Forsker røber det politiske hykleri: Flyv mindre, drop bøffen, nedsæt dit forbrug

Når forskerne taler klima, så glemmer de typisk, at væksten, uagtet den sker CO2-neutral, er en trussel i sig selv mod naturen.

Herunder overbefolkningen i verden, der kun forstærker denne trussel.

Samt at samfundsindretningen i sig selv har en negativ indvirkning på mennesket, da psykologien er nedbrydende naturligheden hos mennesket i det ekstremt unaturlige opvækst-miljø, som børnene vokser op med.

Vi er den eneste art af alle arter, der kan udrydde sig selv og alt omkring sig.

  Vi er den eneste art af alle arter, der er opformerende det psykisk syge.

Videnskaben har på den måde ladet helt nærliggende forskningsområder ude af betragtning.

.

Socialdemokratiet opprioriterer vækst – før miljø og klima – For det er der stemmer i…

.

Ideen om at Danmark er en grøn rollemodel bygger på en falsk fremstilling.

Det skriver 301 danske forskere et fælles opråb. En af initiativtagerne udbygger her.

Danmark og danskerne er langt fra så grønne, som vi bryster os af, og som politikerne gentager gang på gang.

Faktisk er danskerne blandt de værste syndere, når det kommer til forbrug og udledning af CO2, som skubber de globale klimaforandringer på vej med stadigt hastigere skridt.

Vores klimaskadelige forbrugsmønstre skal laves om, og vi er ved at løbe tør for tid.

Sådan lyder det alarmerende budskab fra over 300 danske forskere fra vidt forskellige områder i et fælles debatindlæg om klimaindsatsen bragt i dagens Politiken.

.

Venstre og miljøminister Ellemann-Jensen jagter stemmer i storbyerne – Naturen lades i stikken

.

Forskerne gør opmærksom på, at Danmarks befolkning reelt udleder langt mere CO2 end de officielle FN-opgørelser afslører. Det skyldes for eksempel, at varer importeret fra Kina, sættes på Kinas CO2-regnskab, selvom det er danskere, der køber og bruger dem.

Det samme gælder udslippet fra fly- og skibstrafik, skriver forskerne. Hvis disse faktorer medregnes, ligger Danmark ifølge forskerne meget højere oppe på listen over CO-udslip per indbygger.

Sat på spidsen kan man sige, at danskerne bare ødelægger miljøet et andet sted på kloden. Og det er alvorligt, fastslår forskerne, som advarer om, at hvis alle klodens lande gjorde som os, så ville det ikke være muligt at afværge katastrofale temperaturstigninger.

»Vi risikerer en fremtid, hvor vi måske har forpasset muligheden for at bremse klimaforandringerne og deres ødelæggende effekter,« skriver de i opråbet.

.

Virkeligheden er sådan, at befolkningen nødvendigvis skal dikteres til at forbruge meget mindre.

Desuden skal demokratiet afskaffes, fordi det tillader flertallet, der ved mindst, at bestemme samfundsudviklingen ved at vælge politiker ind, der ikke er klogere end flertallet, der ved mindst.

Demokratiet skaber et stadig mere psykisk sygt samfund

.

Allerede nu oplever kloden stigende have, kraftigere storme og dræbende tørker − alt sammen ting, der skaber fattigdom og ustabilitet i de berørte regioner med potentielle konflikter og flygtningestrømme til følge.

»Videnskaben er fuldstændig soleklar: Der er ikke nogen tvivl om, hvilken vej, det går,« siger Jens Friis Lund og fortsætter:

»Vi er bekymrede over, at der sker alt for lidt i Danmark. Globalt set stiger CO2-udledningerne igen − de var højere i 2017 end nogensinde før − og vi har kun to-tre årtier tilbage, før verden skal gå helt i nul med C02-udledning. Derefter skal udledningen gå i negativ, men der er ikke nogen plan for, hvordan vi gør det.«

Så hvad skal der ske?

Ifølge Jens Friis Lund er det nødvendigt at omlægge nogle af vores forbrugsmønstre, som belaster klimaet allermest. Hovedopgaven er politisk − den vender vi tilbage til − men der er flere ting, man kan gøre som borger:

  • Skær ned på oksekødet, som belaster klimaet mærkbart.
     
  • Brug offentlig transport frem for bil. Drop helt bilen, hvis det er muligt.
     
  • Forbrug mindre, smid færre ting ud og køb genbrug.
     
  • Og særligt: Flyv mindre.

.

»Flyrejser er uden tvivl en af de ting, der er mest skadelig for klimaet. Så hvis der er én ting, man kan gøre en forskel med, så er det at flyve mindre,« siger Jens Friis Lund og nævner Sverige, som eksempel:

»Sverige er gået foran med en mindre skat pr. flysæde, og selvom det ikke er noget, der rykket helt vildt nu og her, så er det dog alligevel en form for plan for, hvordan man vil regulere flyrejser, så det ikke bare stiger og stiger,« siger han.

Problemet er, erkender professoren, at mange reelt ikke har mulighed for at droppe flytransport i forbindelse med deres job.

Det kan også være svært at fravælge familieferien til Thailand, når alle andre børn i skoleklassen er af sted.

.

Klimaet: Politikerne svigter menneskeheden, og forældrene deres børn!

.

Pointen er, siger han, at vi ikke frie som individer til at vælge til og fra. Vi er bundet op i arbejdsmæssige, sociale og private sammenhænge.

Derfor er der brug for, at politikerne går forrest og træffer nogle af de smertefulde valg, mener forskerne.

Hvordan?

»Det vigtigste er måske, at politikerne dropper den partipolitiske konkurrence og erkender, at klimaet er så vigtigt, at det er man nødt til at samarbejde om. Ellers bliver det umuligt at gøre noget ved,« siger han.

Hvad skal de samarbejde om at gøre?

»De skal lægge en klimavinkel ind over alle politiske tiltag.«

.

Forskerne bag debatindlægget kommer ikke med en enkelt bud på, hvordan man konkret skal gøre, men en mulighed kunne være at indføre et totalt klimabudget for at kunne nedbringe CO2-aftrykket år for år, nævner Jens Friis Lund.

Økonomiske incitatmenter kunne være beskatning og regulering af klimabelastende varer og aktiviteter, eller målrettede offentlige investeringer og tilskud designet til kraftigt at nedbringe det miljømæssige fodaftryk.

Der var engang en lystfisker – lad os bare kalde ham for Ellemann

I debatindlægget opfordrer forskerne direkte politikerne til at lade hensynet til økonomisk vækst vige for en mere ambitiøs klimapolitik, der nedbringer forureningen og CO2-udledningen. Ellers er det ikke realistisk at indfri Paris-aftalens mål om maksimalt to graders global opvarmning.

»Politiske tiltag, der øger den økonomiske vækst, er derfor direkte skadelige for klodens økosystemer. Derfor bør hensynet til økonomisk vækst nu klart underordnes hensyn til bæredygtighed, sundhed, forurening og klima,« skriver de.

»Heri ligger et opgør med ideen om, at vækst i bnp er den vigtigste måleenhed for trivslen af vort samfund. At nå dertil kræver imidlertid en ny dansk politisk klimarealisme, hvor vore politikere tager videnskabelig viden alvorligt og handler derefter.«

.

Klimaet: Medierne underinformerer befolkningen om konsekvenserne ved klimaændringerne

.

Jens Friis Lund, er økonomisk vækst ikke en forudsætning for at kunne kæmpe klimaets sag?

»På globalt niveau er der en fuldstændig klar sammenhæng mellem global vækst og globalt miljøaftryk. Der er ingen evidens for, at vi kan afkoble økonomisk vækst fra miljømæssige aftryk herunder CO2-udledninger. Altså, hvis vi vokser som global økonomi, så er der intet, der peger på, at vi kan nå klimamålene. Faktisk peger alt historisk evidens på det modsatte,« svarer han.

»Det er derfor, vi mener, at det er nødvendigt at sige, at økonomisk vækst i sig selv ikke er noget godt mål for, hvor godt samfundet udvikler sig. Vi skal også se på klimaaftrykket,« siger Jens Friis Lund.

Han konstaterer, at skiftende regeringer ikke har formået at løfte opgaven.

For eksempel fremhæver han, at VLAK-regeringen og et stort flertal i Folketinget sidste år gav A.P. Møller-Mærsk en skattelettelse på 3,5 mia. kr. så det bedre kunne betale sig at udvinde olie og gas i Nordsøen.

»Det er et meget uheldigt signal at sende til resten af verden, når vi gerne vil have andre lande til at holde igen med udnyttelsen af olie, gas og kul.«

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Klimaet: Forskernes anbefalinger overser det største problem: Den menneskelige faktor

.