Forskere slår alarm: Hvis kloden skal overleve, skal vi gøre noget NU…!!

Undersøgelse viser, at mennesket er en dødelig trussel mod både sig selv og alle naturens andre arter.

.

.

Hvis kloden skal overleve, skal vi gøre noget NU, siger bl.a. WWF – Verdensnaturfonden.

.

Det WWF i virkeligheden mener, men ikke vover at sige højt, er den vestlige samfundsindretning, der med vold og magt spredes til den hele verden, er den direkte årsag til udryddelsen af verdens dyrearter, mens mennesket selv kun bliver flere og flere, og derfor bliver mere og mere ødelæggende alt omkring sig.

Som vi kender det fra cancer i den menneskelige krop.

.

Vi er nået dertil, hvor der er meget lidt grund til optimisme for kloden og den menneskelige civilisation, ifølge den nye undersøgelse, der netop er udkommet i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

I usædvanligt kraftige vendinger advarer forskere med professor Gerardo Ceballos fra Universidad Nacional Autónoma de México i spidsen om, at vi overser, at bestandene af de dyr, som vi normalt ikke anser som truede, nu også falder dramatisk.

Ifølge den britiske avis The Guardian kalder forskerne situationen for “biologisk udryddelse”, der repræsenterer et “frygtindgydende angreb på fundamentet for den menneskelige civilisation”.

.

.

Mennesket er en dødelig trussel mod naturens dyr – og sig selv!

Ifølge forskerne uddør arterne hurtigere, end de tidligere har gjort i historien, men det sker relativt sjældent, og det kan derfor være en upræcis måde at få indtryk af, hvordan det i virkeligheden går med vores klode.

Derfor har forskerne i stedet kigget på tallene i et bredere perspektiv. Nærmere bestemt et udvalg af 27.600 hvirveldyr og en større detaljeret analyse af 177 pattedyr fra årene 1900-2015.

.

Mennesket er biologisk set en slags “vanskabning”, der kun er enestående derved, at den med sin bevidsthed og evnen til at “tænke”, er den eneste art, der målrettet ikke blot kan udrydde sit eget livsgrundlag….

Men også gør det!

Der ikke længere tvivl om livet på Jorden har et meget dødeligt problem….. Mennesket!

.

.

Det er tydeligt, at bestandene af vilde dyr er faldet – ikke nødvendigvis overalt, men der var tydelige regionale fald, fremgår det af rapporten.

Samlet set tyder tallene på, at antallet af individuelle dyrarter er faldet med 50 procent på verdensplan over de seneste 100 år. For landpattedyr gælder samtidigt, at halvdelen af arterne har mistet op til 80 procent af det areal, som de tidligere befandt sig på.

Vi udrydder deres levesteder

.

.

Generalsekretær Bo Øksnebjerg fra WWF – Verdensnaturfonden kan genkende udviklingen og er som alle andre også bekymret. For selvom man skulle tro, at dyrene nu med mindre plads kom til at møde hinanden, så kan dyrene ikke kan komme i kontakt med hinanden.

Den plads, dyrene har tilbage, er reduceret til mange små områder med få dyr. Og det er en trussel for de enkelte arter, fordi den ikke kan genoprettes.

– Dyrene kan simpelthen ikke komme i kontakt med hinanden imellem de små, isolerede lommer, fortæller han. Udryddes arten i et sådan isoleret område, kan den ikke genindvandre fra de andre isolerede områder, hvor den stadig findes.

.

Vejanlæg er blot én af mange måder, hvorved arterne isoleres i stadig mindre områder.

.

WWF – Verdensnaturfonden arbejder for, at man skaber større områder med uafbrudt vild natur, så dyrene kan komme i bedre kontakt med andre af samme art.

– Lige nu bliver kloden skåret op i små bidder. Der er mange individuelle dyr, men i meget små populationer. Det er ikke nok til en bæredygtig population, og det fører med tiden til indavl og udryddelse, siger han.

.

Men det er klart, at WWF ikke kan tackle denne opgave med en accelererende befolkningstilvækst i verden, der ifølge FN runder mindst 11 mia. mennesker om blot 80 år.

Og som regeringerne og verdenssamfundet gør alt for får en højere levestandard, og derved afstedkommer et endnu større pres på de tilbageværende naturområder.

Hvorfor vi skal tænke i andre baner i forhold til den eksplosive tilvækst af mennesker.

.

Det er et godt levested, ikke for børn, men for rotter.

Men rotternes antal holdes nede af rovdyrene.

Men hvad regulerer menneskets ekstreme opformering?

.

Færre dyr, færre planter, giver i sig selv endnu færre dyr

Selvom den faldende mængde af dyr er ualmindelig skræmmende i sig selv, så påvirker fraværet af dyrene også andre dele af kloden. Hele klodens økosystem er opbygget i større og mindre systemer, der hver for sig påvirker hinanden.

Dyrenes tilstedeværelse har indflydelse på plantelivet, som eksempelvis biernes betydning for bestøvningen, eller dyr og fugles transport og spredning af planternes frø. Er dyrene der ikke til at udføre de processer, får det store konsekvenser for plantelivet.

Hvis plantelivet til gengæld bliver svækket, så går det ud over andre dyr og på den måde bliver det en selvforstærkende, dødbringende spiral over tid.

 .

.

Forskerne er alt andet end optimistiske i forhold til, at vi kan vende udviklingen, for alle tegn peger på, at de næste ti til tyve år kommer til at betyde endnu flere voldsomme angreb på vores klode, skriver de.

.

Tilvæksten af mennesker er ekstrem, hvorved deres stigende forbrug bliver ekstrem, og hvorved deres nedslidning af naturen bliver ekstrem, og dertil kommer så klimaændringerne, der i sig selv er en dødelig trussel.

Og da politikernes forståelse for og interesse i konsekvenserne er ikke-eksisterende, så skal der også bruges ekstreme løsninger, dersom menneskeheden skal overleve.

.

Published 24. december 2014

Det bliver en krig at overleve…..!

.

WWF er af den optimistiske holdning, at vi i fællesskab skal foretage effektive handlinger for at ændre på udfaldet. For gør vi ikke noget nu, er det for sent for de kommende generationer.

Men dette fællesskab er ikke-eksisterende!

Politikerne evner end ikke at tage klimaændringerne alvorlig. De taler alle om mere vækst, velfærd og rigdom.

Og befolkningerne er ikke klogere. Det beviser de ved at stemme for en politik, der er årsagen til klimaændringerne og udryddelsen af naturens arter.

Bo Øksnebjerg mener, at der er håb endnu. Men vi har ikke meget tid tilbage. Det rapporten viser, er den samlede effekt af alle de små ting, som vi mennesker gør, og fortsætter:

– Kloden har kun begrænsede ressourcer, og vi inddrager mere og mere areal fra dyrene med infrastruktur, bebyggelser og tiltag, der ødelægger miljøet. Det er som 100 mennesker, der spiser en pizza fra alle sider.

Til sidst er der ikke mere tilbage, siger han.

Og så bliver den såkaldt sjette massedød på vores klode en realitet. Skabt af den menneskelige civilisation.

.

Jorden er uden tvivl den største losseplads i hele universet….!

.

WWF er selv hjerteskærende naiv

Ifølge forskerne, så kan man stadig gøre en forskel som forbruger, fortæller Bo Øksnebjerg. Ifølge tal fra WWF bruger vi globalt allerede ressourcer svarende til , at vi havde 1,6 jordklode – og i Danmark svarer vores forbrug til, at vi havde hele 3,2 jordkloder til rådighed.

Det vil sige, at vi i Danmark bruger over tre gange mere, end hvad Jorden kan tilbyde os. Derfor bør (skal) vi som forbrugere vælge mærker, der er bæredygtige, mener generalsekretæren.

– En af de ting der er relativt enkelt at gøre er, at man køber bæredygtigt ind, fx. fisk. 90 procent af klodens fiskepopulationer er overudnyttede, men hvis man vælger fisk, der er MSC-mærket, får man fisk, der er bæredygtige eller er bæredygtigt opdrættet, fortæller Bo Øksnebjerg, og gøre gældende:

Og det er vigtigt, at vi som forbrugere tænker os om.

Også hvis der skal være en næste generation.

For ifølge WWF – Verdensnaturfonden er det fødevareproduktion, der er skyld i udryddelsen af 50 procent af de truede arter.

.

Ulvene har politiske fjender, der tilmed er klar til at bryde loven – Må de – Må vi…!

.

Enten fordi vi spiser dyrene, eller fordi vi inddrager deres leveområder, så vi kan dyrke f.eks. soja og planteolie. Og det kan kun gå for langsomt. For mange populationer er på bristepunktet, og er de først forsvundet, kan vi ikke længere gøre noget.

– Det kan gå meget hurtigt, når det går galt. Vi har alle en ide om, at det er gradvis evolution over årtier. Men tempoet kommer til at overraske os, når det går virkelig galt.

Når en population allerede er presset og der så sker et lille ryk i deres føde eller levevilkår… så kan den uddø på få år, afslutter generalsekretæren.

Og det uden at WWF nævner overbefolkningen, det kapitalistiske vanvid, og derved i lige linje det politiske vanvid, endsige klimaændringerne!

Kilde: dr.dk

.

Fra terrorbevægelse til livreddende miljøorganisation

.