Forskere har overraskende fundet 1,5 million Adélie pingviner i Antarktis

Deler du viden – spreder du viden!

.

I løbet af de sidste 40 år har det samlede antal Adélie pingviner, en af de mest almindelige på Antarktis-halvøen, været støt faldende – eller det var sådan biologerne så situationen.

En ny undersøgelse ledet af forskere fra Woods Hole oceanografiske institution (WHOI), har givet ny indsigt om denne art af pingvin.

En ukendt koloni af disse i pingviner er blevet opdaget på Danger Islands i den østlige del af Antarktis, oplyser overraskede forskere fredag.

I et forskningsindlæg udgivet den 2 marts i tidsskriftet Scientific Reports, meddelte forskerne om opdagelsen af en hidtil ukendt “supercolony” med mere end 1.500.000 Adélie pingviner på Danger Islands, en kæde af fjerntliggende, stenede øer ud af Antarktis Halvøens nordlige spids.

.

.

“Indtil for nylig var Danger Islands ikke kendt for at være et pingvin habitat,” fortæller Heather Lynch, lektor i Ecology & Evolution ved Stony Brook University. Denne super koloni er forblevet uopdaget i årtier, bemærker hun, dels på grund af formindskelsen af øerne selv, og dels de forræderiske farvande, der omgiver dem.

Selv i den australske sommer, er det nærliggende hav fyldt med tyk havis, hvilket gør det yderst vanskeligt at få adgang.

Men i 2014 afslørende Lynch og hendes kollega, Mathew Schwaller fra NASA, påfaldende pletter på NASA satellitbilleder af øerne, der antydede en mystisk forekomst af et stort antal pingviner. For at finde ud af, om en sådan forekomst af pingviner kunne være sikker, gik Lynch sammen med Stephanie Jenouvrier, en havfugle økolog ved WHOI og Tom Hart ved Oxford University, i gang med at arrangere en ekspedition til øerne med det mål at tælle fuglene.

Da gruppen ankom i december 2015, fandt de hundredtusindvis af fugle yngler på den stenede jord, og begyndte straks at tælle pingvinerne. Holdet brugte også brugt en kommerciel Quadrokopter drone til at tage billeder af hele øen fra oven.

“Dronen giver mulighed for at flyve systematisk hen over øen, hvor den tager billeder en gang i sekundet. Du kan derefter sætte dem sammen til en enorm collage, der viser hele landmassen i 2D og 3D,” fortæller Co-pilot Annet Singh, professor fra Mechanical and Industrial Engineering ved Northeastern University, der har udviklet drones teknologi og navigationssystem. Når disse billeder er tilgængelige, kan ved at bruge netværks software til at analysere dem, pixel for pixel, så man kan søger efter pingvinernes reder enkeltvis.

Nøjagtigheden af dronen var nøglen, fortæller Michael Polito, medforfatter fra Louisiana State University og en gæste fra WHOI.

Antallet af pingviner på Danger Islands giver ikke kunne indsigt i pingvin-bestandens biologiske dynamik, men også om virkningerne af skiftende temperatur og havis i regionen.

.

Det var tilsyneladende kun en lille del af kolonien af Adelies pingviner man kendte på øen i 2011.

.

“Ikke alene rummer Danger Islands den største bestand af Adélie pingviner på den antarktiske halvø, de synes heller ikke at have lidt den samme nedgang i bestanden, som er observeret langs den vestlige side af Antarktis halvø, der er forbundet med klimaændringer,” fortæller Polito.

Det at være i stand til at få en præcis optælling af fuglene i kolonien giver en værdifuldt markør for fremtidige ændringer, samt, bemærker Jenouvrier. “Bestanden af Adélies pingviner på den østlige side af den antarktiske halvø er forskellig fra, hvad vi ser på den vestlige side. Vi ønsker nu at forstå hvorfor. Er det forbundet med den rigelige havis derovre? Føden, der er mere tilgængelig? Det er noget, vi ikke kender til,” siger hun.

Det vil også give værdifuld viden for at støtte den foreslåede beskyttelse af havområderne i nærheden af Antarktis halvøen, tilføjer Mercedes Santos, fra Instituto Antártico Argentino (som ikke er tilknyttet denne undersøgelse, men er en af forfatterne til rapporten MPA).

Kommissionen for bevarelse af de levende marine ressourcer i Antarktis, et internationalt panel, der afgør placeringen af beskyttelseszonerne af havområder af væsentlig biologisk betydning.

“Da MPA-forslagene er baseret på den bedste tilgængelige videnskab, er denne publikation med til at understrege, hvor vigtigt dette område er for beskyttelse,” siger hun.

– Men det er under alle omstændigheder nødvendigt at beskytte området mod overfiskeri, da pingvinerne er afhængige af tilstrækkeligt med krill eller lyskrebs.

– Nu da vi ved, at denne lille øgruppe er så vigtigt, kan det overvejes at beskytte den yderligere mod fiskeri, fortæller Heather Lynch.

Kilde: nature.com – Kilde: sciencedaily.com

.

Verdens største reservat ved Antarktis kan blive virkelighed

.