Forskers spild af tid på ligegyldig forskning er årsag til kollektivt selvmord

Der bliver længere mellem verdens fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr, viser nye tal fra Living Planet Report fra WWF Verdensnaturfonden.

Bestandene af verdens vilde dyr er fra 1970 til 2012 gennemsnitligt faldet med 58 procent, ifølge rapporten.

.

.

Havde en anden art, ændret adfærd, som Homo sapiens, ville man undersøge årsagen til denne unaturlige adfærd.

.

Nedenstående forskning er alene baseret på undersøgelser af muslinger, rejer og orme og andre bløddyr i Galwaybugten i det vestlige Irland.

Undersøgelsen bygger på gammel viden, at når en art forsvinder, vil dennes plads i økosystemet over kortere, og typisk længere tid, bliver udfyldt af nye arter, der grundet evolutionen tilpasser sig, og derved kompenserer den funktion i økosystemet, den pågældende art havde, før den forsvandt.

Det er derfor ikke ny viden, men blot en understregning af, hvorledes evolutionen virker.

Vi er i dag påviseligt selvforskyldt i den nu truende 6. masseudryddelse af naturens millionvis af specialiserede arter.

Uagtet, at det ikke er første gang, så er det en kendsgerning, at det er sket 5 gange tidligere i klodens historie, hvor arterne næste fra et nul-punkt, har evnet at overleve og blive til en ny overmægtig artsdiversitet… netop på grund af evolutionen.

Det sidste kapitel: Det koster en regnskov, at skulle brødføde verdens overbefolkning

Det vil også ske efter mennesket, og dets negative indvirkning på natursystemerne, der i deres enfoldighed nu er startende den 6. masseudryddelse af naturens arter.

Hvor mennesket selv med største sandsynlighed blive en af de mange arter, der forsvinder fra jordens overflade.

Hvor interessant er det så, at beskrive betydningen af nogle muslinger, rejer og orme og andre bløddyr, fremfor de fulde konsekvenser for hele økosystemet, der grundet de accelererende klimaændringerne, vil ændres radikalt indenfor en meget overskuelig fremtid?

Hvorfor det ville have været i menneskehedens interesse med undersøgelser, der netop havde sat fokus på årsagen til Homo sapiens stigende unaturlige adfærd og arts-egoisme. Hvilket er let og lige til med den eksisterende viden, man allerede har om mennesket, og dets iøjnefaldende selvdestruktive adfærd, hvorved man ville have været på forkant med udviklingen og forbyggende have stået med hurtige og effektive løsninger på denne ekstremt unaturlige arts-egoisme.

Over halvdelen af ​​verdens vilde primater står over for udryddelse

Hvor der nu er brug for undersøgelser, der viser, hvordan man hurtigst og mest effektivt får nedbragt menneskehedens ekstremt store, og forsat accelererende, overbefolkning af kloden, således menneskeheden igen bliver biologisk bæredygtig.

Som den har været i hele menneskehedens historie indtil nyere nutid.

.

.

Samt undersøgelser af, hvilket konsekvenser, de mange af enhver slags farlige efterladenskaber, vil afstedkomme, således de kan uskadeliggøres forinden i takt med man konsekvent nedbringer den menneskelige population til en biologisk bæredygtig størrelse.

Sådanne undersøgelser er ikke lavet, og bliver ikke lavet, hvilket helt klart fra forskerne side er et politisk fravalg. Hvorfor der heller ikke i særlig grad stilles skarpt på konsekvenserne af den vestlige samfundsudvikling, der om nogen truer hele menneskeheden.

Således er nedenstående ligegyldige undersøgelse et godt eksempel på forskernes spild af tid, hvor netop tiden hurtigt er ved at løbe ud.

.

.

Dansk forsker: Økosystemer kan kompensere for uddøde dyr

Når en dyreart uddør, har det ikke nødvendigvis en negativ effekt på økosystemer, indikerer ny forskning.

Når forskere forsøger at forudse konsekvenserne af at en dyreart uddør, bliver udregningen måske unøjagtig. For andre dyrearter bevæger sig relativt hurtigt ind i de uddøde dyrs nicher. På godt og ondt.

Det viser forskning fra University of Southampton, hvor den danske PhD-studerende Matthias S. Thomsen har undersøgt, hvad der sker, når et havdyr forsvinder fra et økosystem.

Flere fuglearter er truet af udryddelse

I dag baserer forskeres forudsigelser sig på den opfattelse, at en dyrearts aftryk på et økosystem helt forsvinder, når dyret forsvinder – med negative konsekvenser for hele økosystemet.

Men Mathias S. Thomsens forskning, der er publiceret i Nature Scientific Reports, viser, at det faktisk ikke nødvendigvis er tilfældet. For andre dyr kan påvirke udviklingen i økosystemerne, viser det sig.

Økosystemet kan kompensere

– Vi har vidst i noget tid, at en reducering af biodiversiteten har negative konsekvenser for økosystemer, men forudsigelserne har ikke taget højde for kompenserende effekter, siger Matthias S. Thomsen.

Nogle gange kan andre arter gå ind og overtage en uddød arts funktion, mens de i andre tilfælde kan gøre ondt værre, forklarer Matthias S. Thomsen:

“Grøn teknologi” når ikke at redde verden fra dræbende klima-kaos – Vi er for langsomme!

– Vores forskning præsenterer beviser for, at overlevende arters reaktion på nye omstændigheder i hvert fald delvist kan udligne eller i nogle tilfælde forværre forandringer i økosystemet i forbindelse med, at en art forsvinder.

Undersøgte irske bløddyr

Forskningen er baseret på undersøgelser af muslinger, rejer og orme og andre bløddyr i Galwaybugten i det vestlige Irland.

Bunddyr er specielt udsatte for forandringer i forbindelse med en arts uddøen, fordi de ikke kan flytte sig ud af området.

Disse organismer er samtidigt enormt vigtige for havets økosystem, fordi de “vender” havbunden. De kværner bundfald og sender på den måde næringsstoffer ud i vandet til andre organismer.

WWF: 58 procent af de vilde dyr er væk

Ved at simulere forskellige udryddelsesscenarier kunne Matthias S. Thomsen undersøge, hvordan økosystemet reagerede – og dermed se, hvordan andre dyr påvirkede og kompenserede for den manglende brik.

Opdagelsen er med til at nuancere billedet af, hvordan naturen påvirkes og nedbrydes. Detaljer der kan hjælpe os til bedre at identificere eventuelle sårbarheder ved økosystemer i forhold til forurening.

Den globale opvarmning: ….. “Game over” …..?

.

Der ikke længere tvivl om livet på Jorden har et meget dødeligt problem….. Mennesket!

.