hjem, og de vil samtidig gøre det økonomisk attraktivt for andre flygtninge at vende hjem.

»Der er bred opbakning til, at afviste asylansøgere skal sendes hjem. Vi foretrækker frivillige hjemsendelser, men må være parat til også at tvinge folk,« sagde Bertel Haarder.

Katastrofe undervejs

Norsk Flygtningehjælp, NRC, der forsøger at hjælpe de mange hjemsendte fra Pakistan, advarer om en truende katastrofe. Om få uger begynder den afghanske regntid, og de mange mennesker uden tag over hovedet risikerer at lide stor nød.

»Det er en kæmpe opgave, vi står over for,« siger William Carter, leder af Norsk Flygtningehjælps indsats i Afghanistan. I mange tilfælde er hjælpen begrænset.

.

.

Dansk Folkeparti tilfreds

Knap 100 afghanere venter i øjeblikket på at blive sendt hjem, mens yderlige 700 endnu ikke har fået deres asylsager endeligt afgjort.

I tirsdags blev de første afviste afghanske asylansøgere sendt hjem medtvang.

– Vi kan sende flygtninge hjem, når myndighederne i Kabul har haft lejlighed til at undersøge, om de pågældende flygtninge rent faktisk er afghanske statsborgere. I første omgang sendte vi 14navne til godkendelse, hvoraf de afghanske myndigheder gav positiv tilbagemelding på 10, siger Jørgen Tagge, chefkriminalinspektør ved Rigspolitiet.

.

.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Peter Skaarup, er godt tilfreds med beskeden om Rigspolitiets tur til Afghanistan.

– To hjemsendelser er jo ikke alverden, men det er da et skridt i den rigtige retning. Og selvfølgelig skal Afghanistan da tage imod sine egne borgere, så de kan hjælpe med at genopbygge landet, siger han.

Peter Skaarup forventer samtidig, at tvangshjemsendelserne vil mindske antallet af nytilkomne flygtninge fra Afghanistan, der i årets første seks måneder lå på 318 personer.

.

.

Også den franske indenrigsminister, Nicolas Sarkozy, gjorde sig på mødet til talsmand for, at det kan blive nødvendigt at bruge tvang for at løse problemet. Selv om det af indenrigspolitiske årsager i Frankrig er tabu at bruge udtrykket »EU-charterfly for flygtninge« – det kom den tidligere indenrigsminister Charles Pasqua galt afsted med for mange år siden – synes den borgerlige franske minister at være idemanden bag Bertel Haarders model med fælles transport ud af Europa.

»Jeg har opfordret til at overveje en europæisk plan for hjemsendelse af udlændinge, som ikke har fået flygtningestatus, og som befinder sig i en illegal situation. Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle samarbejde om at løse et problem, der eksisterer i en række af landene. Det er meningsløst at tale om en asylpolitik, hvis man ikke kan udvise de udlændinge og økonomiske flygtninge, der ikke lever op til kravene for at få asyl,« sagde Sarkozy.

.

.

Trods truslerne om tvang er tonen dog markant anderledes og blødere end på EU-topmødet i juni Sevilla, hvor mange EU-ledere brugte energien på at buldre på tomme tønder tilsyneladende ud fra den forventning, at der var stemmer i det. Et af hovedemnerne dengang var, hvorvidt man skal straffe fattige lande økonomisk, hvis de ikke frivilligt går med til at tage imod egne statsborgere.

Debatten om afstraffelse er i dag forstummet. I stedet taler EU-ministrene om, hvordan de kan skabe tilfredsstillende rammer for dem, der sendes hjem. I første omgang handler det om de op mod 100.000 afghanere, som opholder sig i EU-landene, heraf ca. 1300 i Danmark. Bliver det en succes, kommer turen bagefter til andre grupper som bl.a. kurderne, hvis man kan sikre ordentlige forhold i modtagelandet.

»Vi forventer, at oprindelseslande tager irregulære økonomiske migranter tilbage, sådan som de er forpligtet til ifølge internationale aftaler. Vi vil støtte aftalen med penge og programmer for jobskabelse, så de hjemvendende migranter kan bliver integreret i deres lokalsamfund«, siger EU-præsident Donald Tusk.

.

.

Kommissionen og EU’s udenrigstjeneste gør samtidig meget ud af at understrege, at aftalen om »mere effektiv hjemsendelse« ikke har været en betingelse for ny europæisk milliardstøtte til Afghanistan.

Omkring 75 lande og 25 internationale organisationer deltager i en ny donorkonference for Afghanistan, som finder sted i Bruxelles i dag. EU er sammen med den afghanske præsident, Ashraf Ghani, værter for konferencen, der ventes at rejse mellem 20 og 25 milliarder kroner om året til Afghanistan frem til 2020.

EU’s retskommissær, Antonio Vitorino, lovede i næste måned at fremlægge en samlet plan for, hvordan hjemsendelsen praktisk kan organiseres, og hvor meget den koster. Det vil dog formentlig blive op til landene selv at afgøre, hvorvidt de vil betale den enkelte asylansøger penge for at rejse hjem. Storbritannien betaler i øjeblikket 7000 kr. pr. afghansk flygtning, Danmark betaler 18.000 kr., Sverige afviser princippet om at betale folk for at rejse hjem, mens Frankrig overvejer at finansiere individuelle projekter for flygtninge alt efter deres behov.

.

.

På mødet diskuterede ministrene også integration af anerkendte flygtninge, og nok så vigtigt var de enige om at finde en fælles definition af begrebet flygtning, der også inddrager ikke-statslig forfølgelse. Bortset fra anerkendelsen af Geneve-konventionen om flygtninge opererer landene med vidt forskellige regler for, hvornår en person kan betragtes som værende forfulgt.

»Alle lande deler opfattelsen af, at også ikke-statslig forfølgelse skal være noget, som måske kvalificerer til asyl. Det er jeg helt tilhænger af, så længe det ikke er en åben dør til anerkendelse af alt,« sagde Bertel Haarder.

Ud over Geneve-konventionen kan flygtninge opnå asyl i forhold til torturkonventionen eller menneskerettighedskonventionen. I Danmark får de to grupper samme behandling, men det er ikke tilfældet i bl.a. Tyskland og Frankrig.

Kilde: danskfolkeparti.dkKilde: politiken.dkKilde: jyllands-posten.dkKilde: dr.dk/nyheder

.

AFGHANISTAN-UNREST-TALIBAN-DEFENCE-20130521-135020

Afghanistan: Vestlige turister angrebet trods militærbeskyttelse

.