Foreningen Ulvetid vil markere sig i Viborg i forbindelse med retssag mod ulvedræberen

Jeg var her længe før jer, og har medfødt evnen til at holde naturen i balance til helhedens bedste.
Så kom I og så mig og mine som skadedyr, der bare skulle udryddes.
Men er det I gør til fordel for naturen og helheden?
Er det I gør ikke netop det modsatte af det, jeg har medfødt til fordel for helhedens bedste?
Er I ikke netop den største trussel mod hele naturen og naturligheden i tingene?
Jeg spørg bare – og hvad vil I så svare?

.

Hos mange er bekymringen:

Evner retssystemet at danne præcedens til beskytte af en dansk art mod udryddelse?

.

Det er slet ikke uden bekymring naturfolket ser frem til 23. og 25. september, hvor ankesagen vedrørende den nedskudte ulv ved Ulfborg blive behandlet i Vestre Landsret.

I den forbindelse vil foreningen Ulvetid stille op på Hjultorvet i Viborg, som en markering for beskyttelsen af ulven, og som interesserede kan få en snak med om ulven.

.

.

I baggrunden ved den stiftende generalforsamling i Ulvefrit Danmark 16. april 2018 ses Steffen Troldtoft, sønnen til den 66-årige, der skød ulven ved Ulfborg.

Da den 66-årige Mourits Troldtoft i foråret 2018 fra en bil skød en ulv tæt ved den vestjyske by Ulfborg vakte det chok og vrede over det ganske land, der ikke blev mindre ved, at der helt sammenfaldende blev oprettet en forening Ulvefrit Danmark, der vil udrydde en dansk art, som Mourits Troldtofts søn, Steffen Troldtoft, tankevækkende nok var medstifter af.

Han er i dag formand for foreningen som konsekvens af den tidligere formand trak sig med den begrundelse, at foreningen var blevet for rabiat….!

Efterfølgende blev Mourits Troldtoft kendt skyldig i at have skudt og dræbt ulven, og fik i den forbindelse en ligeså tankevækkende lav dom på blot 40 dags betinget fængsel. Som både anklager og forsvarsadvokat efterfølgende ankede.

Anklageren mente, at dommen var for mild, og henviste til en tilsvarende sag i Norge ville afstedkomme 2 år ubetinget fængsel, mens forsvareren holdt på, at det slet ikke var en ulv, men derimod en hybridulv – en blanding mellem en ulv og en hund – der blev skudt, og at dyret derfor ikke var fredet, men i stedet skulle aflives.

Ulven er ikke blot fredet efter dansk lov, da ulven er en del af EU’s naturbeskyttelsesdirektiv (artikel 12) og derfor fredet i hele EU.

Det skal Landsretten også forholde sig til.

.

.

Ankesagen skal for retten den 23. og 25. september, hvor Vestre Landsret i Viborg skal træffe afgørelse i sagen.

Men det er ikke kun i retssalen, at ulven vil blive diskuteret.

Foreningen Ulvetid stille af samme grund op for at “få en rigtig ulvesnak” med interesserede i emnet.

Foreningen vil være til stede på Hjultorvet på domsafsigelsesdagen 25. september fra klokken 12.00 til 13.30.

Foreningens formand, Esther Holzenddorff, fortæller, at foreningen hilser alle velkommen til en snak om ulvene og for at høre mere om foreningen.

– Vi er meget interesserede i at bygge bro og oplyse den almene dansker i den desværre i forvejen meget slingrende og ikke-faktabaserede debat, der foregår blandt andet på Facebook og dele af pressen.

Foreningen Ulvetid håber, at straffen til Mourits Troldtoft danner præcedens, og bliver skærpet til mindst 40 dages ubetinget fængsel og en fratagelse af jagttegn.

.

Fra Ulvetids møde med Ulvefrit Danmark i Nørre Nissum 25 april 2019

Alle siger de vil redde ulven, bortset fra Jægerne.

.